Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Minder hinder Arnhemse evenementen mogelijk

Arnhem wil graag én een bruisende evenementenstad én een leefbare stad zijn. Dit gaat niet altijd even goed samen. Zo zijn er een groot aantal meldingen over geluidsoverlast dit jaar. Hoe moet de stad de juiste balans vinden? Daarvoor wist geluidsdeskundige Erik Roelofsen vorige week bij de gemeenteraad de oplossing voor: technische snufjes en geluidsschermen.

Jurisprudentie augustus 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 juli tot met 16 augustus 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid van ernstig verstandelijk beperkte kinderen, openbare speel- en sportvelden, geluidsmaatregelen bij een supermarkt, de

Geen resultaat jaren onderzoek LF-geluid Den Bosch

Na jarenlang onderzoek naar een storende bromtoon die bewoners van Bokhoven, Engelen en de Maaspoort regelmatig hoorden, heeft de omgevingsdienst geen bron kunnen vinden. In juni 2021 tot maart 2022 en later in september 2022 zijn er geluidsmetingen gedaan bij bewoners, waarbij een apparaat met een opnameknop werd geïnstalleerd. Hoewel er meldingen van het geluid

Overeenstemming meetmethode LF-geluid windturbines

Er is een akkoord bereikt tussen alle betrokken partijen bij het windpark N33 over de methode om laagfrequent geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. Dit akkoord omvat de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het Ministerie van Economische Zaken, fabrikant Siemens Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Hinder laagfrequent geluid opstijgende vliegtuigen

Bewoners van vooral Hoofddorp-Noord hebben sinds de opening van de Polderbaan hinder van grondgeluid: laagfrequent geluid veroorzaakt door vertrekkende vliegtuigen (zie ook het artikel elders in geluidnieuws.nl). In een laboratoriumstudie wordt de binnenshuis ervaren hinder ten gevolge van door vertrekkende vliegtuigen veroorzaakt geluid onderzocht. In een artikel in The Journal of the Acoustical Society of

‘Geplande turbines Avelingen geven amper overlast’

Hoewel de windturbines bij Avelingen volgens de regels te dicht langs de vaarwegen komen te staan, laat Rijkswaterstaat onderzoeken of ook echt de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt en wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Ook is het belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar een mogelijk ongeluk met een schip met gevaarlijke stoffen.

Laagfrequent geluid bij zandwinning Beuningen

De zandwinner Nederzand voor de Geertjesgolf bij Winssen zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom heeft wethouder van de gemeente Beuningen Sijmen Versluijs bij een commissievergadering aangegeven de regels omtrent de vergunning aan te scherpen, wanneer de overlast aanhoudt. ,,Wij hebben zelf die vergunning verleend. Als blijkt dat die onvoldoende scherp is opgesteld dan moeten we

‘Aanpak LF-geluid Roertunnel complex en duur’

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Boenkboenk-geluid door Roertunnel wel degelijk echt: ‘Het mag hier in Roermond geen 2e Groningen worden”. De Tweede Kamerleden Van der Molen en Amhaouch (beiden CDA) hadden hierover vragen gesteld. In de brief beschreef de minister onder andere het onderzoek van geluidbureau

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

RIVM: meer onderzoek laagfrequent geluid nodig

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uit de beschikbare literatuur blijkt dat LFG

Oneffenheden wieken geeft fluittoon windturbines

Eerst produceerden ze laag frequent geluid, maar nu is er weer wat nieuws aan de hand met de windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Nadat er mensen geklaagd hebben over de continue fluittoon die de windmolens produceren, laat de directie van het windpark alle molens onderzoeken. Volgens woordvoerder Elzo Spinger van het windpark

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Overzicht jurisprudentie juni 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het toepassen van gezond verstand bij een goede ruimtelijke ordening, transformatie van woon- werkgebieden, laagfrequent geluid, de beoordeling van stemgeluid

Flinke discussie over gezondheidsschade windmolens

Er is veel maatschappelijke discussie over de plek van de windmolenparken. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van deze turbines als deze in de buurt van hun woonomgeving worden ingepland.  De zorgen gaan over veel verschillende aspecten: grootte, horizonvervuiling, slagschaduw, geluidhinder, inspraak en de gezondheidseffecten. Het RIVM heeft dan ook onderzoek gedaan naar

Geen bromtoon Drentse testmolen 1e Exloërmond

Volgens geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk, die bromgeluid constateerde bij windturbines naast de N33, maakt de nabijgelegen testwindmolen van windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond geen laagfrequent geluid. Wel maakt de turbine een typisch ruisend windmolengeluid. Hij heeft dit onderzocht voor de de directie van het windpark. Zorgen om gezondheid De omwonenden zijn

Huisarts krijgt dwangsom voor geluid warmtepomp

De brommende warmtepomp in een gezondheidscentrum zorgt al lang voor herrie en hoofdpijn in Heesch. Daarom wil de gemeente nu een dwangsom van duizend euro per overtreding opleggen, met een gemaximeerd totaal van 24 duizend. De eigenaar, dokter Ninske Hiemstra, geeft aan dat ze samen met haar installateur en architect contact heeft gezocht met de

Dronten gaat mogelijk permanent windmolens meten

In Dronten is er de afgelopen maanden van veel kanten gewezen op mogelijke nadelige invloeden van windparken. Vandaar dat de gemeente misschien van plan is het geluid continu te gaan meten. Over de extra hinder die laagfrequent geluid van windturbines zou geven, is in heel Nederland discussie. „Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent

Meting windpark N33: veel laagfrequent geluid

“Bij een aantal zuidelijke windmolens van Windpark N33 is onverwacht veel laagfrequent geluid gemeten”, schrijven de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt in een persbericht. Het gaat om de vier molens ter hoogte van Ommelanderwijk. Het hele windpark bevat ca. 35 molens. Volgens de gemeenten hebben de bouwers gezegd, nadat ze op de hoogte zijn gesteld,

Investering voor ramen met actieve noise cancellation

DeNoize, een Delftse startup die zich richt op het terugbrengen van geluidsoverlast in binnenruimten, ontvangt een investering van € 200.000 van investeringsfonds UNIIQ.  Met deze investering kan het bedrijf haar geluidswerende ruiten verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de technische validatie. Er is geluidsoverlast binnen steden vanwege onder andere vlieg- en autoverkeer. Bestaande

Jurisprudentie over woningbouw bij Schiphol

Door Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Woningbouw Schuilhoeve Badhoevedorp en grondgeluid KLM: ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2872 Dit betreft een zeer specifieke en technische discussie over de wijze waarop geluidbelasting kan worden berekend op toekomstige woonbebouwing in de omgeving van Schiphol. (Een korte samenvatting vindt u hier.) De raad van Haarlemmermeer heeft in 2008 een