Amstelveen wil 80 km/u op de A9 door de stad

De A9 loopt bij Amstelveen midden door de stad. De gemeente gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) per brief vragen om de maximumsnelheid op de A9 te verlagen naar 80 kilometer per uur. Het is een wens van zowel linkse als rechtse partijen in de gemeenteraad.

Het is een van de maatregelen die het college van B en W bepleit om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Het college doet dat mede naar aanleiding van de motie ‘Gezonde lucht in Amstelveen’. Ook de naastgelegen gemeente Ouder-Amstel steunt het idee. Het college antwoordt dat op vragen van de gemeenteraadsfracties van VVD, D66, PvdA en CDA over de luchtkwaliteit. De partijen stelden die vragen naar aanleiding van berichtgeving op 6 september door RTL Nieuws over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en geluidshinder in onder meer deze regio.

Hoewel de 80-km-lobby aanvankelijk voornamelijk uit linkse hoek kwam, wordt deze nu ook raads- en collegebreed gesteund door zowel links als rechts in Amstelveen (VVD, D66, PvdA) en Ouder-Amstel (VVD, D66, CDA GroenLinks).

Bronnen: Amstelveens Nieuwsblad, AmstelveenZ