Binnen de plafonds, toch veel hinder in A’dam

Hoewel het lawaai van de treinen bij Amsterdam Centraal Station nu al te hard is voor omwonende Claar Koch, zullen er binnenkort nog meer treinen gaan rijden en wordt ook het talud verbreed. Op dit moment zit ze óf in een heet ongeventileerd huis óf een heleboel kabaal van de treinen. Haar raam kan niet open zonder overlast te hebben van de voorbijrazende treinen. Volgens ProRail zal dit in de toekomst dus niet verbeteren.

Van de 200.000 reizigers per dag op dit moment, moeten dit er 275.000 worden in 2030. Dit maakt deel uit van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: meer ruimte voor treinen. Dit jaar is het gestart en zal het begin zijn van 10 jaar aan werkzaamheden door ProRail rond Amsterdam CS. Het doel is om zes stoptreinen, zes intercity’s en twee goederentreinen per uur per richting op de lijn tussen Amsterdam CS en Muiderpoort te laten rijden. Hiervoor moeten er nog wel een aantal aanpassingen aan de infrastructuur gedaan worden.

Hoewel treinen de afgelopen jaren stiller zijn geworden, wordt de ruimte met dit soort projecten helemaal opgevuld of zelfs overspoeld. Er is vorig jaar uit verschillend onderzoek gebleken dat de aanpassingen aan het spoor en uiteindelijk het intensievere gebruik daarvan juridisch aanvechtbaar zijn. Advocaat Chantalle van Goethem legt in het Parool uit waarom dat volgens haar zo is. “De rails komen dichterbij, de schade en overlast door spoorgeluid en door trillingen aan de panden zal toenemen. ProRail zegt: de geluidswaarden komen precies tot de rand van wat mag. Maar er zijn altijd foutmarges, we hebben geen inzicht in de details van de gepatenteerde meetmethoden en modellen. De waarden zoals die worden voorgeschoteld, zijn daarom wankel en kunnen eenvoudig tot overschrijding en daarmee tot overlast en schade leiden.”

Bronnen: Parool, ProRail