Jurisprudentie over woningbouw bij Schiphol

Door Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Woningbouw Schuilhoeve Badhoevedorp en grondgeluid KLM: ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2872 Dit betreft een zeer specifieke en technische discussie over de wijze waarop geluidbelasting kan worden berekend op toekomstige woonbebouwing in de omgeving van Schiphol. (Een korte samenvatting vindt u hier.) De raad van Haarlemmermeer heeft in 2008 een

‘Heroverweeg normen windmolens’

Uit onderzoek blijkt dat windmolens vaak te dichtbij woningen gebouwd worden. Dit komt vooral doordat de normen uit 2011 niet meegegroeid zijn met de afmetingen en kracht van de windmolens. Naast horizonvervuiling en slagschaduw maken hoge windmolens een hinderlijk geluid. Ze mogen daarom niet te dicht bij woonwijken worden geplaatst, zegt Jan de Laat van

LFG essentieel locatie aansluiting windpark Eems

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Aansluiting van dit windpark kan volgens regiopartijen onder een aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West. Bij dit advies speelde een onderzoek naar laagfrequent geluid een belangrijke rol. De dertien betrokken Groningse en Friese

Schiedam wil haven stiller krijgen

De gemeente Schiedam wil dat de geluidoverlast van de haven binnen vijf jaar voorbij is. Komend jaar wil Schiedam eerst precies in kaart brengen hoeveel geluid de bedrijven daadwerkelijk veroorzaken. Vooral het geluid van schepen en bedrijven in de Wilton- en Wilhelminahaven is relevant, waaronder ook laagfrequent geluid. Volgens Schiedam is er akoestisch onderzoek nodig

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de

Steekproef nu.nl wat ‘Nederland’ hinderlijk vindt

Begin juni kwam het rapport van het RIVM dat de gezondheid van meer dan een miljoen Nederlanders is in gevaar door omgevingsgeluid, en andere normen nodig zijn. Op online discussiefora gaven mensen commentaar hierbij, en op grond van een ‘Top 14’ die gemaakt is uit het (gemodereerde) nu.nl-forum lijken andere geluidsbronnen hinderlijk dan de ‘gezoneerde’

Brom van cruiseschepen geeft hinder in Lelystad

Diverse bewoners van Bataviahaven in Lelystad hebben een langlopend conflict met de gemeente Lelystad. Het draait om de grote cruiseschepen die in de haven liggen. Die veroorzaken met hun draaiende motoren geluidsoverlast en de bewoners ondervinden bovendien hinder van de felle verlichting op de schepen, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de bewoners liggen er momenteel dertien

Onderzoek laagfrequent geluid windturbines bij N33

De gemeente Veendam wil weten wat de gevolgen zijn voor de gezondheid door laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines. Er komt daarom een onderzoek daarnaar. De eerste van de vier nulmetingen op verschillende plekken rondom de molens in deze gemeenten is al begonnen. Later volgen metingen als de molens in bedrijf zijn, aldus RTV Noord. Jan

Overzicht jurisprudentie februari 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 29 januari tot en met 19 februari 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Soms kan een woning erg ongelukkig komen te liggen door de aanleg van nieuwe infrastructuur. Zoals deze woning in Nuland. Het is

Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt

Beantwoording Kamervragen besluit geluid Ow

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Al met al lijkt de minister naar aanleiding van de vragen geen reden te zien om aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit. De overgang van de Wet geluidhinder naar de Omgevingswet zal volgens de minister ook niet

Stichting LF-Geluid wil onderzoek na vele meldingen

De Stichting Laagfrequent Geluid verzoekt de rijksoverheid om systematisch onderzoek te stimuleren en te coördineren naar het verschijnsel bromtonen. Die oproep doet de Stichting Laagfrequent Geluid aan het kabinet. Via een enquête van de NOS en de regionale omroepen kwamen de afgelopen maanden uit het hele land 3500 meldingen binnen van mensen die zeggen last

Veel animo voor LF-metingen windturbines Drenthe

Vanaf het moment dat Borger-Odoorn in week 49 bewoners opriep zich online aan te melden om mee te werken bij geluidmetingen van windturbines, stroomden de aanmeldingen binnen, aldus RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Eerst wordt de situatie zonder windturbines in kaart gebracht. Men is onder andere geïnteresseerd in laagfrequent geluid. Kleine meetkastjes De

Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt u

Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs