Groningen pakt akoestiek gymzalen aan

Dat gymzalen grote galmende hallen hunnen zijn, hebben vooral gymdocenten van de gemeente Groningen ondervonden. Nadat zij klaagden over de 60 gymzalen, die niet aan de geluidsnorm voldoen, besloot de gemeente 1,9 miljoen te investeren in de verbetering van de akoestiek van gymzalen. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) bij RTV Noord: ‘Het is vaak een enorme

Veel gehoorschade door vuurwerk

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat 6 procent van de ondervraagde Nederlanders die tijdens de jaarwisseling 2022-2023 vuurwerk afstaken of buitenshuis bekeken gehoorschade op hebben gelopen. “Denk aan een piep in het oor, doofheid, een dof gevoel of vervorming van geluid”, aldus de organisatie bij Noordhollands Dagblad. VeiligheidNL roept iedereen met steun van artsen en

Amsterdam start pilot geluidmeting in cafés en disco’s

Om jongeren te beschermen tegen gehoorschade, wil de gemeente Amsterdam een pilot starten, waarbij in cafés en discotheken het geluidsniveau van de muziek continu gemeten wordt. Anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus. Voor twee procent van deze mensen is de kwaliteit van leven ernstig beïnvloed. De oorzaak van tinnitus is

Nieuw convenant beperking gehoorschade mét horeca

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), de negen bestaande partners en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bestaande convenantpartners verwelkomen KHN en VPT, die er

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan

Trein op station Harlingen Haven bron van hinder

Inwoners van Harlingen uiten hun bezorgdheid over aanhoudende geluidsoverlast op en rondom station Harlingen Haven. Omwonenden van het appartementencomplex aan de Willemskade, nabij het station, ervaren verstoringen in hun dagelijks leven door draaiende treinmotoren, ventilatoren en deursignalen. Dit heeft geleid tot een brandbrief aan de Provinciale Staten, waarin een dringende oproep wordt gedaan om passende

Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.” GezondheidHinder van

Vlaamse ontwerpgids ‘Luwte-oases’

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, klimaatverandering, ruimtegebrek, mobiliteit, natuurbehoud en waterbeheer. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een strategische visie ontwikkeld om duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door verdichting en ontharding te combineren. Daar komt nu een extra toevoeging bij met de ‘luwte-oases’. De benadering uit het beleidsplan leidde tot

Boek ‘Stilte op doktersvoorschrift’

Recent onderzoek laat zien dat het bewust opzoeken van natuurelementen onze gezondheid werkelijk verbetert. We zien dat dokters natuur daarom gaan voorschrijven aan hun patiënten. Niet alleen als preventie, maar ook als medicijn. Natuurbeleving kan een volwaardig onderdeel zijn van de behandeling van diabetes, hartaandoeningen, angsten en depressie. In het recent verschenen boek Natuur op

Jurisprudentie april/mei 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 april tot met 17 mei 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de Railterminal Gelderland, de uitsterfregeling voor woningen op het industrieterrein in Rheden, succesvolle plannen voor

Beleidsdoorlichting geluid rijksbegroting gereed

Het geluidsbeleid van de rijksoverheid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Het doel is om in beeld te brengen in welke mate het uitgevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is. Het bredere geluidbeleid bestaat uit drie pijlers. Het daarin over geluidsanering, bronbeleid en preventie. In februari 2023 is het rapport verschenen n.a.v. de begroting over deze

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Sterke stijging verkoop oordoppen

Afgelopen half jaar is de verkoop van op maat gemaakte gehoorbescherming geëxplodeerd. Volgens onderzoekers is het een hoogtepunt in het ‘keerpunt in onze bewustwording’. Zeker nu het carnaval- en concertseizoen eraan komt kopen steeds meer jongeren de duurdere oordopjes. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven, Carmen de Jonge, geeft het volgende bij het AD