Meer aandacht gehoorschade, o.a. in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is, voor zover bekend, de eerste gemeente die publiekelijk haar aandacht richt op het reduceren van de risico’s die gehoorschade veroorzaken. Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) heeft dit aangekaart bij de burgemeester naar aanleiding van toenemende gehoorproblemen. Dit probleem aanpakken kan op meerdere manieren zoals voorlichting, gehoortesten en zwaardere geluidseisen. Voorstellen vanuit de gemeente

Toeslag tonaal geluid windturbines

Dat windturbines een ruis veroorzaken die heel wat mensen vervelend vinden, is na vele discussies en onderzoeken duidelijk. Het gebeurt soms dat een windturbine óók een extra hinderlijke bromtoon of een fluitend geluid maakt die binnen de geluidsnorm valt. Een dergelijk geluid wordt ’tonaal’ geluid genoemd. Op zulk tonaal geluid kan normaal gesproken niet gehandhaafd

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Noodklok geluid om toename tinnitus jongeren

Het aantal jongeren met oorsuisproblemen neemt zo snel toe, dat kenniscentrum VeiligheidNL ervoor pleit om gehoorschade structureel vroeg op te sporen, het liefst al bij basisschoolleerlingen. Bij tienduizenden Nederlanders is de tinnitus zo heftig dat de aandoening psychosociale problemen veroorzaakt. Een behandeling is er niet, je moet ermee leren leven. De schade is namelijk onomkeerbaar:

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

Boek over zwerflawaai.

Naast de langdurige blootstelling aan geluid is er ook geluid dat niet langdurig aanwezig is, maar wel vaak en met regelmaat. Joost Smiers heeft hier in 2010 een essay over geschreven dat is gepubliceerd op o.a. geluidnieuws.nl. In deze essay raakt hij de kern van het probleem van zwerflawaai goed. Zwerflawaai is geluid dat bijvoorbeeld afkomstig

Rijk start actieplan windturbines

Sinds een uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021, kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport (MER) maken. Naar aanleiding van de uitspraak hebben 3 ministeries een actieprogramma opgestart. Wat het actieprogramma inhoudt

RIVM: meer onderzoek laagfrequent geluid nodig

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uit de beschikbare literatuur blijkt dat LFG

Resultaten GGD-Gezondheidsmonitor geluid bekend

Door scheurende auto’s en voorbijrazende brommers wordt er veel lawaai veroorzaakt, vindt bijna zeven procent van de Nederlanders. Daarnaast is er ernstige hinder van buren (ook zeven procent) en van vliegtuigen en treinen. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor, een enquete-onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD’en. Op landelijk niveau leidt blootstelling aan

RIVM: geluid windmolens hinderlijk, niet ziekmakend

Volgens onderzoek van het RIVM zijn windmolens niet per definitie ziekmakend. Ze geven aan dat de hinder die mensen ondervinden van windturbines wel indirect andere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ze hebben gekeken naar slaapverstoring door windturbines, maar de resultaten hiervan bleken te verschillen. Ook voor gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Herwaardering van de stilte?

Hoewel je in de stad bijna nooit niks hoort, wordt het verlangen naar stilte steeds luider. Zo hoor je misschien bepaalde dingen als een vogel of een man die loopt, maar nooit gaat het geluid van de snelweg die verderop ligt, weg. “Stadsstilte hoeft niet perfect stil te zijn,” legt onderzoeker dr. Kenya Williams uit