Bewoners America tevreden met nieuw saneringsplan

In het Limburgse America worden lagere geluidsschermen geplaatst bij het spoor én er zal gemeten worden. De dorpsraad, werkgroep ‘Spoor America’ en de gemeente zijn in dit proces om de gewenste schermhoogte te bepalen voortdurend met elkaar opgetrokken, met als doel het tegemoetkomen aan de wens van de inwoners, namelijk: lagere geluidsschermen aan de zuidzijde

Maastricht Aachen Airport gaat mogelijk dicht

Elk jaar gaan er miljoenen euro’s naar Maastricht Aachen Airport (MAA). Daarnaast klagen de omwonenden al jaren over de geluidsoverlast en rondvliegende dakpannen. Er moest iets veranderen. Eerder ging het over groter of kleiner, inzetten op vracht of passagiers. Maar dit jaar wordt er, net als september vorig jaar, gekeken naar de sluiting van het

Roosendaal vecht met papieren tijger industrie

Doordat industrieterrein Borchwerf-Stationsgebied in noordwest Roosendaal op papier te veel geluid maakt, kunnen er op dit moment geen vergunningen verleend worden aan bedrijven die zich daar willen vestigen. Verder staat er hierdoor ook een streep door woningbouw in het Vlietpark. Wethouder Raaijmakers bij BN De Stem: ,,Er zijn geen klachten geweest. Maar de wet is

Kamerbrief cumulatiemethode luchtvaart

Staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat heeft drie impactanalyses laten uitvoeren over het effect van de geactualiseerde regels voor het betrekken van luchtvaartgeluid in het geval van cumulatie van geluid onder het stelsel van de Omgevingswet. De uitgevoerde analyseshebben allen als doel om relevante informatie en context te bieden voor het verdere bestuurlijke gesprek

Pilot Dronten zonnepanelen op spoorschermen

ProRail gaat met NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail) de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op geluidsschermen langs het spoor onderzoeken. De pilot zal plaatsvinden nabij de Drontermeertunnel, een spoortunnel tussen Dronten en Kampen. ProRail heeft als doelstelling om in 2030 met zelf opgewekte energie genoeg energie voor het bedrijf zelf te hebben. Dit doen ze

Uitrol van walstroom in Rotterdamse haven

Om de CO2-uitstoot en luchtverontreiniging in het Rotterdamse havengebied te verminderen, zijn Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam een onderzoek begonnen naar de aanleg van groen opgewekte walstroom. De 30.000 schepen die jaarlijks de haven bezoeken krijgen nu nog energie uit hun eigen vervuilende dieselgeneratoren. Met groene walstroom kan er 25.000 liter diesel per dag per

Minder hinder door Actieplan Provincie Utrecht

De provincie Utrecht brengt iedere vijf jaar in beeld hoeveel woningen ernstige hinder van provinciale wegen ondervinden. De tussentijdse doorrekening op basis van de verkeersgegevens van 2019 geeft aan dat het aantal hoog belaste woningen is afgenomen van 3123 (2016) naar circa 2559 (2019). Het Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen Utrecht 2018-2023 geeft aan welke maatregelen worden getroffen om dit

Dordrecht: lawaaiflitser mag geen papieren tijger zijn

De noodzakelijke wetgeving en de techniek omtrent lawaaiflitsers zijn nog niet klaar, waardoor deze nog niet geïntroduceerd kunnen worden. Dit vindt de gemeente Dordrecht erg jammer, omdat ook deze stad de flitsers graag tegen overlastgevende motoren, brommer, quads en andere voertuigen wil gebruiken. ,,We willen geen papieren tijger.’’ In de stad waar de eerste experimenten

Pilot DeNoize noise-cancelling-ramen Schiphol is succes

DeNoize, een start-up uit Delft, heeft bestudeerd hoe je met een ’tegentrilling van het glas’ geluid kunt reduceren. Eerder bleek al dat het glas 3 tot 5 dB verkeersgeluid kan reduceren. Nu blijkt ook, uit een proef met Schiphol, dat het glas het vlieglawaai met zo’n 6,5 tot 7 dB in lage frequenties en wel

Burgermeetwerk rond Schiphol ook in de Ronde Venen

Met het burgermeetnetwerk willen de gemeenten uit het Groene Hart die deel uitmaken van de Omgevingsraad Schiphol betere gegevens over het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarmee willen ze de geluidshinder die inwoners ervaren gedegen onderbouwen. Het college van gemeente De Ronde Venen heeft besloten mee te doen aan dit burgermeetnetwerk dat een

Gesteggel over scholen bij woonzorgzone Hattem

Eind december moest de gemeenteraad van Hattem een beslissing maken over de toekomst van de zorgzone. Een moeilijke zaak, omdat de bewoners bang zijn voor geluidsoverlast door een groot integraal kindcentrum (IKC) en een beweegboulevard. Om hier een betere beslissing over te maken liet de gemeente een aanvullend geluidsonderzoek doen. Echter, onafhankelijke geluidexperts vinden dit

RIVM: meer onderzoek laagfrequent geluid nodig

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt voor om in Nederland meer onderzoek te doen naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de (gezondheids)effecten daarvan. Deze aanbeveling staat in een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat het RIVM opstelde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Uit de beschikbare literatuur blijkt dat LFG

Maastricht en Lanaken (B) vinden bronnen bromgeluid

Nadat er jaren meldingen binnen kwamen over een hinderlijk geluid in de omgeving van Lanaken (België) en Maastricht, begon eind 2019 een geluidsonderzoek naar de bron hiervan. Eind 2020 is het onderzoek afgerond. De uitslag van het onderzoek geeft aan dat het geluid wordt veroorzaakt door drie bedrijven: Sappi, Celanese en Silmaco. De bedrijven hebben

Onderzoek geluid drones voor maaltijdbezorging

In andere landen is het misschien al werkelijkheid, maar in Nederland bezorgen drones nog niet je pizza of wokgerecht. Wel wordt er nu geëxperimenteerd door Just Eat Takeaway-onderdeel Thuisbezorgd.nl op initiatief van Dutch Drone Delta. Met een drone bezorging, zal het eten sneller bezorgd zijn, omdat deze geen rekening hoeft te houden met het wegverkeer

Resultaten GGD-Gezondheidsmonitor geluid bekend

Door scheurende auto’s en voorbijrazende brommers wordt er veel lawaai veroorzaakt, vindt bijna zeven procent van de Nederlanders. Daarnaast is er ernstige hinder van buren (ook zeven procent) en van vliegtuigen en treinen. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor, een enquete-onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD’en. Op landelijk niveau leidt blootstelling aan

Proef gestart anders bouwen tegen luchtvaartgeluid

Minister Barbara Visser en wethouder Jurgen Nobel knipten bij het fieldlab geluidsadaptief bouwen een lintje door, waarmee verder onderzoek rond geluidsadaptief bouwen officieel kan beginnen. Het is voor het eerst dat we gebouwen nabootsen en aanpassen om te kijken hoe dit precies invloed heeft op vliegtuiggeluid’, zegt Martijn Lugten, onderzoeker aan de faculteit Bouwkunde van

Overheden betalen meer metingen RTH Airport

Zuid-Holland gaat betalen voor een flink aantal metingen dat in de woonwijken rond Rotterdam The Hague airport gevoerd gaat worden. Op deze manier wil de provincie de geluidsoverlast beter in kaart brengen. Door het toegenomen aantal vakantievluchten, klagen er namelijk al jaren tal omwonenden. In augustus kwamen er dit jaar 10.986 klachten binnen, ten opzichte

Goirle wil nieuw onderzoek na reflectie hoger scherm

Omdat de geluidswal langs de A58 bij Goirle nu 11 meter is in plaats van 2,2 en ook nog dichter bij de weg staat, kloppen de berekeningen van het geluidsoverlast van Rijkswaterstaat niet meer, vindt de gemeente Goirle. Goirle is dan ook naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestapt voor een handhavingsverzoek. Al sinds

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021