Call for Papers congres GTL 2021

Nadat in 2020 wegens COVID-19 het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit helaas niet kon doorgaan, wordt op 9 en 10 november 2021 in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend.

Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 deelnemers, 50 lezingen, discussiefora en workshops en 25 stands van toonaangevende organisaties . Bezoekers zijn vooral milieu-experts van overheden, adviesbureaus en innovatieve bedrijven.

Call for Papers

Voor 2021 wordt een nieuw programma in elkaar gezet, met de actuele thema’s van dit moment. De programmacommissie nodigt daarom iedereen uit voorstellen voor lezingen in te dienen over actuele thema’s op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en zero-emissie. (Download hier de call for papers.) Hieronder staan onderwerpen waarvoor de programmacommissie specifiek op zoek is, maar ook inspirerende lezingen van overige interessante actuele thema’s zijn welkom.

Thema’s: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, integrale aanpak milieu-aspecten

Bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, industrie, scheepvaart, bouw, horeca/evenementen

Onderwerpen:

 • Omgevingswet: Zijn we er klaar voor? Uitvoering in de gemeentelijke praktijk; Nieuwe (reken)regels; WHO-richtlijnen (o.a. motie Schonis); Status van bestaande jurisprudentie; Inpassing gezondheid; Niet-geregelde geluidactiviteiten in BAL; CVGG-model; GPP’s op provinciale wegen; Doelmatigheid maatregelen; de ‘Bruidsschat’;
 • Communicatie/Participatie: Hoe blijf je met de burger in gesprek? “Regels? Metingen? Ik heb gewoon hinder!” Invloed van social media; Overbrugging wetenschap-beleid-burgers; Citizen Science; Joint Fact Finding; Niet-akoestische factoren geluidhinder; Toepassingen Auralisatie/VR/geluidsimulator
 • Kartering/Actieplannen: ‘Actie in het actieplan’ (meer dan een verplicht nummer); Opwekken politieke interesse; Relatie met Basisgeluidemissie; CNOSSOS
 • Railverkeersgeluid: Booggeluid (treinen, trams, oplossingen); GPP’s van emplacementen; MJPG; Bronmaatregelen; Meet- en rekenmethodiek
 • Wegverkeer: Piekgeluiden; Zero-emissiezones; MJPG, meten vs. rekenen vs hinder; Ervaringen innovatieve geluidmaatregelen, EURO-7
 • Woningen en -bouw: Houtbouw (akoestiek en LFG); Modulaire bouw (burengeluid); Zelfbouw; Lichtgewicht bouwen
 • Industrie/installaties: Windturbines (normstelling/hinder); Warmtepompen en airco’s (nieuw bouwbesluit); Waterstofmaterieel, Elektrische bouwmachines, Laagfrequent geluid, Evenementenbeleid
 • Luchtkwaliteit: Monitoring luchtkwaliteit na het NSL; Herbouw monitoringstool; Ultrafijnstof; Houtstook; Schone Lucht Akkoord, Gezondheidswinst door schonere lucht, biomassa/bijstook, Stookalert, Zero-emissiezones
 • Natuur: AERIUS, Stikstofdepositie/-problematiek, Innovaties in veehouderij of bouwsector; Relatie met klimaatakkoord
 • Trillingen: Bronaanpak spoortrillingen; Railverkeersmodellen (emissie, overdracht, OURS), Prognoses; Maatregelafweging; Trillingen van wegverkeer; Nieuwbouw, Houtbouw, Zelfbouw; Slimme metingen; Structure health monitoring
 • Overig: Blootstelling-responsrelaties; Woningbouw en leefomgeving in lokaal en nationaal beleid en regeerakkoord; Mobiliteit op de lange termijn, ervaringen uit de lockdown; Corona: kansen en risico’s voor beleid in de leefomgeving; Richtlijn GGD/RIVM omgevingsgeluid; Toepassing van technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen; Gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat geven we politici mee? Braindrain van geluidkennis: hoe houden we buitenlandse milieu-experts in Nederland?

Inzenden tot en met 12 mei 2021

Een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit afgevaardigden van o.a. het RIVM, ProRail, de NSG, de NAG, de GGD en de VVM, bewaakt de rode draad van het congres en maakt daarbij een selectie van de inzendingen. Uw voorstel dient beschreven te worden in een samenvatting van 80 tot 300 woorden. Gelieve uw tekst (zonder opmaak) en uw contactgegevens voor 12 mei 2021 via het webformulier op www.gtlcongres-beurs.nl in te dienen (klik in de menubalk op Aanmelden & Info – Sprekers – Call for Papers). Indien u meer informatie wenst, kunt u de website raadplegen of contact opnemen met Ruben van Moppes (tel: 06 1589 6349).

Als de ingezonden lezing wordt geaccepteerd krijgen sprekers voor de dag van de lezing gratis toegang tot het congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang).

Op het congres is ook een beurs/infomarkt aanwezig. Meer informatie daarover, of voor het huren van een stand, kan bij Ruud Gilde (tel: 06 –5379 3177 ).

De organisatie hoopt u in november te verwelkomen als spreker, bezoeker of en/of standhouder op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit.