Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Jurisprudentie november/december 2022

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Deze keer maken we een uitstapje naar het Gerechtshof voor een civielrechtelijke kwestie over onrechtmatige hinder van een warmtepomp. Daarnaast een selectie van de uitspraken die in de periode van 16 november tot met 14 december 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”).

Toets geluid van fontein mag met Activiteitenbesluit

In Enkhuizen verzochten bewoners nabij een fontein de gemeente om handhavend op te treden tegen de geluidhinder die de fontein veroorzaakte. Zij beriepen zich daarbij op het Bouwbesluit. Het college van B&W zocht aansluiting bij de 50 dB(A) norm van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. De Raad van State geeft de gemeente hierin gelijk. Zie

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

Boek over zwerflawaai.

Naast de langdurige blootstelling aan geluid is er ook geluid dat niet langdurig aanwezig is, maar wel vaak en met regelmaat. Joost Smiers heeft hier in 2010 een essay over geschreven dat is gepubliceerd op o.a. geluidnieuws.nl. In deze essay raakt hij de kern van het probleem van zwerflawaai goed. Zwerflawaai is geluid dat bijvoorbeeld afkomstig

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Huisarts krijgt dwangsom voor geluid warmtepomp

De brommende warmtepomp in een gezondheidscentrum zorgt al lang voor herrie en hoofdpijn in Heesch. Daarom wil de gemeente nu een dwangsom van duizend euro per overtreding opleggen, met een gemaximeerd totaal van 24 duizend. De eigenaar, dokter Ninske Hiemstra, geeft aan dat ze samen met haar installateur en architect contact heeft gezocht met de

Call for Papers congres GTL 2021

Nadat in 2020 wegens COVID-19 het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit helaas niet kon doorgaan, wordt op 9 en 10 november 2021 in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met

Concept-wijziging bouwbesluit geluid warmtepompen

Minister Ollongren stuurde deze maand de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. De geluidseisen staan in het Bouwbesluit 2012 en de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2021. Zoals verwoord in de toelichting van de wijzigingsregeling is de

Te veel geluid van mooie fonteinen Sneek

In Sneek leuken sinds augustus acht gekleurde fonteinen de stadsgrachten op. Na klachten over geluidshinder moeten de fonteinen volgend jaar voorzien zijn van geluiddempende maatregelen. Om de binnenstad van Sneek in coronatijd tot leven te brengen schafte de ondernemersvereniging deze zomer acht fonteinen aan. De fonteinen van Italiaanse makelij werden geplaatst in verschillende stadsgrachten Als

Steekproef nu.nl wat ‘Nederland’ hinderlijk vindt

Begin juni kwam het rapport van het RIVM dat de gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, en andere normen nodig zijn. Op online discussiefora gaven mensen commentaar hierbij, en op grond van een ‘Top 14’ die gemaakt is uit het (gemodereerde) nu.nl-forum lijken andere geluidsbronnen hinderlijk dan de ‘gezoneerde’

Geluid hotelfunctie schepen onderdeel vergunning

Omwonenden willen blijven na uitspraak Raad van State, maar minder geluid. In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is bepaald dat het geluid van de ‘hotelfunctie’ van afgemeerde schepen beoordeeld moet worden als directe hinder. Het gaat hier om het bedrijf Huisman Equipment in Schiedam. Twee huiseigenaren met een pand

Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt

Stichting LF-Geluid wil onderzoek na vele meldingen

De Stichting Laagfrequent Geluid verzoekt de rijksoverheid om systematisch onderzoek te stimuleren en te coördineren naar het verschijnsel bromtonen. Die oproep doet de Stichting Laagfrequent Geluid aan het kabinet. Via een enquête van de NOS en de regionale omroepen kwamen de afgelopen maanden uit het hele land 3500 meldingen binnen van mensen die zeggen last

Uitgebreide proef walstroom voor schepen Rotterdam

Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam starten 13 december met een proef om kleine zeeschepen aan de Parkkade te voorzien van (mobiele) elektriciteit. Zij hoeven daardoor hun dieselgeneratoren niet te laten draaien om elektriciteit op te wekken voor gebruik aan boord. Dat scheelt luchtverontreiniging en geluid. De proef duurt ongeveer vijf maanden. Tijdens deze periode

Stroom opwekken met lage windturbine

Windmolens zorgen vaak voor slepende procedures. Behalve met grote windturbines is het voor boeren ook mogelijk om met lage windturbines elektriciteit op te wekken, als het bestemmingsplan dat toelaat. Dan zorgen ze bijvoorbeeld aanvullend op zonnepanelen op de daken van de schuren voor energie. 15 meter hoog, geen geluid John (53) en Jeroen van der

Nieuw soort geluiddempende glasbakken Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein gaat over op glascontainers met geluiddempers. Nieuwegein is een van de eerste gemeenten in Nederland die deze maand op 63 locaties containers met geluiddemping gaat plaatsen, vertelt Patricia Lankreijer-Halman van Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) in Trouw. De glasbakken in Nieuwegein zijn meer dan tien jaar oud en aan vervanging toe. Daarop ging haar bedrijf

GGD waarschuwt voor risico’s bij klimaatplannen

Het klimaatbeleid van het kabinet levert ook een bijdrage aan de gezondheid. Sommige maatregelen hebben echter ook neveneffecten voor o.a. geluid die juist een risico kunnen vormen voor de gezondheid. GGD GHOR roept op om bij besluiten ook de effecten op de gezondheid mee te laten wegen en aandacht te hebben voor kansen waarbij klimaatmaatregelen

Zuid-Holland investeert in afrekenplatform laadpunten

Het Zuid-Hollandse energie-innovatiefonds ENERGIIQ investeert met bestaande aandeelhouders 1 miljoen euro in Involtum. Dat maakte gedeputeerde Berend Potjer bekend. De Rotterdamse scale-up Involtum zet de investering in om de ontwikkeling en uitrol van hun schakel- en afrekenplatform voor elektrische laadpunten en andere stroomvoorzieningen te versnellen. Met het platform van Involtum is het mogelijk om heel