Gemeente Epe mag vergunning padel niet weigeren

Hoewel de omwonenden van Tennisclub Epe bezwaar hebben tegen de aanleg van drie nieuwe padelbanen bij de club, is dit niet een reden waardoor de gemeente de vergunning niet mag verlenen. Dit zegt de onafhankelijke bezwarencommissie. De bewoners zijn bang voor het indringende geluid dat deze banen zullen produceren. Eén van de tuinen van de

Jurisprudentie augustus 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 juli tot met 16 augustus 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid van ernstig verstandelijk beperkte kinderen, openbare speel- en sportvelden, geluidsmaatregelen bij een supermarkt, de

Geluidhinder voor vleermuis bemoeilijkt woningbouw

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de provincie Utrecht meer overtuigende argumenten moet leveren waarom verstoring van vleermuizen wordt toegestaan voor de bouw van kostbare koopwoningen op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het huidige gebrek aan helderheid over hoe deze woningen zouden bijdragen aan de verlichting van de woningnood, terwijl dit ten koste gaat van het

Jurisprudentie juli 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juni tot met 19 juli 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over het veelbesproken concert van Rammstein, onuitvoerbare geluidschermen, onbeschermde tuinen en geknutsel met bronvermogens. Evenementen Als

Jurisprudentie juni 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 mei tot met 21 juni 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Allereerst uitspraken over woningbouw naast bedrijvigheid (voetbalstadion, bootservice, begraafplaats), richtafstanden uit de VNG-brochure, de beoordeling van

Boek ‘Stilte op doktersvoorschrift’

Recent onderzoek laat zien dat het bewust opzoeken van natuurelementen onze gezondheid werkelijk verbetert. We zien dat dokters natuur daarom gaan voorschrijven aan hun patiënten. Niet alleen als preventie, maar ook als medicijn. Natuurbeleving kan een volwaardig onderdeel zijn van de behandeling van diabetes, hartaandoeningen, angsten en depressie. In het recent verschenen boek Natuur op

Vogelonderzoek onmogelijk bij uitbreiding campus WUR

Belangrijk onderzoek naar het broedgedrag van vogels wordt bedreigd door de plannen van de Wageningen University & Research (WUR) om de oostkant van de campus uit te breiden met bedrijfsgebouwen en studentenwoningen zonder passende geluidsnormen. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft de Raad van State gevraagd om in te grijpen. Het NIOO doet onderzoek

Jurisprudentie januari/februari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 januari tot met 22 februari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over handhaving op basis van onbemande geluidmetingen, het specificeren van handhavingsverzoeken, geluidschermen om een woonwagenstandplaats en

Jurisprudentie september / oktober 2022

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 7 september tot met 12 oktober 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn de wandeloven van Tata Steel, het keerspoor in Hoorn, blaffende

Onderzoek effect geluid windparken op bruinvissen

Is een windpark in de Noordzee een geschikt leefgebied voor bruinvissen? Dat is de vraag die aan de basis ligt van meerjarig onderzoek dat Wozep sinds oktober 2021 laat uitvoeren in windpark Borssele, voor de kust van Zeeland. Een nieuw projectfilmpje op het Noordzeeloket geeft een inkijkje in dit onderzoek in windpark Borssele. De bruinvis

Film duurzaamheidscafé over geluidsvervuiling

Veel geluiden in de natuur die eeuwenlang normaal waren, verdwijnen door menselijke activiteit. Zo zijn er steeds minder verschillende geluiden te horen in de Amazone. Daarover gaat Dusk Chorus, een indrukwekkende, audiovisuele documentaire. In samenwerking met het InScience Filmfestival vertoont het Duurzaamheidscafé Nijmegen deze film op dinsdag 27 september 2022 (20.00-21.30 uur) in LUX Nijmegen. Inclusief

Geklaag over plattelandsgeluid in Asturië taboe

Tijdens de zomermaanden zoekt menig toerist de Spaanse zon op. Naast de kustgebieden en grote steden, is ook de autonome regio Asturië, het ‘groene Spanje’, een vakantiebestemming voor sommige toeristen. Toch is deze plek niet voor iedereen weggelegd, sommige toeristen klaagden namelijk over het plattelandsgeluid. De gemeente Ribadesella gaf hier gelijk een reactie op. Met

Veel klachten Awakenings, toch geen stress bij dieren

Eind juli vond het technofestival Awakenings met ongeveer 100.000 bezoekers in Hilvarenbeek naast dierenpark de Beekse Bergen plaats. Het evenement heeft bijna 300 klachten veroorzaakt. Deze gingen veelal over geluidsoverlast of de verkeerssituatie na de festivaldagen. Ook maakten omwonenden zich zorgen om de dieren. Voorafgaand aan het festival was een maximale geluidsnorm afgesproken. Daarnaast heeft

Bewustwordingscampagne stiltegebieden Limburg

In Limburg kennen ze 31 stiltegebieden. Het zijn milieubeschermingsgebieden waarin het van oudsher stil is en natuurlijke geluiden overheersen. Provincie Limburg voert van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie een bewustwordingscampagne over stilte in de provinciale stiltegebieden. Om aandacht te vragen voor deze gebieden, hun belang en de regels die er gelden. Want stilte