Assen draagt bij aan transparante spoorschermen

Om de goed leefbare omgeving voor de inwoners van Assen te beschermen, zullen er transparante geluidsschermen tussen enkele woningen en het spoor bij Loon worden geplaatst. Het onderhoud hiervan zal door ProRail worden geregeld en dus niet voor de gemeente Assen. Het is bijzonder dat de gemeente zelf in tegenstelling tot veel andere gemeenten ook 50.000 euro uittrekt voor de transparante schermen. 50PLUS in de Asser gemeenteraad zette hier vraagtekens bij.

Heel veel onderhoud

ProRail gaf al aan dat transparante schermen een stuk onderhoudsgevoeliger zijn. Ze moeten schoon worden gemaakt om doorzichtig te blijven, gaan sneller stuk en zijn een doelwit van (graffiti)vandalen. Hierdoor vreesde 50PLUS dat de gemeente naast de 50.000 euro nog meer kwijt zou zijn aan het schermonderhoud. Daarnaast vroeg de partij of de bewoners misschien mee konden betalen aan de aanschaf en het onderhoud.

Het college wijst erop, dat het schoonmaken en onderhouden van de schermen – transparant en niet-transparant – wordt gedaan door ProRail. ‘Dus daarover zijn geen afspraken met de bewoners gemaakt. En nee, zij betalen ook niet mee met de aanschaf.’ geven ze aan in de Asser Courant.

Noodzaak transparantie

Hoewel er door de overheid normaal maximaal een bedrag wordt gegeven dat voor geluidsschermen die ‘sober en doelmatig’ zal zorgen, geeft het college aan dat het plaatsten van dichte schermen op de heuvel op zeer korte afstand van de woningen onaanvaardbaar is. ‘Daarom wordt een deel van 38 meter en een deel van 30 meter transparant uitgevoerd. Het overige deel, bijna 180 meter, wordt sober en doelmatig via een dichte constructie met beplanting.’ zeggen ze in de Asser Courant.

Tenslotte zegt het college dat eventuele afbreuk aan het gebied via dichte schermen ook een grote rol speelt. In de Asser Courant geven ze aan: ‘De ‘Stedenbouwkundige visie Spoorweggeluid beperkende maatregelen’, die door de Asser gemeenteraad in 2017 is vastgesteld, zegt dat de gemeente het belangrijk vindt dat schermen in het open landschap transparant zouden moeten zijn, om zo de beleving van het natura 2000 landschap van de Drentse Aa te waarborgen. Daarnaast staat geschreven dat voor de baanwachterswoning uit 1880 (gemeentelijk monument) geldt dat deze verbonden moet blijven met het spoor en dat voor goed daglicht in de woning ook hier een transparant scherm moet komen én dat meerkosten voor transparante schermen bij dit monument voor rekening van de gemeente komen.’ 

Bronnen: Asser Courant, Gemeente Assen