Amstelveen bouwt toch in zone Schiphol

De gemeente Amstelveen wil toch 2.500 studentenwoningen bouwen onder de oostelijke aanvliegroute van Schiphol. Dat blijkt uit de conceptversie van de Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede. Dat is opmerkelijk want recent hield ‘luchtvaartminister’ Cora van Nieuwenhuizen woningbouwplannen voor de kantorenwijk Kronenburg tegen, aldus Het Parool en nul20.nl.

Volgens het Luchthavenindelingsbesluit is woningbouw direct onder vliegroutes nauwelijks mogelijk; in plaats van de geplande 2500 studentenwoningen mocht Amstelveen er maximaal 25 bouwen. De zaak geldt als een lakmoesproef voor alle woningbouwplannen rondom Schiphol, ook die in Haven/Stad in Amsterdam.

De onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft tot tweemaal toe benadrukt dat woningbouw rondom Schiphol alleen mogelijk is als de veiligheidszones niet worden getroffen. Door de voorgenomen groei van het aantal vluchten op Schiphol loopt de veiligheidszone van de Buitenveldertbaan straks tot in Kronenburg. Amstelveen denkt dat probleem te omzeilen door om die veiligheidszone heen te bouwen.

Wat betreft het wonen onder aanvliegroutes voert Amstelveen aan dat een gemeente sinds 1 januari 2018 een eigen afweging mag maken om “met het oog op de leefbaarheid binnen het bestaand stedelijk gebied woningbouwontwikkelingen toe te staan.” En Uilenstede is immers bestaand stedelijk gebied. De gemeente schermt daarnaast met een vrij recent GGD-onderzoek waaruit zou blijken dat studenten relatief weinig overlast ervaren van vliegtuiglawaai. Bovendien wonen ze er maar een beperkt aantal jaren dus de kans op gezondheidsschade zou gering zijn.