Minister praat met actievoerders over 4e aanvliegroute

Niet iedereen is het eens met de plannen voor een vierde aanvliegroute voor Schiphol. Zo tekenden al 55.000 mensen een petitie tegen de route en gingen actiegroepen Kerngroep Stop4deroute, Urgenda en Red de Veluwe begin deze tafel het gesprek aan over dit onderwerp met demissionair minister Harbers. Tenslotte zijn er 17 gemeenten en de provincie

Hinder Utrechtse tram wordt eindelijk minder

Al lange tijd maken de trams in Utrecht een piepend geluid. Hiervoor heeft de provincie een oplossing gevonden: nieuwe conditioneringsinstallaties. Dit zijn smeerinstallaties die de rails vet houden. De piep is nu verminderd en soms zelfs helemaal weg, geeft de provincie aan. “De nieuwe installaties werken beter”, zegt Stefan Epema, projectleider ‘Maatregelen Booggeluid’ bij RTV

Katwijk peilt bij bewoners overlast voor Actieplan

In het najaar van 2023 gaat de gemeente Katwijk een nieuw Actieplan Geluid opstellen. In dit plan staat hoe ze omgevingslawaai, bijvoorbeeld van wegverkeer, industrie en luchtvaart, zoveel mogelijk kunnen beperken. Voordat het nieuwe Actieplan Geluid wordt opgesteld, gaat de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de geluidsoverlast ervaren. Bewoners worden opgeroepen hun mening over omgevingslawaai in

Geluidloze meettrein geeft UFO-melding in A’dam

Inwoners van Amsterdam raakten opgewonden door een opmerkelijk verschijnsel aan de hemel: een bewegende, intense blauwe gloed. Verontrustende berichten begonnen binnen te stromen bij AT5, waar nieuwsgierigheid werd geuit over de oorsprong van de opvallende cirkel die de luchtruimte verlichtte. Wat aanvankelijk werd beschouwd als mogelijk een UFO, onthulde zich echter als een meettrein van

Acteur praat met verkeersaso’s

In een krachtig zomeroffensief tegen roekeloos rijgedrag heeft de gemeente Rotterdam tot op heden honderden boetes uitgeschreven aan ‘verkeersaso’s’. Als onderdeel van dit initiatief werd zelfs een gedragsacteur ingeschakeld, die in gesprek ging met automobilisten die stonden te wachten op de controle van hun voertuig om hun beweegredenen voor ongepast rijgedrag te achterhalen. Uit deze

Jurisprudentie augustus 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 juli tot met 16 augustus 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid van ernstig verstandelijk beperkte kinderen, openbare speel- en sportvelden, geluidsmaatregelen bij een supermarkt, de

Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan

Compensatie voor verhoogde normen Rammstein

Na de recente concerten van de Duitse metalband Rammstein in het Stadspark in Groningen, kampt de gemeente met de uitdaging om omwonenden te compenseren voor de ervaren geluidsoverlast. Het blijkt lastig om individuele huishoudens op passende wijze te vergoeden omdat de geluidnormen hoger waren dan gebruikelijk. De gemeente overweegt nu om collectieve compensatiemaatregelen te treffen

Tennisbanen Uitgeest mogelijk dicht door padel

De Uitgeesterse tennisvereniging TCU (Tennisclub Uitgeest) bevindt zich momenteel in een complexe situatie waarbij het voortbestaan van de vereniging op het spel staat. De opkomst van padel, een sport die elementen van tennis en squash combineert, heeft geleid tot klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Deze klachten hebben geresulteerd in maatregelen die de activiteiten van de

Alleen nog georganiseerde activiteiten op Cruyff-Court

In Kampen heeft het populaire Cruyff Court, gelegen in de wijk Brunnepe, de aandacht getrokken vanwege aanhoudende geluidsoverlast. Het veld, dat voorheen een geliefde ontmoetingsplaats was voor jeugdige voetballers en buurtbewoners, is nu het middelpunt van een discussie over toegang en geluidsniveaus. Omwonenden protesteren na vermeende sluitingOmwonenden van het Cruyff Court aan de Dorpstraat in

Trein op station Harlingen Haven bron van hinder

Inwoners van Harlingen uiten hun bezorgdheid over aanhoudende geluidsoverlast op en rondom station Harlingen Haven. Omwonenden van het appartementencomplex aan de Willemskade, nabij het station, ervaren verstoringen in hun dagelijks leven door draaiende treinmotoren, ventilatoren en deursignalen. Dit heeft geleid tot een brandbrief aan de Provinciale Staten, waarin een dringende oproep wordt gedaan om passende

Geluidhinder voor vleermuis bemoeilijkt woningbouw

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de provincie Utrecht meer overtuigende argumenten moet leveren waarom verstoring van vleermuizen wordt toegestaan voor de bouw van kostbare koopwoningen op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het huidige gebrek aan helderheid over hoe deze woningen zouden bijdragen aan de verlichting van de woningnood, terwijl dit ten koste gaat van het

Den Haag geeft te luide auto’s WOK-status

In Den Haag nemen de autoriteiten drastische maatregelen om geluidsoverlast veroorzaakt door luide auto’s aan te pakken. Terwijl de Europese Unie al regels heeft opgesteld om auto’s een bescheiden geluidsniveau te laten produceren, lijken sommige auto’s luider te worden dan ooit. Ondanks technologische vooruitgang, zoals geluidsabsorberende turbocompressoren en verplichte benzinepartikelfilters, zijn er methoden om auto’s

Actieve controle geluid motoren en scooters

Met het mooie weer neemt het aantal motoren en scooters op de weg weer flink toe. Om de overlast voor omwonenden te verminderen, controleert de politie in Krimpenerwaard deze zomer actief met geluidsmeetapparatuur. De gemeente ondersteunt deze inzet met spandoeken. Met deze metingen wil de gemeente Krimpenerwaard ervoor zorgen dat de motorrijders rustiger gaan rijden

ProRail neemt stap naar een emissievrije bouwplaats

Bij grootschalig onderhoud bij perronwerkzaamheden gaat ProRail zo emissieloos mogelijk werken. Dat is door het ProRail Perron Programma gerealiseerd door middel van de recent gegunde raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’. De langdurige relatie met de vier partijen die ProRail aangaat biedt kansen om van elkaar te leren. Dit willen ze met door het regelmatige project-overstijgende contractbijeenkomsten