Scooters ook niet meer in centrum Groningen

De gemeente Groningen sluit zich aan bij de groeiende rij gemeentes die de toegang van bepaalde types brom- en snorfietsen beperken. Redenen hiervoor zijn de combinatie van verkeersveiligheid, gezondheid en geluidsoverlast.

De gemeente Groningen onderzoekt of het mogelijk is scooters en brommers in bepaalde delen van de binnenstad te verbieden. Voor elektrische scooters wordt mogelijk een uitzondering gemaakt. Ook wil de gemeente nog voor de zomer onderzoeken op welke fietspaden scooters niet langer welkom zijn. Die moeten dan de weg op. Dit zal niet al te rigide worden toegepast: ‘wanneer de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in het geding komen, er geen alternatieve route beschikbaar is of bepaalde bestemmingen niet meer bereikt kunnen worden, blijven snorfietsen ook in de toekomst toegestaan op het fietspad’, aldus het college van B&W in het raadsvoorstel ‘Gezondheidszone voor snor- en bromfietsen’, dat de komende tijd wordt uitgewerkt. Er wordt gemikt op invoering van deze zone in 2022.

Groeiend rijtje gemeentes

Groningen sluit zich aan in een rij gemeentes met voorop Amsterdam, waar vanaf 2018 geen tweetaktbrommers meer welkom zijn in delen van de stad, vervolgens Enschede, met een algeheel inrijd- en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad per 1 september 2020, en Den Haag, waar vanaf december 2020 tweetaktbrommers en -scooters ouder dan 2010 in de gehele stad verboden zullen zijn.

Ook een nieuwe, veelbesproken fietsroute tussen Amersfoort-Noord en het centrum wordt definitief verboden gebied voor vervuilende benzinescooters en -brommers. De gemeente hoopt daarmee de omwonenden van het nieuwe pad tegemoet te komen. De bewoners van het Gangboord, de Slufter en het Haf vrezen dat brommers en scooters voor veel stank- en geluidsoverlast gaan zorgen. Speedpedelecs maken geen herrie, en dus geeft Amersfoort deze tweewielers wel ruim baan.

Landelijk is er vanaf januari 2018 een verbod op de verkoop van scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3. Sindsdien mogen er alleen nog scooters (bromfietsen en snorfietsen) van de schonere milieuklasse euro-4 en de nieuwe euro-5-norm worden verkocht.

Bronnen: Groninger Internet Courant, Dagblad van het Noorden, Duurzaam nieuws, Gemeente Den Haag, Gemeente Enschede, AD