Overzicht jurisprudentie juli 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 juni tot en met 21 juli 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de geluidnormen voor windparken, uitbreiding van een gezoneerd industrieterrein, hogere grenswaarden en evenementen. Windparken en geluidsnormen

Gevolgen uitspraak RvS voor geluid windturbines

Een recente uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Voor geluid is daarover op dit moment het volgende bekend, zoals beschreven op de site van InfoMil. Het bevoegd gezag moet de aanvaardbaarheid van de geluidniveaus van het park

RvS: ‘Herbeoordeling windturbinenormen vereist’

Voor de algemene normen voor o.a. geluid van windturbines uit het Activiteitenbesluit moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De algemene normen mogen niet worden gebruikt voor windturbineparken zolang de regering deze beoordeling niet heeft gemaakt. Dit volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Overzicht jurisprudentie juni 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het toepassen van gezond verstand bij een goede ruimtelijke ordening, transformatie van woon- werkgebieden, laagfrequent geluid, de beoordeling van stemgeluid

Overzicht jurisprudentie mei 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 april tot en met 19 mei 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn het gelui van kerkklokken, stationair draaiende vrachtwagens, windturbines en evenementen met bastonen. Ruimtelijke ordening Klokgelui Tholen: ABRvS

Overzicht jurisprudentie april 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 maart tot en met 21 april 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Dit keer komen de VNG-brochure, een transformatielocatie, spelende kinderen, schreeuwende studenten, een warmtepomp, geluidschermen en een algemene uitspraak over ontvankelijkheid aan bod. Wet

Overzicht jurisprudentie februari/maart 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 februari tot en met 17 maart 2021 zijn gedaan door de ABRvS: Wabo Hotel, theater en café met terras in Christus Koningkerk Amsterdam: ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:386 Er is een omgevingsvergunning verleend voor de

Overzicht ‘winterse’ jurisprudentie februari 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten In de periode van 27 januari tot en met 17 februari 2021 zijn er weinig geluidrelevante uitspraken gedaan door de ABRvS. Deze keer beperkt het overzicht zich daarom tot slechts één uitspraak, die gezien de recente winterse weeromstandigheden wel toepasselijk is. Ruimtelijke ordening Parkeren ijsbaan Lochem: ABRvS 17 februari 2021,

Overzicht jurisprudentie januari 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 december 2020 tot en met 20 januari 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over onder meer windturbines, ‘bestaande rechten’, stiltegebieden en geluidverdeelplannen. Wet geluidhinder Geluidruimteverdeling Zwijndrecht: ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:66 Het

Overzicht jurisprudentie november – december 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Een selectie van de uitspraken die van 4 november tot en met 16 december 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Bestemmingsplan N282 Gilze en Rijen: ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2614 Het bestemmingsplan voorziet in de verbreding en gedeeltelijke

Jurisprudentie over woningbouw bij Schiphol

Door Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Woningbouw Schuilhoeve Badhoevedorp en grondgeluid KLM: ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2872 Dit betreft een zeer specifieke en technische discussie over de wijze waarop geluidbelasting kan worden berekend op toekomstige woonbebouwing in de omgeving van Schiphol. (Een korte samenvatting vindt u hier.) De raad van Haarlemmermeer heeft in 2008 een

Sportschool betaalt hoge prijs voor zijn lawaai

Een interessante uitspraak van de rechter: een sportschool moet, na meerdere jaren geluidsoverlast veroorzaakt te hebben bij een reisbureau, daarvoor boeten door een huurverlaging van het reisbureau te betalen. Een reisorganisatie in een pand in Amsterdam ondervindt al enige jaren aanzienlijke geluidshinder van fitnesslessen in een sportschool, die medehuurder is in hetzelfde pand. Ondanks herhaaldelijk

Overzicht jurisprudentie oktober 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 september tot en met 28 oktober 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Activiteitenbesluit Ondergrondse afvalcontainer Amsterdam: ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2557 Er wordt regelmatig geprocedeerd over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Veelal

Jurisprudentie augustus en september 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 22 juli tot en met 16 september 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Evenementenhal Oisterwijk: ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1832 Het college van Oisterwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren

Jurisprudentie bestemmingsplan Coolsingel

Auteur: Daniëlla Nijman (Halsten advocaten) Deze editie bevat twee samenhangende en veelbesproken uitspraken over de inpassing van de horeca en studentenwoningen bij de Coolsingel in Rotterdam. Ze bevatten interessante overwegingen voor de praktijk. Inpassing horeca en studentenwoningen Lijnbaankwartier-Coolsingel Het is gezelligheid troef aan het Stadhuisplein in Rotterdam. Na de thuisstudie een borrel bij de Skihut

Onderbouwing vergunning Lowlands moet beter

De gemeente Dronten moet opnieuw kijken naar de nieuwe, verruimde vergunning voor de festivals Lowlands en Defqon.1 die aan Walibi is verleend. Zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Een bungalowpark in Biddinghuizen en de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gingen tegen de vergunning in beroep. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om het avondprogramma van Lowlands op

Overzicht jurisprudentie juli 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 24 juni tot en met 15 juli 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Handhaving Autorally- en motorcrosscircuit Valkenswaard: ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1542 Het circuit in Valkenswaard blijft een bron van juridische procedures. Ik schreef hier eerder

Geluid hotelfunctie schepen onderdeel vergunning

Omwonenden willen blijven na uitspraak Raad van State, maar minder geluid. In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is bepaald dat het geluid van de ‘hotelfunctie’ van afgemeerde schepen beoordeeld moet worden als directe hinder. Het gaat hier om het bedrijf Huisman Equipment in Schiedam. Twee huiseigenaren met een pand

Overzicht jurisprudentie februari 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 29 januari tot en met 19 februari 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Soms kan een woning erg ongelukkig komen te liggen door de aanleg van nieuwe infrastructuur. Zoals deze woning in Nuland. Het is

Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt

Overzicht jurisprudentie dec. 2019 en jan. 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 27 november 2019 tot met 22 januari 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Windturbines Maatwerkvoorschrift windturbines Oisterwijk: ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4078 Er is al aardig wat jurisprudentie verschenen over de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen voor

Overzicht jurisprudentie november 2019

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 oktober tot met 20 november zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Nadeelcompensatie Bouwhinder tunnel A9 Gaasperdammerweg: ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3638 Stel je voor. Je koopt in 2007 een huis in Amsterdam. Je weet dat de A9

Jurisprudentie september-oktober 2019

Door Daniëlla Nijman (Halsten advocaten) Een selectie van de uitspraken die van 28 augustus tot met 16 oktober zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Evenementen Evenemententerrein Zuiderpark Rotterdam: ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2899 De uitkomst van deze beroepsprocedure zou geen grote verrassing moeten zijn. De gemeente Rotterdam heeft in het

Zonnepark: effect op overdracht geluid onderzoeken

Na windmolens komen ook zonneparken steeds vaker voor de rechter. De rechtbank Oost-Brabant heeft recentelijk een tussentijdse uitspraak gedaan waardoor de komst van een zonnepark in het Brabantse dorp Heesch op losse schroeven is komen te staan, schrijft Solar Magazine. Bij het verlenen van de vergunning ontbrak volgens de eisers destijds een duidelijke onderbouwing van