Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen te verkennen die de leefbaarheid voor omwonenden kunnen verbeteren.

Ambitie

Met dit project streeft DCMR naar een beter inzicht in geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen die afkomstig zijn van, of onderweg zijn naar de luchthaven. Naar aanleiding van een motie van de Provinciale Staten is besloten om in samenwerking met bewoners rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het Burgermeetnet Geluid op te zetten. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben DCMR de opdracht gegeven om het Burgermeetnet RTHA verder vorm te geven.

Kennismaking

Tijdens de eerste kennismakingssessie op 16 november presenteerde DCMR een beknopte samenvatting van het project en informeerden ze de deelnemers over de aankomende activiteiten, het doel en de inhoud van het Burgermeetnet Geluid. Ze nodigden geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan dit informatieve evenement en hun bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving rondom de luchthaven.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het project, waaronder de planning, achtergrondinformatie en updates, is beschikbaar op de website van het Burgermeetnet Geluid RTHA. Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor aanvullende informatie en contactgegevens.

Het Burgermeetnet Geluid Rotterdam The Hague Airport is een belangrijke stap in het vergroten van begrip van en kennis over geluidshinder en het creëren van een dialoog tussen de betrokken partijen.

Zie ook: Inmenging RTHA bij burgernetwerk

Bron: DCMR