Beter uitzicht door diffractor met scherm in Nijmegen

Veel bewoners keken verwonderd wat die betonblokken waren. In Nijmegen-West is namelijk een geluiddiffractor geplaatst, deels bovenop een geluidscherm. Dit najaar wordt het werk rond de Energieweg en de Neerbosscheweg afgerond. Wat buurtbewoners betreft is dat pas de eerste stap naar een beter leefklimaat, schrijft De Gelderlander.

De geluiddiffractor wordt steeds meer toegepast. De verwachting is dat deze over niet al te lange tijd ook opgenomen wordt in het Reken- en meetvoorschrift geluid. Tot nu toe is het maatwerk om het toe te passen. Zo ook in Nijmegen.

In januari moet ‘de groene buffer’ in Nijmegen-West klaar zijn. Nu al vallen vooral de geribbelde stenen op die als een soort goot langs een deel van de Energieweg zijn gelegd. Die moeten het geluid van het verkeer met twee decibel verlagen. Langs een deel van de Neerbosscheweg komen deze diffractoren op een 1 meter hoog muurtje te staan. Dat moet samen voor een afname met 6 decibel zorgen.

Niet voor iedereen is dit direct duidelijk. “Er wordt aangegeven dat men bezig is daar te vergroenen. Maar ik zie nu langs de weg dat struikjes eruit gehaald worden en beton ervoor in de plaats komen. Ik ben benieuwd naar de logica hiervan”, zo wordt geschreven (en uitgelegd) in InDeBuurt.nl.

,,De diffractor stuurt geluid omhoog, zegt wethouder Tiemens. Het voordeel is dat je met een lage constructie al groot effect hebt. Neem het muurtje met diffractor langs de Neerbosscheweg. Als je met een geluidswal dezelfde geluidsafname had willen krijgen, had die twee meter hoog moeten zijn. Voor omwonenden zorgt deze oplossing voor beter uitzicht.’’

Handtekeningen en mondkapjes

De aanleg van wat de groene buffer heet, is het gevolg van een bijna zeven jaar durende actie van bewoners van Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier. Zij maakten zich bij de komst van stadsbrug De Oversteek zorgen over de daarmee gepaard gaande gevolgen voor het milieu door de komst van meer verkeer. Om maatregelen af te dwingen verzamelden ze in 2012 al 2.841 handtekeningen en brachten ze getooid met mondkapjes een bezoek aan het stadhuis. 

Uiteindelijk stelde de gemeente 1 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag zou echter pas gebruikt worden als de lucht- of geluidskwaliteit in West verslechterde ten opzichte van de situatie vóór aanleg van de nieuwe brug.

Bronnen: De Gelderlander, RN7, Indebuurt