Basiscursus via internet: Geluid en de Omgevingswet

Ideaal voor thuiswerkers!

De nieuwe geluidregels van de Omgevingswet zullen naar verwachting in de loop van volgend jaar van kracht worden.  Op dit moment is in groot detail bekend hoe de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet eruit zien.  Deze regels zijn vastgelegd in de Aanvullingswet geluid dat door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet waarvoor de parlementaire voorhangprocedure is doorlopen. 

De tijd dat u door uw werkgever gevraagd bent vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, kunt u extra goed benutten met onze cursus. Hiermee verrijkt u uw kennis over de nieuwe geluidregels in de Omgevingswet. Onze interactieve basiscursus volgt u via internet met een live verbinding met de sprekers én overige deelnemers. De cursus, op 11 en 12 mei, biedt gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers én samen met andere deelnemers in gesprek te gaan over de betekenis van de nieuwe geluidregels in uw werkveld. 

Wat is er gewijzigd?

De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn: 

 • Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid.
 • Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen en regels voor nieuwe aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting.
 • Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde. 
 • Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen worden wijzigingen doorgevoerd vanwege de systematiek van de Omgevingswet.
 • Voor industrieterreinen wordt overstapt op de geluidmaat Lden die gebaseerd is op gewogen optelsom over de dag, avond en nachtperiode van een jaargemiddelde situatie. 
 • Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. 

Cursus onderdelen

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:  

 • Omgevingswet algemeen
 • Weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • Weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • Industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • Activiteiten
 • Woningbouw
 • Mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels. 

Voor wie?

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor woningen, wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.

Cursus organisatie en kosten

De cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse stichting geluidhinder in samenwerking met dBvision en LBPSight. De docenten zijn Erik Roelofsen (directeur NSG), Gilles Janssen (geluidadviseur dBvision) en Chris Weevers (geluidadviseur LPBSight). Zij zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe geluidregels.  

De cursus wordt interactief over internet gegeven aan kleine groepen. De de deelnemers kunnen daardoor direct vragen kunnen stellen, elkaar leren kennen en de docent zien en horen en tegelijk de sheets van de presentatie zien. De enige vereiste is een webbrowser, webcam, microfoon en luidspreker. De eerste cursus wordt op 11 en 12 mei ‘s-middags gegeven en bestaat uit twee keer 3 uur. Bij voldoende deelnemers wordt op een later moment in mei ook een tweede en derde cursus gegeven. De kosten zijn € 390,- exclusief 21% BTW. Als u interesse heeft in de cursus van 11 en 12 mei kunt u zich tot en met 30 april opgeven op 

https://nsg.nl/nl/basiscursus_geluid_in_de_omgevingswet