Vragen ‘ziekmakende’ optelsom geluid nieuwbouwwijk

Critici en expert waarschuwen voor het lawaai in de omgeving van de nieuwe woonwijk van Bergschenhoek. ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’ Men zou er ziek van kunnen worden. Daarnaast trekken ook de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de bel. De oppositiepartijen willen weten of, de eerdere te duur

Realtime inzicht geluid vliegverkeer Aalsmeer

Op zeven punten in de gemeente Aalsmeer staan sinds vorig jaar installaties van Sensornet die het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. De gemeente, de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en Sensornet hopen dat veel inwoners hiermee accurate cijfers over aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen gaan ophalen. Dat vliegtuigen impact hebben op

Jurisprudentie over woningbouw bij Schiphol

Door Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Woningbouw Schuilhoeve Badhoevedorp en grondgeluid KLM: ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2872 Dit betreft een zeer specifieke en technische discussie over de wijze waarop geluidbelasting kan worden berekend op toekomstige woonbebouwing in de omgeving van Schiphol. (Een korte samenvatting vindt u hier.) De raad van Haarlemmermeer heeft in 2008 een

Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Na verwerking van de commentaren

“RWS handelt klacht reflectie-geluid A73 goed af”

Bij de Nationale Ombudsman is een klacht binnengekomen over o.a. reflectie van lokaal geluid tegen de achterzijde van een geluidscherm bij de A73. Volgens bewoners heeft Rijkswaterstaat onjuist gehandeld. De Ombudsman vindt de klachten ongegrond. Dat de genomen maatregelen in de praktijk niet het gewenste effect hebben gehad, doet daar niet aan af. Hieronder is

Vintage geluidsapparatuur

Door: Frits van den Berg (Mundonovo) De Natuurkundewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen ging in 2006 ter ziele. De oude meetapparatuur is al enige tijd aan het verstoffen en is nu beschikbaar voor geïnteresseerden. Gelukkig werd het werk daarna wel nog deels voortgezet in de Beta Wetenschapswinkel. Die werd opgericht na de vele protesten tegen het

Nieuw meetpunt geluid Eindhoven Airport

Het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid Zuidoost-Brabant krijgt steeds meer vorm. Ook de gemeente Meijerijstad, ten noorden van Eindhoven, gaat meedoen met een meetpunt voor geluid, stikstofdioxide en fijnstof. Met het ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant op initiatief van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant gestart met het meten van de luchtkwaliteit.

Concept-wijziging bouwbesluit geluid warmtepompen

Minister Ollongren stuurde deze maand de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. De geluidseisen staan in het Bouwbesluit 2012 en de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2021. Zoals verwoord in de toelichting van de wijzigingsregeling is de

Schipholwatch: “Officieel meetsysteem mist 97% vliegtuigen”

Op zijn website publiceert burgeractiegroep Schipholwatch een ongevraagd advies aan RIVM en KNMI over de te gebruiken meetmethode voor geluid in de omgeving. Het Nomos-netwerk van Schiphol zou veel vliegtuigpassages missen. Er wordt gepleit voor een meetsysteem dat gekoppeld wordt aan de actuele vluchtgegevens. ‘Nomos onbetrouwbaar’ Schiphol meet met het Nomos-netwerk het geluid van vliegverkeer

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de

Rekenmodel spoortrillingen klaar voor gebruik

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, in samenwerking met een consortium van experts, het rekenmodel Spoortrillingen ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen de verwachte trillingsniveaus bij woningen door het spoorverkeer eenduidig worden berekend. Ook biedt het de mogelijkheid om de omvang van de blootstelling aan trillingen eenvoudiger in beeld te brengen en te monitoren.

Kamervragen over Doc29 beantwoord

Eind juni heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op Kamervragen over de nieuwe rekenmethode voor vliegtuiggeluid, Doc29. De hoofdboodschap was: er is zorgvuldig werk verricht, er zijn nog onvolkomenheden en die worden in de komende maanden onderzocht. Zo veel media-aandacht er enkele maanden geleden was voor de rekenmethode voor vliegtuiglawaai, zo

Overzicht jurisprudentie juli 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 24 juni tot en met 15 juli 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Handhaving Autorally- en motorcrosscircuit Valkenswaard: ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1542 Het circuit in Valkenswaard blijft een bron van juridische procedures. Ik schreef hier eerder

Effect snelheidsverlaging snelwegen in beeld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal zaken op het gebied van verkeersveiligheid. In dit artikel is te lezen welke invloed de snelheidsreductie van snelwegen heeft gehad op het omgevingsgeluid. Effecten van snelheidsverlaging op geluidoverlast In de motie Van der Graaf is gevraagd een onderzoek

Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan reageren