Gemeente ligt dwars bij oplossing herrie kinderopvang

In Voorst (Gelderland), ervaren buren van kinderdagverblijf Ut Trepke geluidsoverlast veroorzaakt door huilende, spelende en schreeuwende kinderen. Het kinderdagverblijf is akkoord met het voorstel van de buren voor de plaatsing van een geluidsscherm van 3 meter hoog tussen hun woningen en het kinderdagverblijf. Echter, de gemeente wil dit verzoek niet honoreren. De situatie heeft geleid

Hogere woningkosten door gedoe vergunning

In de gemeente Den Haag worden de woningbouwplannen op de Binckhorst nog even uitgesteld. Daar staat het congrescentrum Fokker Terminal, dat op dit moment de geluidsnormen overschrijdt. Hierdoor kan er geen vergunning worden gegeven voor de woningbouw. Dit zal gevolgen hebben voor de kopers van de woningen. De komende jaren zullen er duizenden woningen gebouwd

Kritiek op nieuwe ronde geluidisolatie Schiphol

Schiphol moet opnieuw huizen isoleren tegen het geluid dat vliegbewegingen vanaf de luchthaven produceren. Of het om 1500 (volgens de overheid binnen de 60 dB), 5000 (volgens de 58 dB-contour die aangeeft waarbuiten nieuwe woningen mogen worden gebouwd) of nog meer (volgens de GGD en omwonenden) woningen gaat, is nog de vraag. Niet voor elk

Beleidsdoorlichting geluid rijksbegroting gereed

Het geluidsbeleid van de rijksoverheid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Het doel is om in beeld te brengen in welke mate het uitgevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is. Het bredere geluidbeleid bestaat uit drie pijlers. Het daarin over geluidsanering, bronbeleid en preventie. In februari 2023 is het rapport verschenen n.a.v. de begroting over deze

Kleine overschrijding norm geluid bovenburen mag

De verhuurder van een flatwoning in Weesp hoeft geen isolatiemaatregelen te treffen om contactgeluid met de onderbuurman te verminderen. De onderbuurman stapte na twee jaar last te hebben gehad van lawaai naar de rechter. In 2021 liet hij al een geluidsonderzoek uitvoeren waaruit bleek dat het geluid ‘hinderlijk’ was. Daarop verving de verhuurder de vloer

Jurisprudentie november/december 2022

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Deze keer maken we een uitstapje naar het Gerechtshof voor een civielrechtelijke kwestie over onrechtmatige hinder van een warmtepomp. Daarnaast een selectie van de uitspraken die in de periode van 16 november tot met 14 december 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”).

Rotterdam versnelt geluidsanering woningen

Ongeveer 19.000 woningen in Rotterdam die voor 1 maart 1986 gebouwd zijn, zullen in de nabije toekomst gekeurd worden. Hierbij wordt gekeken of er geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe kozijnen en beglazing. Wanneer dit inderdaad nodig, worden de maatregelen kostenloos uitgevoerd. “Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder”, zegt duurzaamheidwethouder Arno Bonte

Maatregelen voor lawaai Gents hondenasiel

Absorberende cassettes en een hogere muur zijn er nodig om het hondenlawaai van een asiel in Gent in toom te houden. Buurtbewoners van de Watersportbaan hebben namelijk veel last het nieuwe dierenasiel dat in de buurt ligt. De honden maken veel lawaai, wat volgens metingen de situatie onhoudbaar maakt. Daarom moet het asiel van de

Praktijkvergelijking DeNoize ramen bij Schiphol

Kan je met slimme ramen geluidshinder in huis verminderen? Dat is de vraag waar DeNoize zich mee bezig houdt. De innovatieve start-up doet metingen aan een raam in een woning in Zwanenburg, dat onder de vliegroute van Schiphol ligt. Daarbij testen de onderzoekers van DeNoize een door henzelf ontwikkelde slimme raamtechniek die het geluid van

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

Pilot DeNoize noise-cancelling-ramen Schiphol is succes

DeNoize, een start-up uit Delft, heeft bestudeerd hoe je met een ’tegentrilling van het glas’ geluid kunt reduceren. Eerder bleek al dat het glas 3 tot 5 dB verkeersgeluid kan reduceren. Nu blijkt ook, uit een proef met Schiphol, dat het glas het vlieglawaai met zo’n 6,5 tot 7 dB in lage frequenties en wel

Makathon geluidadaptief bouwen: groen én circulair

Tijdens de Makathon Geluidadaptief en Circulair Bouwen gingen ruim 85 studenten en scholieren op zoek naar oplossingen voor het bouwen op geluidgevoelige locaties in de Haarlemmermeer. De winnaars hadden een unieke en volledige oplossing voor geluidadaptief en circulair wonen in Zwanenburg, waar ouderen in een fijne groene omgeving kunnen wonen en die de doorstroming van

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021

Geluidadaptief bouwen tegen luchtvaartgeluid

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober wordt de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen georganiseerd. De Makathon, een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten in de ontwikkeling van digitale technologie, vindt plaats op de locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat om

Proef containerwijk Hoofddorp tegen hinder Schiphol

Als onderzoek naar een nieuwe woonwijk bij vliegvelden, wordt er bij Hoofddorp vanaf 15 juni een containerdorp gebouwd. Dit om te kijken of het geluid van de vliegtuigen hiermee getemperd kan worden. De containers zullen de gebouwen nabootsen, zodat er geëxperimenteerd kan worden met positionering, materialen, vormgeving, etc. Het experiment wordt uitgevoerd door de gemeente

Woningkopers Arnhem dupe geluidberekeningen

In Arnhem maakt een recyclingbedrijf bezwaar tegen de nieuwbouw van woningen. De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, de projectontwikkelaar heeft de woningen al verkocht, maar de bouw ligt nu stil. Xeni Frencken kocht vorig jaar een huis dat al lang in aanbouw moest zijn. Maar zij ziet enkel nog braakliggend terrein. Aan de overkant

Uitstel of afstel voor woningen Rotterdam

De horeca op het Stadhuisplein en de gemeente hebben ruzie over de transformatie van een kantoorpand in het centrum van Rotterdam. Dit zou vanaf deze maand omgebouwd worden tot appartementencomplex. De appartementen waren al verkocht, maar de contracten worden nu ontbonden. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen) vindt het ‘jammer’ dat de contracten zijn ontbonden. Hij zegt

NSG-handleiding woongeluiden

De Nedelandse Stichting Geluidhinder heeft een nieuwe handleiding uitgebracht: voor bewoners, adviseurs en beoordelaars. De publicatie bevat meer dan 70 pagina’s en vormt een handleiding voor de beoordeling en toetsing van woongeluiden. Hij biedt handvatten voor het oplossen van conflicten die zich voordoen bij buren en het geluid dat zij produceren. Bij de indeling van

Investering voor ramen met actieve noise cancellation

DeNoize, een Delftse startup die zich richt op het terugbrengen van geluidsoverlast in binnenruimten, ontvangt een investering van € 200.000 van investeringsfonds UNIIQ.  Met deze investering kan het bedrijf haar geluidswerende ruiten verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de technische validatie. Er is geluidsoverlast binnen steden vanwege onder andere vlieg- en autoverkeer. Bestaande

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de

Steekproef nu.nl wat ‘Nederland’ hinderlijk vindt

Begin juni kwam het rapport van het RIVM dat de gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, en andere normen nodig zijn. Op online discussiefora gaven mensen commentaar hierbij, en op grond van een ‘Top 14’ die gemaakt is uit het (gemodereerde) nu.nl-forum lijken andere geluidsbronnen hinderlijk dan de ‘gezoneerde’