Alle warmtepompen meenemen in bestemmingsplan

Door het geluid, dat meerdere warmtepompen in de gemeente Gooise Meren zullen maken, heeft de Raad van State een streep door het bestemmingsplan voor de bouw van 40 sociale huurwoningen gezet. De pompen zouden namelijk buiten gemonteerd worden. Hierover maakten de omwonenden zich zorgen over en de Raad van State stelde hen dus gelijk.

Toen het bestemmingsplan werd vastgelegd, golden de geluidsnormen voor warmtepompen nog niet. Deze zijn pas april 2021 ingegaan. Dit betekent dat er voortaan tussen zeven uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends niet meer dan 40 decibel aan geluid geproduceerd mag worden door de apparaten. Overdag ligt de grens op 45. Deze norm geldt eigenlijk voor individuele warmtepompen en niet bij een som van deze apparaten. Echter, de Raad van State heeft geoordeeld dat er voor de beoordeling van geluidsoverlast wel naar het totale effect moet worden gekeken.

De uitspraak heeft niet alleen invloed op deze appartementen, maar op bouwprojecten door heel het land. Jan van Vulpen van Hekkelman Advocaten, zegt in Trouw: “Ze moeten in hun bestemmingsplannen nu ook rekening houden met het cumulatieve geluid van verschillende warmtepompen. En toetsen of dat geluid een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat veroorzaakt.”

De bouw van deze appartementen kan gewoon doorgaan. Het bestemmingsplan werd mei 2020 goedgekeurd en toen is er geen bezwaar aangetekend door omwonenden. Aangezien de geluidsnormen pas april 2021 ingingen, kan het bouwplan dus gewoon doorgaan.

Bronnen: Stadszaken, Trouw