Basgeluid festivalnorm Arnhem verscherpt

Om de overlast van festivals voor omwonenden te verminderen, heeft gemeente Arnhem een nieuw evenementenbeleid. In dit beleid zijn de regels voor grote festivalorganisatoren strenger gemaakt. Voorbeelden van festivals die in Arnhem worden gehouden zijn Karren Maar, Free Your Mind, Coupe des Tempeliers en ASM Festival. Vorig jaar resulteerde deze evenementen in 815 meldingen wegens

Strakke geluidregels overlast carnaval Maastricht

Maatregelen om de drukte in de binnenstad beheersbaar te houden, een inzamelsysteem voor plastic bekers en strakkere regels voor overlastgevende carnavalskarren. Het zijn de hoofdpunten voor carnaval 2024 in Maastricht, waarvoor de gemeente Maastricht, horeca en stadscarnavalsvereniging De Tempeleers gezamenlijk aan een aanpak hebben gewerkt. De evaluatie van carnaval 2023 heeft laten zien dat het

Jurisprudentie december 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 22 november tot met 13 december zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over foutief geformuleerde planregels, een Amsterdams kinderdagverblijf, een Twentse Schöppe en een plattelandswoning. Exceptieve toetsing planregels Foutieve

Nieuwe afspraken over nestgeluid haven Rotterdam

Begin decembernondertekenden de provincie Zuid-Holland, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken gemeenten* de actualisatie van het Ruimtelijk Afsprakenkader Geluid en Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK). Deze actualisatie is vooral een update vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijk daarbij is dat nestgeluid – het geluid van afgemeerde schepen – ook goed wordt meegenomen in alle

Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren

Dwangsom voor Transavia wegens nachtvluchten

Na meerdere malen dit jaar zonder geldige reden na middernacht op Rotterdam The Hague Airport te landen, heeft Transavia een last onder dwangsom gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het zou gaan om 50.000 tot 250.000 euro bij elke volgende overtreding die de inspectie constateert. Voor commerciële luchtvaart is het niet toegestaan tussen 23.00 en

Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen

Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol

Omwonenden padelbaan eisen overkapping

Nadat de omwonenden van Tennisvereniging LTV Bleiswijk vele klachten indienden over de overlast die de padelbanen veroorzaakten, kregen ze geen duidelijke reactie van DCMR. Daarom besloot Joop Olieman de gemeenteraad toe te spreken over de passieve aanpak van de gemeente van dit probleem. De omwonenden willen graag een geluidsdichte overkapping. Als de gemeente het probleem

Protest tegen geluidsscherm speeltuin Nieuwerkerk

Naar aanleiding van een onderzoek in de wijk Kleinpolder in Nieuwerkerk, wil de gemeente geluidsschermen plaatsen rond een speeltuin en de schommel vervangen voor een kleiner exemplaar. Hierdoor zal de geluidsoverlast, die door de speeltuin veroorzaakt wordt, verminderen. Aangezien het besluit met hulp van een enquête is gedaan, was er de verwachting dat er draagvlak

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de