Meting geeft korting op huur woning

In Helmond komt een smart-city wijk waarin grote hoeveelheid sensoren worden geplaatst die geluid, beweging en de luchtkwaliteit meten. Bewoners krijgen bij een kleinschaliger experiment korting op de huur, afhankelijk van welke data ze delen, aldus het AD en Techzine. Door tal van sensoren op onder meer lantaarnpalen en in de riolering kan de gemeente

Akoestische herinrichting Leidse Garenmarkt

Door: Prof. dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden) Inleiding en aanleiding Van mei tot en met september 2018 heeft Prof. dr. Marcel Cobussen, hoogleraar Auditieve Cultuur aan de Universiteit Leiden, samen met Cilia Erens, geluidskunstenaar, en Dr. Irene van Kamp, werkzaam bij het RIVM, in opdracht van de Gemeente Leiden en een aantal inwoners van die

Boekwerk als zienswijze tegen Lelystad Airport

Op 21 februari presenteerden Mijndert Ververs en Leon Adegeest namens de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) de gezamenlijke zienswijze op het luchtvaart besluit Lelystad Airport. Het is geen zienswijze van enkele A4-tjes: het boekwerk bevat ruim 200 pagina’s. In boekvorm staan volgens SATL (waarin 18 actiegroepen zijn verenigd, waaronder HoogOverijssel en Red de Veluwe) alle

Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt u

Overlast Amsterdam beter in kaart met slimme sensoren

Om geluidsoverlast in Amsterdam beter in kaart te brengen gaat Sensemakers AMS naar oplossingen speuren met behulp van geluidssensoren en artificial intelligence. ‘Geluidsoverlast is een slow killer’, opende ombudsman Arre Zuurmond van Metropool Amsterdam een bijeenkomst van Sensemakers eind 2018. In de maanden ervoor had hij aan den lijve ondervonden hoe het is om continu

Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs

Metingen Moerdijk werkelijke geluidbelasting HSL-Zuid

Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig geluidsoverlast van de HSL, die langs het dorp loopt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke overlast die bewoners ervaren, heeft het college besloten om binnenkort geluidsmetingen te laten uitvoeren. 1 miljoen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft eerder aangegeven

Enkele kleine wijzigingen Regeling geluid milieubeheer

Bijlage VII van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bevat een uniforme rekenmethode die toegepast wordt bij geluidkartering conform de richtlijn omgevingslawaai. Deze rekenmethode wijkt af van de rekenmethodes zoals omschreven in bijlage III en IV van het Reken- en meetvoorschrift 2012 en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. De rekenmethode in bijlage VII

Hulp bij burgermetingen

RIVM ondersteunt burgerwetenschappers bij geluidsmetingen Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  eenvoudige sensorapparatuur (op basis van bestaande technologie) om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen

Meting A28 Harderwijk geeft overschrijding norm

Het geluid van het verkeer op de A28 is aan de Julianalaan in Harderwijk hoger dan wettelijk toegestaan. Dit blijkt volgens de gemeente Harderwijk uit uitgebreide, langdurige metingen door meetinstituut Sensornet. De Omgevingsdienst Noord Veluwe heeft de meetresultaten beoordeeld en een eindrapportage opgesteld. Al langer dan een decennium klagen inwoners van Harderwijk over de geluidsoverlast