Woningkopers Arnhem dupe geluidberekeningen

In Arnhem maakt een recyclingbedrijf bezwaar tegen de nieuwbouw van woningen. De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, de projectontwikkelaar heeft de woningen al verkocht, maar de bouw ligt nu stil. Xeni Frencken kocht vorig jaar een huis dat al lang in aanbouw moest zijn. Maar zij ziet enkel nog braakliggend terrein. Aan de overkant

Gemoederen rondom motorverkeer lopen weer op

Steeds meer mensen komen in actie tegen het lawaai van voorbij scheurende motoren. Mensen worden er letterlijk ziek van. EénVandaag besteedde er in mei aandacht aan. Zo heeft Tony Hardenberg, die al 25 jaar in de polder Krimpenerwaard, onder Gouda, woont, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) opgericht, die strijdt tegen geluidsoverlast van motoren. Vele

Klokkensoap in Bunschoten

De inwoners van Bunschoten hebben bij de gemeente geklaagd over de geluidsoverlast die de grote klok van de Sint-Catharinakerk veroorzaakt. Daarom was begin mei besloten dat deze minder vaak geluid zal worden tijdens begrafenissen. Deze werden bij elke begrafenis meerdere keren geluid en de omwonenden vonden het maar een ‘monotoon en indringend’ geluid. Zeker door

Wel of geen nulmeting windmolens?

Tijdens een webinar beweerde geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk dat windmolens geen laagfrequent geluid produceren. Het webinar werd georganiseerd voor inwoners die zich zorgen maken over de windparken die bij Dronten zullen komen. Bewonersgroepen willen een nulmeting. Van Muijlwijk heeft vanwege het weinige onderzoek dat over laagfrequente tonen bestaat, zelf onderzoek gedaan bij acht parken. Bij

‘Geluidsribbels’ tegen grondgeluid Schiphol

Bij de start maken vliegtuigen een laag rommelend geluid, ook wel grondgeluid genoemd. Hiervan hebben de bewoners van Hoofddorp-Noord sinds de opening van de Polderbaan in 2003 last. Maar daar heeft TNO iets voor uitgevonden: geluidsribbels. Geluidsribbels zijn wigvormige heuvels die door hun schuine vlakken de geluidsgolven naar boven weerkaatsen. De geluidsribbels zijn 3 meter

Multifunctionele geluidwal Strabrechtse Heide

Wanneer je over de Strabrechtse Heide slendert, hoor je naast de vrolijke vogeltjes ook het onophoudelijke geluid van de auto’s op de A67. Om dit op te lossen hebben designers zes verschillende ontwerpen voor een multifunctionele geluidswal gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om een kunstzinnige brug met zonnepanelen of een natuurlijke wal waarin onder meer schapenwol

Na gesprekken eindelijk oplossing skatebaan

Eindelijk, na een heftige discussie, is er een oplossing gekomen over de skatebaan in de Veerse Poort in Middelburg. Alle partijen zijn het eens met de oplossing. Het gaat veel geld kosten dus is de initiatiefnemer voor een petitie om het skatepark open te houden, Tijn Anderson, een cowdfunding begonnen. Uiteindelijk is besloten dat er

Liever geen sterrenkijkers langs de Waddenkust

De gemeente Waadhoeke wil een vergunning geven voor een sterrenhut en trekkershutten bij het buurtschap Zwarte Haan, bij de Waddenzee. De bewoners zijn bang dat de toeristen, die hier op af zullen komen, hun ’s nachts wakker zullen houden. Er zal namelijk een sterrenkijk-observatorium en nachttuin komen. Niet alleen het gebruik hiervan zal tot overlast

Waalwijk onderzoekt stille ‘wiekloze’ windturbine

Geluidsoverlast, slagschaduw en vogels die er tegenaan vliegen, al deze nadelen aan windturbines zouden in één klap opgelost zijn, wanneer deze geen wieken zou hebben. Coöperatie Energie Gezond Waalwijk wil dan ook dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om een grote windturbine zonder wieken te bouwen (illustratie). De coöperatie begon als actiegroep tegen de

Last van proefritten bij garage Harley-Davidson

Volgens Martijn Hillen, penningmeester van de wijkvereniging de Hervensebaan, hebben honderden bewoners last van herrie  door Harley-Davidson-rijders. Deze zijn ontstaan nadat Central Harley-Davidson vanuit Veghel verhuisde naar de Hervensebaan 13. Hij zegt het volgende in het Brabants Dagblad:  ,,Het is een prettige buurman die zijn best doet.  Maar een aantal klanten veroorzaakt geluidsoverlast. Daar moet de gemeente