Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt.

Call for Papers

De programmacommissie nodigt u uit voorstellen voor lezingen in te dienen over actuele thema’s op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en zero-emissie. (Download hier de call for papers.) Hieronder staan onderwerpen waarvoor de programmacommissie specifiek op zoek is, maar ook inspirerende lezingen van overige interessante actuele thema’s zijn welkom.

Thema’s: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, integrale aanpak milieu-aspecten

Bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart,industrie, scheepvaart, bouw, horeca/evenementen

Onderwerpen:

  • Omgevingswet: Nieuwe (reken)regels, participatie, gezondheid, WHO-normen (o.a. motie Schonis), CVGG-model, Basisgeluidemissie, status van bestaande jurisprudentie, totstandkoming (politiek, Joint Fact Finding)
  • Railverkeersgeluid: MJPG, booggeluid (treinen, trams, oplossingen), GPP’s van emplacementen, LF-geluid
  • Wegverkeer: MJPG, meten vs. rekenen, de GeluidVangrail, EU-kartering, CNOSSOS, stadslogisitiek, laadinfrastructuur, PIEK, elektrisch (gemeentelijk) wagenpark
  • Industrie / installaties / bouw: Tonaliteit (ISO-norm), innovaties (toepassingen), elektrische bouwmachines, klimaatmaatregelen
  • Luchtkwaliteit: Schone Lucht Akkoord, gezondheidswinst door schonere lucht, AERIUS, biomassacentrales, stikstofdepositie/-problematiek, innovaties in veehouderij of bouwsector, burgermetingen, satellietdata, houtstook (stookalert), binnenluchtkwaliteit
  • Trillingen: Railverkeersmodellen (emissie, overdracht), langzamer rijden (spoor), nieuwbouw (duurzame materialen, rekenparameters), geothermie, ondergrond, EU ontwikkelingen, gezondheid, innovatie-agenda
  • Overig: bouwakoestiek, houtbouw, duurzame materialen, 3D simulaties, audorisatie, burgermetingen, visie van bewoners, International Year of [positive] Sound, ‘uitzwaaien Wet geluidhinder’

Inzenden tot en met 10 mei 2020

Een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit afgevaardigden van o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, het RIVM, de NSG, Innonoise en de VVM, bewaakt de rode draad van het congres en maakt daarbij een selectie van de inzendingen. Uw voorstel dient beschreven te worden in een samenvatting van 80 tot 300 woorden. Gelieve uw tekst (zonder opmaak) en uw contactgegevens voor 10 mei 2020 via het webformulier op www.gtlcongres-beurs.nl in te dienen (klik in de menubalk op Aanmelden & Info – Sprekers – Call for Papers). Indien u meer informatie wenst, kunt u de website raadplegen of contact opnemen met Ruben van Moppes (tel: 06 1589 6349).

Als de ingezonden lezing wordt geaccepteerd krijgen sprekers voor de dag van de lezing gratis toegang tot het congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang).

Op het congres is ook een beurs/infomarkt aanwezig. Meer informatie daarover, of voor het huren van een stand, kan bij Ruud Gilde (tel: 06 –5379 3177 ).

De organisatie hoopt u in november te verwelkomen als spreker, bezoeker of en/of standhouder op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit.