Jurisprudentie januari 2024

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 december 2023 tot met 17 januari 2024 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over Luchthaven Breda International Airport (Seppe) en een bowlingcentrum in Maastricht. Luchtvaart Uitbreiding geluidruimte luchthaven

Brabant heeft huiswerk over vliegherrie

De Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant heeft zitten rommelen met de geluidscontouren en grenswaarden rond Breda International Airport in Bosschenhoofd (voorheen vliegveld Seppe). Hierbij heeft de provincie volgens de RvS niet genoeg naar de belangen van omwonenden gekeken. Dit resulteert in huiswerk voor de provincie: het beter in kaart brengen

Groningen pakt akoestiek gymzalen aan

Dat gymzalen grote galmende hallen hunnen zijn, hebben vooral gymdocenten van de gemeente Groningen ondervonden. Nadat zij klaagden over de 60 gymzalen, die niet aan de geluidsnorm voldoen, besloot de gemeente 1,9 miljoen te investeren in de verbetering van de akoestiek van gymzalen. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) bij RTV Noord: ‘Het is vaak een enorme

Jurisprudentie december 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 22 november tot met 13 december zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over foutief geformuleerde planregels, een Amsterdams kinderdagverblijf, een Twentse Schöppe en een plattelandswoning. Exceptieve toetsing planregels Foutieve

Nieuwe afspraken over nestgeluid haven Rotterdam

Begin decembernondertekenden de provincie Zuid-Holland, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken gemeenten* de actualisatie van het Ruimtelijk Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK). Deze actualisatie is vooral een update vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijk daarbij is dat nestgeluid – het geluid van afgemeerde schepen – ook goed wordt meegenomen in alle

Amsterdam start pilot geluidmeting in cafés en disco’s

Om jongeren te beschermen tegen gehoorschade, wil de gemeente Amsterdam een pilot starten, waarbij in cafés en discotheken het geluidsniveau van de muziek continu gemeten wordt. Anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus. Voor twee procent van deze mensen is de kwaliteit van leven ernstig beïnvloed. De oorzaak van tinnitus is

Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren

Dwangsom voor Transavia wegens nachtvluchten

Na meerdere malen dit jaar zonder geldige reden na middernacht op Rotterdam The Hague Airport te landen, heeft Transavia een last onder dwangsom gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het zou gaan om 50.000 tot 250.000 euro bij elke volgende overtreding die de inspectie constateert. Voor commerciële luchtvaart is het niet toegestaan tussen 23.00 en

Nieuw convenant beperking gehoorschade mét horeca

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), de negen bestaande partners en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bestaande convenantpartners verwelkomen KHN en VPT, die er

Jurisprudentie november 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 oktober tot met 15 november 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over o.a. hoogfrequent spoorvervoer en rammelende spoorbruggen, windturbines, persoonsgebonden overgangsrecht en uitsterfregelingen, gebrekkige ventilatiemogelijkheden bij dove

Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen

Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol

Omwonenden padelbaan eisen overkapping

Nadat de omwonenden van Tennisvereniging LTV Bleiswijk vele klachten indienden over de overlast die de padelbanen veroorzaakten, kregen ze geen duidelijke reactie van DCMR. Daarom besloot Joop Olieman de gemeenteraad toe te spreken over de passieve aanpak van de gemeente van dit probleem. De omwonenden willen graag een geluidsdichte overkapping. Als de gemeente het probleem

Jurisprudentie september – oktober 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 september tot met 18 oktober 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over maatwerkvoorschriften voor een aardappelgroothandel en de vrees voor de aanleg van een padelbaan bij een

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Factsheet en concept nieuwe windnormen gepubliceerd

Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. De nieuwe regels zijn op 12 oktober in concept gepubliceerd in het conceptplan-m.e.r. (milieueffectrapport) en het concept-AMvB (‘Besluit windturbines leefomgeving’). Daarnaast is er

Gemeente Epe mag vergunning padel niet weigeren

Hoewel de omwonenden van Tennisclub Epe bezwaar hebben tegen de aanleg van drie nieuwe padelbanen bij de club, is dit niet een reden waardoor de gemeente de vergunning niet mag verlenen. Dit zegt de onafhankelijke bezwarencommissie. De bewoners zijn bang voor het indringende geluid dat deze banen zullen produceren. Eén van de tuinen van de