Herwaardering van de stilte?

Hoewel je in de stad bijna nooit niks hoort, wordt het verlangen naar stilte steeds luider. Zo hoor je misschien bepaalde dingen als een vogel of een man die loopt, maar nooit gaat het geluid van de snelweg die verderop ligt, weg. “Stadsstilte hoeft niet perfect stil te zijn,” legt onderzoeker dr. Kenya Williams uit

Geen bromtoon Drentse testmolen 1e Exloërmond

Volgens geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk, die bromgeluid constateerde bij windturbines naast de N33, maakt de nabijgelegen testwindmolen van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond geen laagfrequent geluid. Wel maakt de turbine een typisch ruisend windmolengeluid. Hij heeft dit onderzocht voor de de directie van het windpark. Zorgen om gezondheid De omwonenden zijn

Eersel onderzoekt combi wal en zonnepanelen

In Duizel willen de bewoners geen wind- en zonnepark met bijkomend overlast. Op 15 december had de gemeente namelijk besloten dat dit er zou komen. Daarom zijn verschillende Duizelse initiatiefnemers met een petitie naar de gemeente gestapt. Ze willen meedenken over de totstandkoming van een zonne-geluidswal langs de A67. Initiatieven om mee te denken over

Zoekgebied windturbines teruggebracht

In heel Nederland is er discussie over zoekgebieden voor mogelijk te plaatsen windturbines. Sommige bewoners denken mee, sommige komen simpelweg in protest tegen windturbines in hun achtertuin. Veel discussie was er recentelijk in het ‘politiek groene’ Amsterdamse IJburg. De wethouder heeft op grond van deze protesten een nadere afweging gemaakt en inderdaad de zoekgebieden op

Burgermeetnet geluid en lucht Eindhoven Airport

Samen Meten Meierijstad vraagt zich af hoe vies de lucht in Meierijstad is en of er een verband is tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof. Hierop hopen ze antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. Piet van Schijndel ziet vele

Overzicht jurisprudentie januari 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 december 2020 tot en met 20 januari 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over onder meer windturbines, ‘bestaande rechten’, stiltegebieden en geluidverdeelplannen. Wet geluidhinder Geluidruimteverdeling Zwijndrecht: ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:66 Het

Subsidie bedrijven tegen uitstoot en geluid

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar € 4 miljoen beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met deze subsidie kunnen deze bedrijven bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland.  Noord-Holland wil met de subsidie bedrijven stimuleren om maatregelen

Vragen ‘ziekmakende’ optelsom geluid nieuwbouwwijk

Critici en expert waarschuwen voor het lawaai in de omgeving van de nieuwe woonwijk van Bergschenhoek. ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’ Men zou er ziek van kunnen worden. Daarnaast trekken ook de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de bel. De oppositiepartijen willen weten of, de eerdere te duur

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Verzoek tot euthanasie wegens tinnitus

‘Het is nooit stil in mijn hoofd’ van Frank Boeijen. Dit lied heeft hij al uitgekozen voor zijn crematie. Het zal de laatste noodkreet zijn van Reinier van den Berg (49) uit Almelo. Een snerpende fluittoon in zijn hoofd vernietigt al twee jaar zijn leven. Een verzoek om euthanasie ligt sinds mei bij de Levenseindekliniek.

Nieuw meetpunt geluid Eindhoven Airport

Het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid Zuidoost-Brabant krijgt steeds meer vorm. Ook de gemeente Meijerijstad, ten noorden van Eindhoven, gaat meedoen met een meetpunt voor geluid, stikstofdioxide en fijnstof. Met het ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant op initiatief van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant gestart met het meten van de luchtkwaliteit.

Breda wil niet af van luide bladblazers

Volgens Groen Links in Breda zijn bladblazers met verbrandingsmotor luidruchtig en schadelijk voor milieu en gezondheid. Het Bredase college wil er echter nog niet van af: de elektrische variant is nog niet krachtig genoeg; de luidruchtige bladblazer is nodig. Bladblazers zijn al jaren een bron van ergernis. Ze maken herrie en produceren luchtverontreinigende uitlaatgassen. Bovendien

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de

Fors meer klachten RTH Airport

De luchthaven in Zuid-Holland, Rotterdam The Hague Airport, moet van de provincie de uitstoot van zowel geluid als fijnstof reduceren. Terwijl het rijk een opening lijkt te geven voor meer vliegverkeer en daardoor meer overlast. In 2019 kwamen ruim 62.650 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Het aantal meldingen steeg

TV-uitzending: Hoe klinkt de nieuwe stilte?

Het NPO-programma De kennis van nu onderzocht hoe ons omgevingsgeluid is veranderd door de coronacrisis. De laatste maanden zagen we immers lege pleinen en terrassen, verlaten snelwegen en in het westen van Nederland veel minder vliegtuigen boven ons. We hoorden ze ook minder. TV-recensent Han Lips (Het Parool) merkte o.a. het volgende op bij de

RIVM-advies: aanpassing geluidnormen

Motie Schonis en WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018): Het doel heiligt de middelen. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Dit betekent dat er vanuit beleid nadrukkelijker aan wordt gewerkt om de gezondheidseffecten van geluid te verminderen. Dit is uitgewerkt in

Geluidmeter afdeling vroeggeboorte ziekenhuis Gent

De hersenontwikkeling van vroeggeboren baby’s verslechtert met veel omgevingsgeluid. Daarom hangt er op de dienst Neonatologie van het academisch ziekenhuis in Gent een digitale geluidmeter in de vorm van een een opvallend lichtgevend oor. Zo kan het oor waarschuwen wanneer er te veel omgevingsgeluid is. “Dat is belangrijk voor de hersenontwikkeling van te vroeg geboren

Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt