Boete dreigt voor windpark in Nederweert

De gemeente Nederweert heeft gedreigd om Windpark Ospeldijk een boete van 50.000 euro op te leggen wegens overtreding van de geluidslimieten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat minstens één van de vier windturbines de wettelijk vastgestelde geluidsniveaus overschrijdt. Omwonenden hebben verzocht om handhaving. Als er binnen vier weken geen oplossing wordt gevonden, kan het windpark een aanzienlijke geldboete verwachten.

Windpark Ospeldijk bestaat uit twee zones, namelijk Windpark Ospeldijk Oost en Windpark Ospeldijk West, die eigendom zijn van respectievelijk WML Wind BV en Burgerwindpark Ospeldijk. Na ontvangst van zienswijzen heeft de gemeente Nederweert geconcludeerd dat er maatregelen moeten worden genomen. De gemeten geluidswaarden liggen 2 decibel boven de toegestane waarden, en om de omwonenden te beschermen wordt er nu een last onder dwangsom opgelegd.

WML Wind BV en Burgerwindpark Ospeldijk hebben nu vier weken de tijd om met een voorstel te komen voor een tijdelijke oplossing om het geluid van de betreffende windturbine te verminderen. Deze tijdelijke maatregel dient van kracht te zijn totdat een nieuwe bronsterktemeting, uitgevoerd door de gemeente, duidelijkheid geeft over de geluidssterkte van alle vier de windturbines en de feitelijke geluidsniveaus bij de nabijgelegen woningen rondom Windpark Ospeldijk. Op basis van de resultaten van deze meting zal de definitieve handhavingsaanpak voor het windpark worden bepaald.

De oorspronkelijke boete die was opgelegd bedroeg 15.000 euro, maar juristen van de omwonenden hebben aangegeven dat dit bedrag te laag is en mogelijk niet voldoende prikkel zal zijn voor WML Wind BV en Burgerwindpark Ospeldijk om snel actie te ondernemen. Omwonenden hadden ook klachten ingediend op andere gebieden, zoals strijd met het Unierecht, gebrekkige inspraak en informatievoorziening bij de totstandkoming van Windpark Ospeldijk, laagfrequent geluid, slagschaduw, externe veiligheid en de aanwezigheid van fijn stof, erosie en SF6. Echter, op al deze gebieden hebben de omwonenden geen gelijk gekregen.

Bron: Weert FM, Limburger