Businesscase naar verhoogd scherm met zonnepanelen

De bewoners van de woonwijk Naarderbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1. De A1 heeft ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen. Hierdoor is de geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.

Rijkswaterstaat heeft vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de locatie Naarderbos aangewezen om voor 36 woningen de geluidsbelasting te verlagen.

Bewoners van  het Naarderbos denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat, een scherm en stil asfalt niet voldoende zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 Naarderbos, in 2017 een plan en een businesscase opgesteld om een zonnegeluidswal te realiseren. Het initiatief van de commissie heeft als doel een hogere geluidwerende constructie te realiseren, die meer geluidreductie oplevert en daarmee zorgt voor een aanvaardbaarder leefklimaat bij woningen in het Naarderbos.

De Commissie Geluidshinder A1 zoekt met haar plan voor een zonnegeluidswal aansluiting bij de saneringsopgave van Rijkswaterstaat. Ook heeft zij het plan breed onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. Het college en de raad ondersteunen het initiatief met een raadsbesluit en trekken sindsdien samen met de initiatiefnemers op om de zonnegeluidswal op haalbaarheid te onderzoeken. De realisatie van een zonnegeluidswal zou namelijk een substantiële bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave in de wijk én aan de verduurzamingsopgave van de gemeente.

Bron: Gemeente Gooisemeren