App verwachting hinder windturbines beschikbaar

Als onderdeel van de energietransitie komen er steeds meer windparken. Een belangrijk nadelig aspect bij de ontwikkeling hiervan, is overlast door geluid. Geluidhinder is vaak een stuk minder als mensen weten wat ze kunnen verwachten. Een door Arcadis ontwikkelde app is sinds kort beschikbaar in Google Play en de App Store.

Bij de ontwikkeling van nagenoeg ieder windpark is er een bepaalde dynamiek bij omwonenden en andere stakeholders. Op informatieavonden hierover waar Arcadis bij is betrokken is Erik Koppen vaak de grote publiekstrekker, omdat hij van ‘geluid en slagschaduw’ zijn vak heeft gemaakt. De omwonenden maken zich zorgen over geluid en slagschaduw, omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. De onzekerheid over de mogelijke hinder, effecten op de gezondheid en het gevoel geen controle te hebben over de situatie zorgen voor een bepaalde dynamiek. Op informatieavonden vertelt hij de omwonenden dat ze alles uitgebreid hebben onderzocht en aan de wettelijke regels en relevante richtlijnen hebben getoetst. Geluid van windturbines is echter complex. De jaargemiddelde geluidnorm in Lden en Lnight helpt niet bepaald om zorgen weg te nemen, omdat dit niet aansluit bij de beleving van de mensen.

Heel verfrissend was het op een zonnige avond in juni 2018 te Dinteloord. Hier presenteerde innogy de plannen om de bestaande windturbines van het windpark Karolinapolder te vervangen door grotere turbines. Erik mocht hier de door Arcadis geïnitieerde app Geluidsverwachting.nl presenteren. Van windturbines is bekend dat bij eenzelfde geluidsniveau de kans dat mensen het als hinder ervaren groter is dan bij wegverkeer. Een van de redenen hiervoor is de onvoorspelbaarheid van windturbinegeluid door variaties in de wind terwijl wegverkeer een eentonig geluid veroorzaakt. Arcadis dacht dat met de moderne weersmodellen en technieken het geluid toch wel redelijk goed te voorspellen zou moeten zijn. Als we de omwonenden ‘een geluidsverwachting’ geven, zouden ze zich hier dan misschien minder aan storen? Net zoals je minder last ervaart van een lawaaiig feest bij de buren als je van te voren in briefje in de bus hebt gehad. Innogy had het lef om met ons het experiment aan te gaan en dit idee te beproeven in een pilotproject met de omwonenden van het Brabantse windpark Kattenberg-Reedijk.

Naast een korte termijn geluidsverwachting kregen omwonenden de mogelijkheid op elk moment van de dag door te geven hoe zij persoonlijk het geluid van de windturbines ervaren. Zodat we leren hoe zij het geluid van de windturbines beleven en onder welke omstandigheden zij eventueel hinder ervaren. Een mevrouw aan wie Erik in Dinteloord deze optie demonstreerde maakte hierover de opmerking. “Dat is fijn. Als ik last heb van de windmolens dan kan ik dat melden en ben ik het ook kwijt. Dan zit ik mij hier niet langer aan te ergeren.

Uit het pilotproject bleek overigens dat de omwonenden van het windpark Kattenberg-Reedijk weinig hinder van de windturbines ondervinden. In één jaar tijd hebben we op een 7-punts hinderschaal alleen de laagste drie hinderscores doorgekregen. De maskering van het windturbinegeluid door het geluid van de nabijgelegen snelweg A58 speelt hierbij een belangrijke rol. 

De geluidsverwachting app is vanuit de App Store en de Google Play Store te downloaden.

Bron: Arcadis