Apeldoorn maakt veel geluidmetingen zichtbaar

Sinds een aantal maanden meet de gemeente in het kader van ‘Smart Geluid Apeldoorn’ op tien plekken het geluidsniveau van o.a. luchtvaart en snelwegen. Deze info is nu beschikbaar voor iedereen.

Data toegankelijk voor iedereen

Doel van het project is om inzicht te krijgen of ontwikkelingen als de uitbreiding van vliegveld Lelystad, de verbreding van de A1 of een lagere snelheid op de A50, invloed hebben op geluidshinder in de stad. De data die de gemeente daarbij verzamelt, wil ze graag toegankelijk maken voor iedereen.

Kennis en betrokkenheid

Wethouder Wim Willems geeft aan dat ze bewust kiezen voor een faciliterende rol: “Deze sensoren staan voor mij óók symbool voor meer invloed voor onze inwoners op hun eigen leefomgeving. Want de data die deze sensoren gaan verzamelen, zijn openbaar en door iedereen naar eigen inzicht te gebruiken. Dat vergroot de kennis over en betrokkenheid bij je eigen buurt, maar kan ook handvatten bieden om dingen aan te kaarten en het gesprek aan te gaan. Ze staan voor technologische vooruitgang. Dat is geen doel op zich, maar wel een middel om op een slimme manier te werken aan een leefbare en duurzame stad. En één van de vele innovaties waar we in Apeldoorn aan werken onder de noemer Smart City.”

Waar hangen ze?

De tien sensoren hangen verspreid over de hele gemeente: drie in de dorpen en zeven in de stad. Bij plaatsing van de sensoren in de dorpen is rekening gehouden met mogelijke vliegroutes vanaf Lelystad Airport. In de stad is ervoor gekozen om in elk stadsdeel een sensor te plaatsen. Voor de globale positie is daarbij gekeken naar binnenstedelijk verkeer en posities in de buurt van snelwegen en het spoor. Bovendien was het belangrijk dat de sensor op minimaal 4,5 meter hoogte kon hangen.

LoRa-netwerk

De sensoren meten het geluid in aantallen decibel, dB(A), via het LoRa-netwerk. LoRa staat voor ‘long range’ en is heel geschikt om data over lange afstanden te versturen. Het is bedoeld voor apparatuur die niet constant een internetverbinding nodig heeft, maar wel af en toe data moet doorgeven.

Geluidsmetingen

Op deze website vindt u de data. Hier staat op een kaart aangegeven waar de sensoren hangen en wat ze op dit moment meten aan geluid. Ook kunt u de metingen opvragen uit een bepaalde periode.

Bron: Gemeente Apeldoorn