Jurisprudentie januari 2024

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 december 2023 tot met 17 januari 2024 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over Luchthaven Breda International Airport (Seppe) en een bowlingcentrum in Maastricht. Luchtvaart Uitbreiding geluidruimte luchthaven

Brabant heeft huiswerk over vliegherrie

De Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant heeft zitten rommelen met de geluidscontouren en grenswaarden rond Breda International Airport in Bosschenhoofd (voorheen vliegveld Seppe). Hierbij heeft de provincie volgens de RvS niet genoeg naar de belangen van omwonenden gekeken. Dit resulteert in huiswerk voor de provincie: het beter in kaart brengen

Basgeluid festivalnorm Arnhem verscherpt

Om de overlast van festivals voor omwonenden te verminderen, heeft gemeente Arnhem een nieuw evenementenbeleid. In dit beleid zijn de regels voor grote festivalorganisatoren strenger gemaakt. Voorbeelden van festivals die in Arnhem worden gehouden zijn Karren Maar, Free Your Mind, Coupe des Tempeliers en ASM Festival. Vorig jaar resulteerde deze evenementen in 815 meldingen wegens

Extra inzichten bij RIVM-Burgermetingen America (L)

Het RIVM en omwonenden van het spoor in America (Noord-Limburg) hebben samen geluidmetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van samenwerking een completer beeld geeft van de plaatselijke situatie, en bewoners meer vertrouwen geeft in de resultaten dan bij vergelijkbare onderzoeken waarin de overheid zelfstandig metingen uitvoert. De aanleiding is dat inwoners van

Auto’s luider, correcties asfalt conform berekeningen

Het RIVM beschrijft in een een recent uitgegeven rapport drie onderzoeken naar mogelijke oorzaken van de verschillen tussen de berekende en gemeten geluidniveaus voor weg- en railverkeer. Als onafhankelijke organisatie toetst het RIVM de geluidberekeningen waarin de weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, sinds 2013 elk jaar berekenen hoeveel geluid het verkeer op de weg

Strakke geluidregels overlast carnaval Maastricht

Maatregelen om de drukte in de binnenstad beheersbaar te houden, een inzamelsysteem voor plastic bekers en strakkere regels voor overlastgevende carnavalskarren. Het zijn de hoofdpunten voor carnaval 2024 in Maastricht, waarvoor de gemeente Maastricht, horeca en stadscarnavalsvereniging De Tempeleers gezamenlijk aan een aanpak hebben gewerkt. De evaluatie van carnaval 2023 heeft laten zien dat het

Groningen pakt akoestiek gymzalen aan

Dat gymzalen grote galmende hallen hunnen zijn, hebben vooral gymdocenten van de gemeente Groningen ondervonden. Nadat zij klaagden over de 60 gymzalen, die niet aan de geluidsnorm voldoen, besloot de gemeente 1,9 miljoen te investeren in de verbetering van de akoestiek van gymzalen. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) bij RTV Noord: ‘Het is vaak een enorme

Jurisprudentie december 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 22 november tot met 13 december zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over foutief geformuleerde planregels, een Amsterdams kinderdagverblijf, een Twentse Schöppe en een plattelandswoning. Exceptieve toetsing planregels Foutieve

RAI: ‘Meer steden naar 30 km/uur’

Nu in Amsterdam een groot deel van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur heeft, geeft de RAI vereniging aan dat meer steden dit voorbeeld moeten volgen. Of de beoogde doelstellingen, waaronder het verlagen van de aantal verkeersongelukken, met deze maatregel worden gehaald in Amsterdam, moet overigens nog blijken de komende jaren. Verkeersongelukken brengen veel

Test met slimme geluidmeter N231

De provincie Noord-Holland onderzoekt welke impact vrachtverkeer heeft op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rond de Legmeerdijk (N231) in Aalsmeer. Dat test de provincie met behulp van slimme camera’s en geluidsensoren, om vervolgens te kijken of het vrachtverkeer via de voorkeursroute (N201) kan worden gestuurd. Waar voorheen het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer

Nieuwe afspraken over nestgeluid haven Rotterdam

Begin decembernondertekenden de provincie Zuid-Holland, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken gemeenten* de actualisatie van het Ruimtelijk Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK). Deze actualisatie is vooral een update vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijk daarbij is dat nestgeluid – het geluid van afgemeerde schepen – ook goed wordt meegenomen in alle

Veel gehoorschade door vuurwerk

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat 6 procent van de ondervraagde Nederlanders die tijdens de jaarwisseling 2022-2023 vuurwerk afstaken of buitenshuis bekeken gehoorschade op hebben gelopen. “Denk aan een piep in het oor, doofheid, een dof gevoel of vervorming van geluid”, aldus de organisatie bij Noordhollands Dagblad. VeiligheidNL roept iedereen met steun van artsen en

Amsterdam start pilot geluidmeting in cafés en disco’s

Om jongeren te beschermen tegen gehoorschade, wil de gemeente Amsterdam een pilot starten, waarbij in cafés en discotheken het geluidsniveau van de muziek continu gemeten wordt. Anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus. Voor twee procent van deze mensen is de kwaliteit van leven ernstig beïnvloed. De oorzaak van tinnitus is

Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren