Door oostenwind weinig geluidhinder F1 Zandvoort

De beheerder van het natuurgebied naast het circuit van Zandvoort, waterleidingbedrijf PWN, geeft aan dat de wilde dieren in het gebied weinig last hebben gehad van de Grand Prix en de toeschouwers die daar begin september gehouden werd. In het gebied leven konikpaarden, wisenten (Europese bizons), damherten en Schotse hooglanders. De eersten toonden op het

Glasvezel moet geluidafwijkingen spoor meten

Samen met het Britse Network Rail start Prorail een proef om met glasvezeltechnologie veiligheid en spoorprestaties te verbeteren. De proef start in de herfst van 2021. Wedstrijd De twee bedrijven startten al eerder een ontwerpwedstrijd. Meer dan 40 leveranciers kwamen met voorstellen voor operationele uitdagingen, zoals afwijkingen aan spoor- en wieldefecten, overwegveiligheid en detectie van

Passende normen gemaakt windpark Delfzijl

Op 30 juni deed de Raad van State een uitspraak, waarin staat aangegeven dat het Activiteitenbesluit – een rijksregeling waarin veel milieunormen zijn opgenomen – voor windparken niet meer gebruikt kan worden. Daarom heeft het college van de burgemeester van Delfzijl besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Hierin

Luchthavenbesluit Teuge: op den duur minder geluid

De Gedeputeerde Staten (GS) kiezen in het ontwerpbesluit van luchthaven Teuge voor een balans tussen de belangen van luchthaven en de omgeving. Zo willen GS het uitvoeren van valschermvluchten met de huidige categorie vliegtuigen op 4 weekenddagdelen per maand niet toestaan.  En kondigen GS aan de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs te willen terug brengen,

Geluidadaptief bouwen tegen luchtvaartgeluid

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober wordt de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen georganiseerd. De Makathon, een middel om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te laten aansluiten in de ontwikkeling van digitale technologie, vindt plaats op de prachtige locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat

Gericht onderzoek hinderbronnen haven Antwerpen

Uit een geluidsstudie van het Havenbedrijf Antwerpen en gemeente Beveren blijkt dat scheepsmotoren veel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden van de Antwerpse haven, die al geregeld klaagden over het lawaai. Het havenbedrijf geeft aan dat het doel van de studie is om gerichte maatregelen te kunnen nemen. Het onderzoek geeft wel aan dat de hinder

Bergen scherpt geluid horeca en evenementen aan

In gemeente Bergen zullen de terrassen binnenkort een uur eerder dicht dan normaal. Ze krijgen te maken met de nieuwe strengere regels voor evenementen. De gemeente wil namelijk dat alle evenementen eindigen om één (op doordeweekse dagen) of twee uur (in het weekend). Niet alleen deze maatregel werd genomen om het overmatige overlast voor omwonenden

Luide brommers uit Gentse binnenstad

Het brommerverbod dat deze maand is aangekondigd in Gent zal vanaf 2023 luidruchtige scooters uit de binnenstad jagen. Dit houdt in dat er geen niet-elektrische bromfietsen meer mogen rijden vanaf dat moment. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt van bewoners van de binnenstad. Dit zal vooral een probleem zijn voor de bromfietskoeriers. Deze vormde al

Natuurclubs: F1 oké als Zandvoort elektrischer wordt

Vijf natuurclubs lijken de strijdbijl tussen hen en het circuit van Zandvoort te willen begraven. Ze willen de rechtszaak overbodig maken en constructief meedenken. Ze vinden dat de Formule 1-races onderdeel kunnen blijven maken van de toekomst als de autosport zo snel mogelijk elektrisch wordt gemaakt. Het elektrisch maken zou niet alleen de uitstoot van

Lage straaljagers flinke overlast dieren Wildlands

De Koninklijke luchtmacht veroorzaakt boven Drenthe veel overlast tijdens vliegoefeningen. Van de laagvliegroutes boven de provincie hebben zelfs de dieren van dierentuin Wildlands in Emmen last. “Ze trekken zich iets meer terug in hun verblijf en ze laten zich minder goed zien”, vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands bij RTV Drenthe. “We vinden dit dan

RIVM: geluid windmolens hinderlijk, niet ziekmakend

Volgens onderzoek van het RIVM zijn windmolens niet per definitie ziekmakend. Ze geven aan dat de hinder die mensen ondervinden van windturbines wel indirect andere gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ze hebben gekeken naar slaapverstoring door windturbines, maar de resultaten hiervan bleken te verschillen. Ook voor gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten en effecten op de mentale gezondheid

Crossclub Dalfsen: alleen stille uitlaten na dwangsom

Bij Crossbaan MC Dalfsen zijn afgelopen tijd allerlei maatregelen getroffen. Dit na een conflict met een bewoner vanwege de geluidsoverlast. Zo zijn de vaste trainingsavonden op woensdag gestopt en hebben motoren een goedgekeurde uitlaat met een MC Dalfsen geluidskeuringsticker nodig. Ook wordt de baan tijdens droge dagen nat gehouden om het stuiven tegen te gaan.

Overzicht jurisprudentie juli 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 juni tot en met 21 juli 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de geluidnormen voor windparken, uitbreiding van een gezoneerd industrieterrein, hogere grenswaarden en evenementen. Windparken en geluidsnormen

Omwonenden Schiphol lanceren eigen klachtensite

Vliegherrie.nl. Dit is de site die omwonenden van Schiphol hebben gelanceerd om te kunnen klagen over het vliegveld. Hierbij zijn ze gesteund door verschillende milieuorganisaties en politieke partijen. De omwonenden vinden dat de bestaande sites niet goed werken. Ze worden gewantrouwd door de bewoners, omdat de luchtvaatindustrie ze zelf beheerd. “Mensen die regelmatig meldingen doen

Asiel vreest geluidstress dieren door windmolens

Naast dat windmolens stress bij mensen kan veroorzaken, kunnen mogelijk ook dieren hiervan de pineut zijn. Hierom komt stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. in opstand tegen de 240 meter hoge windmolen die hier mogelijk geplaatst gaat worden. Honden en katten zijn gevoeliger voor geluid dan mensen. ,,Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de nabijheid van windmolens

Gevolgen uitspraak RvS voor geluid windturbines

Een recente uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Voor geluid is daarover op dit moment het volgende bekend, zoals beschreven op de site van InfoMil. Het bevoegd gezag moet de aanvaardbaarheid van de geluidniveaus van het park

Boete wegens geluid uit open deur slachthuis

Het slachthuis in Geldrop laat na herhaaldelijke waarschuwingen nog steeds de deuren open staan. Hierdoor ontstaat er stank- en geluidsoverlast voor de buurt. Daarom moet het slachthuis 4.000  euro boete betalen van de burgemeester. Burgemeester Jos van Bree van Gedrop-Mierlo kwam dinsdagavond met deze mededeling in een vergadering met raadsleden. Het slachthuis wordt door de gemeente

RvS: ‘Herbeoordeling windturbinenormen vereist’

Voor de algemene normen voor o.a. geluid van windturbines uit het Activiteitenbesluit moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De algemene normen mogen niet worden gebruikt voor windturbineparken zolang de regering deze beoordeling niet heeft gemaakt. Dit volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Overzicht jurisprudentie juni 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het toepassen van gezond verstand bij een goede ruimtelijke ordening, transformatie van woon- werkgebieden, laagfrequent geluid, de beoordeling van stemgeluid

RIVM: Methode berekening hinder Schiphol niet actueel

Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt deels uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte onderliggende gegevens de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het is niet voor iedereen te volgen wat er precies veranderd is. Hierdoor is het niet duidelijk of

RWS: veel mogelijkheden zonne-energie langs snelweg

In de bermen door heel Nederland is veel plaats voor groene energie. Rijkswaterstaat maakt de eerste inschattingen over wat er met deze grond bereikt kan worden waarbij in pilots gekeken wordt naar het geluidsaspect. Het zal gaan om zo’n 1,5 tot 4 terawattuur. Dit is genoeg voor honderdduizenden tot een miljoen huishoudens. De verzoeken om