Breda wil niet af van luide bladblazers

Volgens Groen Links in Breda zijn bladblazers met verbrandingsmotor luidruchtig en schadelijk voor milieu en gezondheid. Het Bredase college wil er echter nog niet van af: de elektrische variant is nog niet krachtig genoeg; de luidruchtige bladblazer is nodig.

Bladblazers zijn al jaren een bron van ergernis. Ze maken herrie en produceren luchtverontreinigende uitlaatgassen. Bovendien levert de inzet ervan een gevaar op voor de biodiversiteit. Dood blad verrijkt de bodem en biedt een schuilplaats aan kleine dieren. Die zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels.

Hilrieke Nauta schreef namens Groen Links hierover een brief aan het college van B&W. Het college is het hiermee eens. In een antwoord op Nauta schrijft het college dan ook dat de gemeente het dode blad in bermen en beplantingsvakken laat liggen. Gazons worden wel schoon geblazen, anders stikt het gras eronder. Vanwege de veiligheid ontkomt Breda er bovendien niet aan om blad weg te halen op stoepen en straten.

Elektrische bladblazers

Een oplossing die GroenLinks aandroeg was het inzetten van elektrische bladblazers. Maar dat is niet haalbaar, aldus het college. Die bladblazers, die duurzamer en stiller zijn, worden alleen ingezet in de binnenstad. “Deze elektrische bladblazers hebben te weinig vermogen om op grote schaal blad mee te ruimen”, vertelt het college in Breda Vandaag. “Voor hoveniers en particulieren werken ze voldoende. Voor grote oppervlakten en grote hoeveelheden die we jaarlijks moeten ruimen in de gemeente voldoen ze niet. We proberen onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.”

Verder wordt aangegeven dat elektrische bladblazers nog steeds worden verbeterd en doorontwikkeld. Het college verwacht dan ook dat er in de toekomst een moment zal komen dat motorische machines vervangen worden door elektrische die het werk wel aan kunnen.

Bronnen: BN De Stem, Breda Vandaag.