Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend.

Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 deelnemers, 50 lezingen, discussiefora en workshops en 25 stands van toonaangevende organisaties . Bezoekers zijn vooral milieu-experts van overheden, adviesbureaus en innovatieve bedrijven.

Call for Papers

De programmacommissie nodigt daarom iedereen uit om tot uiterlijk 10 mei voorstellen voor lezingen in te dienen over actuele thema’s op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en zero-emissie. (Download hier de call for papers.) Hieronder staan onderwerpen waarvoor de programmacommissie specifiek op zoek is, maar ook inspirerende lezingen van overige interessante actuele thema’s zijn welkom.

Thema’s: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, stikstof, integrale aanpak milieu-aspecten

Bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, industrie, scheepvaart, bouw, horeca/evenementen

Onderwerpen:

 • Omgevingswet: De eerste ervaringen (projecten, BGE, provinciale geluidregisters, GPP’s industrielawaai); Cumulatie van geluid; Overgangsrecht; Sanering; Herberekening GPPs; Geluidaandachtsgebied; Omgevingsplannen; Uitvoering in de gemeentelijke praktijk; Doelmatigheid maatregelen; de ‘Bruidsschat’;
 • Gezondheid/hinder/beleving: Beleidsontwikkeling WHO-richtlijnen; Niet-akoestische factoren geluidhinder; Integrale aanpak gezondheid geluid+lucht; Laagfrequent geluid; Blootstelling/responsrelatie; Beleving in buitenruimtes;
 • Communicatie/Participatie: Joint Fact Finding; Hoe blijf je met de burger in gesprek?; “Regels? Metingen? Ik heb gewoon hinder!” Invloed van social media;
 • Kartering/Actieplannen: Ervaringen met geluidkaarten; CNOSSOS; Opwekken politieke interesse; ‘Actie in het actieplan’ (meer dan een verplicht nummer); Relatie met Basisgeluidemissie;
 • Railverkeersgeluid: Booggeluid (treinen, trams, oplossingen); GPP’s incl. emplacementen; HSL-klachten/maatregelen; MJPG; Bronbeleid
 • Wegverkeer: Lawaaiflitspaal; Piekgeluiden; Zero-emissiezones; EU Green Deal Zero Pollution; MJPG; Meten vs. rekenen vs hinder; Ervaringen innovatieve geluidmaatregelen;
 • Industrie/installaties/recreatie: Recreatiegeluid (sport/spel); Windturbines (notitie reikwijdte detailniveau/normstelling/hinder); GPP’s; Warmtepompen en airco’s (nieuw bouwbesluit); Elektrische bouwmachines;
 • Laagfrequent geluid: Beleid; Bronopsporing; Gezondheid
 • Luchtvaart: Nieuwe Dosis-Effectrelaties; WHO-advies en woningbouw bij luchthavens; Programmatische Aanpak Meten van Vliegtuiggeluid; metingen en validatie modellen; Doc.29; Herindeling luchtruim; MER voor Schiphol; Onderzoek Fieldlab containerdorp Hoofddorp; Dronegeluid;
 • Woningbouwopgave: Spanning met WHO-advies; Integrale advisering milieu-aspecten; GRO bij stedelijke verdichting; Lichtgewicht bouwen (bouwakoestiek, LFG); DeNoize antigeluid ramen; Bouwen bij luchthavens; Bouwen bij horeca; LFG-aspecten;
 • Luchtkwaliteit: Omgevingswet; WHO-advieswaarden/gezondheid; Schone Lucht Akkoord (voortgang, maatregelen); Monitoring luchtkwaliteit na NSL; Meten met sensoren; Nationaal Milieu Programma; Industrie rekenen vs. meten; Zeer Zorgwekkende Stoffen; EU Green Deal Zero Pollution; EURO-7; Scheepvaart; Actieplannen; Fijnstof/kwartsstof van ballastspoor;
 • Natuur: AERIUS, Stikstofdepositie/-problematiek, Innovaties voor emissiereductie (bv. veehouderij of bouwsector)
 • Trillingen: Beleving vs. regelgeving; Bouwtrillingen; Beleid spoortrillingen; Bouwen bij spoor; Innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen; Schade aan gebouwen; Trillingsbeleving van klimaatmaatregelen (o.a. windturbines); Duurzaamheid maatregelen (ontwerpproces, langetermijneffect);
 • Overig: Omgevingseffectrapportages; Energietransitie; Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen; Actuele jurisprudentie; Meten en rekenen in bijzondere situaties; Donkere en stille gebieden; monitoren geluid met low-cost sensors; Europese projecten;

Inzenden tot en met 10 mei 2022

Een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit afgevaardigden van o.a. het RIVM, ProRail, de NSG, de NAG, de GGD en de VVM, bewaakt de rode draad van het congres en maakt daarbij een selectie van de inzendingen. Uw voorstel dient beschreven te worden in een samenvatting van 80 tot 300 woorden. Gelieve uw tekst (zonder opmaak) en uw contactgegevens voor 10 mei 2022 via het webformulier op www.gtlcongres-beurs.nl in te dienen (klik in de menubalk op Aanmelden & Info – Sprekers – Call for Papers). Indien u meer informatie wenst, kunt u de website raadplegen of contact opnemen met Ruben van Moppes (tel: 06 1589 6349).

Als de ingezonden lezing wordt geaccepteerd krijgen sprekers voor de dag van de lezing gratis toegang tot het congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang).

Op het congres is ook een beurs/infomarkt aanwezig. Meer informatie daarover, of voor het huren van een stand, kan bij Ruud Gilde (tel: 06 –5379 3177 ).

De organisatie hoopt u in november te verwelkomen als spreker, bezoeker of en/of standhouder op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit.

Bron: Congres GTL