Jurisprudentie januari 2024

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 december 2023 tot met 17 januari 2024 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over Luchthaven Breda International Airport (Seppe) en een bowlingcentrum in Maastricht. Luchtvaart Uitbreiding geluidruimte luchthaven

Brabant heeft huiswerk over vliegherrie

De Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant heeft zitten rommelen met de geluidscontouren en grenswaarden rond Breda International Airport in Bosschenhoofd (voorheen vliegveld Seppe). Hierbij heeft de provincie volgens de RvS niet genoeg naar de belangen van omwonenden gekeken. Dit resulteert in huiswerk voor de provincie: het beter in kaart brengen

Dwangsom voor Transavia wegens nachtvluchten

Na meerdere malen dit jaar zonder geldige reden na middernacht op Rotterdam The Hague Airport te landen, heeft Transavia een last onder dwangsom gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het zou gaan om 50.000 tot 250.000 euro bij elke volgende overtreding die de inspectie constateert. Voor commerciële luchtvaart is het niet toegestaan tussen 23.00 en

Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen

Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Minister praat met actievoerders over 4e aanvliegroute

Niet iedereen is het eens met de plannen voor een vierde aanvliegroute voor Schiphol. Zo tekenden al 55.000 mensen een petitie tegen de route en gingen actiegroepen Kerngroep Stop4deroute, Urgenda en Red de Veluwe begin deze tafel het gesprek aan over dit onderwerp met demissionair minister Harbers. Tenslotte zijn er 17 gemeenten en de provincie

Jurisprudentie augustus 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 juli tot met 16 augustus 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid van ernstig verstandelijk beperkte kinderen, openbare speel- en sportvelden, geluidsmaatregelen bij een supermarkt, de

Zuid-Holland onderzoekt alternatieven RTH Airport

De nieuwe provinciale coalitie in Zuid-Holland, bestaande uit BBB, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, heeft aangekondigd dat ze de maatschappelijke en economische waarde van Rotterdam The Hague Airport willen onderzoeken, evenals mogelijke alternatieve functies voor de locatie. Wederom bleek RTH Airport de lawaaigrenzen te hebben overschreden dit jaar. In het coalitieakkoord dat maandag werd gepresenteerd,

Voorlopig geen afname geluid Eindhoven Airport

Voor het verminderen van geluidshinder van Eindhoven Airport zullen concrete stappen langer op zich laten wachten. Vier jaar geleden werd afgesproken dat tegen 2030 de geluidshoeveelheid met 30 procent moest zijn afgenomen. Een nieuw ‘sturingsmodel’ wordt geïntroduceerd om de vluchten en het bijbehorende geluid beter te beheersen. In plaats van het aantal vluchten per jaar

Geld bewoners bij overschrijdingspunten Schiphol

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en

Jurisprudentie april 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 29 maart tot met 19 april 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over windturbines, brandweersirenes, padelbanen, geluidreflectie, proefdraaiende vliegtuigen en rekenvoorschriften. Windparken: locatiespecifieke geluidsnormen Windparken Delfzijl Zuid Uitbreiding

Nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol

Omwonenden van Schiphol voelen zich vaak gefrustreerd en niet gehoord in het debat over de toekomst van de luchthaven. Ze ervaren overlast van geluid, luchtvervuiling en andere negatieve effecten van de luchtvaart, maar hebben weinig vertrouwen in de cijfers en berekeningen rondom deze overlast. Ze voelen dat hun belangen vaak worden genegeerd en dat de

Zienswijzen tegen experimenteerregeling Schiphol

Net als 1.104 andere partijen diende gemeente Uithoorn een zienswijze, een officiële reactie, in op de experimenteerregeling van Schiphol. Wethouder Hoekstra: “We vinden de experimenteerregeling onbegrijpelijk en onacceptabel en dat staat duidelijk in onze zienswijze.” ‘Niet uit te leggen’ Hoekstra vervolgt: “Schiphol heeft een grote impact op onze gemeente. Voor veel van onze inwoners is

Kritiek op nieuwe ronde geluidisolatie Schiphol

Schiphol moet opnieuw huizen isoleren tegen het geluid dat vliegbewegingen vanaf de luchthaven produceren. Of het om 1500 (volgens de overheid binnen de 60 dB), 5000 (volgens de 58 dB-contour die aangeeft waarbuiten nieuwe woningen mogen worden gebouwd) of nog meer (volgens de GGD en omwonenden) woningen gaat, is nog de vraag. Niet voor elk

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Jurisprudentie november/december 2022

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Deze keer maken we een uitstapje naar het Gerechtshof voor een civielrechtelijke kwestie over onrechtmatige hinder van een warmtepomp. Daarnaast een selectie van de uitspraken die in de periode van 16 november tot met 14 december 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”).

Hinder laagfrequent geluid opstijgende vliegtuigen

Bewoners van vooral Hoofddorp-Noord hebben sinds de opening van de Polderbaan hinder van grondgeluid: laagfrequent geluid veroorzaakt door vertrekkende vliegtuigen (zie ook het artikel elders in geluidnieuws.nl). In een laboratoriumstudie wordt de binnenshuis ervaren hinder ten gevolge van door vertrekkende vliegtuigen veroorzaakt geluid onderzocht. In een artikel in The Journal of the Acoustical Society of