Asiel vreest geluidstress dieren door windmolens

Naast dat windmolens stress bij mensen kan veroorzaken, kunnen mogelijk ook dieren hiervan de pineut zijn. Hierom komt stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. in opstand tegen de 240 meter hoge windmolen die hier mogelijk geplaatst gaat worden. Honden en katten zijn gevoeliger voor geluid dan mensen. ,,Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de nabijheid van windmolens

Boete wegens geluid uit open deur slachthuis

Het slachthuis in Geldrop laat na herhaaldelijke waarschuwingen nog steeds de deuren open staan. Hierdoor ontstaat er stank- en geluidsoverlast voor de buurt. Daarom moet het slachthuis 4.000  euro boete betalen van de burgemeester. Burgemeester Jos van Bree van Gedrop-Mierlo kwam dinsdagavond met deze mededeling in een vergadering met raadsleden. Het slachthuis wordt door de gemeente

Multifunctionele geluidwal Strabrechtse Heide

Wanneer je over de Strabrechtse Heide slendert, hoor je naast de vrolijke vogeltjes ook het onophoudelijke geluid van de auto’s op de A67. Om dit op te lossen hebben designers zes verschillende ontwerpen voor een multifunctionele geluidswal gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om een kunstzinnige brug met zonnepanelen of een natuurlijke wal waarin onder meer schapenwol

Liever geen sterrenkijkers langs de Waddenkust

De gemeente Waadhoeke wil een vergunning geven voor een sterrenhut en trekkershutten bij het buurtschap Zwarte Haan, bij de Waddenzee. De bewoners zijn bang dat de toeristen, die hier op af zullen komen, hun ’s nachts wakker zullen houden. Er zal namelijk een sterrenkijk-observatorium en nachttuin komen. Niet alleen het gebruik hiervan zal tot overlast

Overzicht jurisprudentie februari/maart 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 februari tot en met 17 maart 2021 zijn gedaan door de ABRvS: Wabo Hotel, theater en café met terras in Christus Koningkerk Amsterdam: ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:386 Er is een omgevingsvergunning verleend voor de

Eersel onderzoekt combi wal en zonnepanelen

In Duizel willen de bewoners geen wind- en zonnepark met bijkomend overlast. Op 15 december had de gemeente namelijk besloten dat dit er zou komen. Daarom zijn verschillende Duizelse initiatiefnemers met een petitie naar de gemeente gestapt. Ze willen meedenken over de totstandkoming van een zonne-geluidswal langs de A67. Initiatieven om mee te denken over

Motor maakt lawaai in stiltegebieden Nederland

Bij een verkiezing van NEFOM hebben het Noordhollands Duinreservaat ter hoogte van Egmond en Bergen en het stiltegebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland een eervolle vermelding gekregen in de verkiezing van het ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’. Het stiltegebied Vlist in de Krimpenerwaard is de ‘winnaar’ want daar wordt de meeste herrie gemaakt. Verkiezing In Nederland heeft de

Overzicht jurisprudentie januari 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 december 2020 tot en met 20 januari 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over onder meer windturbines, ‘bestaande rechten’, stiltegebieden en geluidverdeelplannen. Wet geluidhinder Geluidruimteverdeling Zwijndrecht: ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:66 Het

Frankrijk beschermt diergeluiden platteland

Binnenkort wordt in Frankrijk het “zintuigelijk efgoed”, de geluiden en geuren, van de plattelandsgebieden beschermt als nationaal erfgoed door een nieuwe wet. Deze is aangenomen om een einde te maken aan klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten. Het idee komt uit de koker van Pierre Morel-À-L’Huissier, een parlementslid uit het zuidelijke Lozère. Daar

EU-project tegen impact onderwatergeluid

Scheepslawaai verstoort en bedreigt het onderwaterleven. In het Europese project SATURN gaan twintig projectpartners uit tien landen de komende vier jaar werken aan een schonere, stillere maritieme sector. Vanuit Nederland zijn TNO, MARIN en de Universiteit Leiden betrokken, naast Nederlandse vestigingen van de ondernemingen Wärtsilä en JASCO Applied Sciences. Interdisciplinair Het bijzondere aan dit door

Verbod lawaai huisdieren Alblasserdam

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft vorige maand wijzigingen doorgevoerd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is onder meer een passage opgenomen over geluidsoverlast door dieren. De gemeenteraad heeft dit gedaan naar Zwijndrechts voorbeeld. LetterlijkDe letterlijke tekst uit de APV luidt: “Onverminderd het bepaalde in artikel 2:60 moet degene die buiten een inrichting in de zin

Geluid op zee in beeld via brede samenwerking

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar onderwatergeluid; een relatief nieuw onderwerp binnen het mariene milieu. In het internationale project JOMOPANS, waarin gekeken wordt naar de impact van geluid op zee, is in kaart gebracht hoeveel omgevingsgeluid er eigenlijk onderwater is op de Noordzee. Zeedieren, zoals zeehonden, bruinvissen en kabeljauw, zijn voor hun voedselvoorziening en onderlinge communicatie afhankelijk

Jurisprudentie augustus en september 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 22 juli tot en met 16 september 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Evenementenhal Oisterwijk: ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1832 Het college van Oisterwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren

Breda wil niet af van luide bladblazers

Volgens Groen Links in Breda zijn bladblazers met verbrandingsmotor luidruchtig en schadelijk voor milieu en gezondheid. Het Bredase college wil er echter nog niet van af: de elektrische variant is nog niet krachtig genoeg; de luidruchtige bladblazer is nodig. Bladblazers zijn al jaren een bron van ergernis. Ze maken herrie en produceren luchtverontreinigende uitlaatgassen. Bovendien

Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’

Het Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte boswachter Arjan Postma donderdag 17 september namens de jury van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bekend bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra nam als prijs een ‘stiltebankje’ in ontvangst die in het Dwingelderveld een mooie plaats heeft gekregen. Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste

Steekproef nu.nl wat ‘Nederland’ hinderlijk vindt

Begin juni kwam het rapport van het RIVM dat de gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, en andere normen nodig zijn. Op online discussiefora gaven mensen commentaar hierbij, en op grond van een ‘Top 14’ die gemaakt is uit het (gemodereerde) nu.nl-forum lijken andere geluidsbronnen hinderlijk dan de ‘gezoneerde’

Groene ader tegen luchtvaartgeluid

De bewoners van het buurtschap Dalem ervaren overlast van het vliegverkeer naar Eindhoven. Een ecozone moet volgens de burgers dit overlast gaan dempen en de luchtkwaliteit verbeteren. Gemeente Bladel is het hiermee eens. Groene strook Een groene strook met gelaagde beplanting van ongeveer drie kilometer langs de buurtschap moet fijnstof en CO2 gaan opvangen. Daarnaast