Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt.

Call for Papers

De programmacommissie nodigt u uit voorstellen voor lezingen in te dienen over actuele thema’s op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en zero-emissie. (Download hier de call for papers.) Hieronder staan enkele onderwerpen, maar ook overige interessante thema’s en bronnen voor lezingen zijn welkom.

Thema’s: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, integrale aanpak milieu-aspecten

Bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, industrie, horeca/evenementen

Onderwerpen:

 • Ontwikkelingen wetgeving: Omgevingswet, Swung-2, kaders en beleid, jurisprudentie
 • Integrale milieu-aanpak: Logistiek, energietransitie, isolatie, zonne-energie, bouw, innovaties
 • Installaties : Warmtepompen, constructiegeluid
 • Rekenmodellen: Rekenen vs. meten, CNOSSOS, trillingsmodellen, luchtvaart
 • Ruimtelijke ordening: Stap-3 besluiten, woningbouw op hoogbelaste locaties (geluid en/of trillingen)
 • Woningbouw: Bouwbesluit, bouwlawaai, bouwakoestiek, gevelisolatie, houtbouw
 • Gezondheid / Hinder: WHO guidelines, beleving/draagvlak, dosis-effect-relaties
 • Communicatie: Informatieverstrekking, visualisaties, citizen science
 • Trillingen: Spoortrillingen, stedelijk gebied (bv. verkeer), energietransitie (bv. geothermie), rekenmodellen
 • Luchtkwaliteit: Gezondheidsindicatoren, emissieprognoses, AERIUS, houtstook, bevoorrading, stallen, handhaving voertuigen, post-Euro-6, Klimaat en Energie Verkenning
 • Overig: Innovaties, natuur, emplacementen (Ow) stikstofdepositie, kantoortuinen, booggeluid, (trauma)helikopters

Inzenden tot en met 17 mei 2019

Een onafhankelijke programmacommissie, bestaande uit afgevaardigden van o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, het RIVM, de NSG, Innonoise en de VVM, bewaakt de rode draad van het congres en maakt daarbij een selectie van de inzendingen. Uw voorstel dient beschreven te worden in een samenvatting van 80 tot 300 woorden. Gelieve uw tekst (zonder opmaak) en uw contactgegevens voor 17 mei 2019 via het webformulier op www.gtlcongres-beurs.nl in te dienen (klik in de menubalk op Aanmelden & Info – Sprekers – Call for Papers). Indien u meer informatie wenst, kunt u de website raadplegen of contact opnemen met Ruben van Moppes (tel: 06 1589 6349).

Als de ingezonden lezing wordt geaccepteerd krijgen sprekers voor de dag van de lezing gratis toegang tot het congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang). Uw samenvatting zal gebruikt worden voor de website, zodat de congresdeelnemers vooraf zich goed kunnen orienteren op alle lezingen.

Op het congres is ook een beurs/infomarkt aanwezig. Meer informatie daarover, of voor het huren van een stand, kan bij Ilse Viguurs (tel: 06 – 5432 5269).

De organisatie hoopt u in november te verwelkomen op het congres “Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit”.