Extra inzichten bij RIVM-Burgermetingen America (L)

Het RIVM en omwonenden van het spoor in America (Noord-Limburg) hebben samen geluidmetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van samenwerking een completer beeld geeft van de plaatselijke situatie, en bewoners meer vertrouwen geeft in de resultaten dan bij vergelijkbare onderzoeken waarin de overheid zelfstandig metingen uitvoert. De aanleiding is dat inwoners van

Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren

Verslagen naleving gpp’s 2022 gepubliceerd

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) hebben de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022 gestuurd. Ook stuurden zij een nota van bevindingen. Zij gaven daarbij een toelichting. Uit het nalevingsverslag wegen van Rijkswaterstaat blijkt onder andere dat in 2022 op 44 km

Jurisprudentie november 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 oktober tot met 15 november 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over o.a. hoogfrequent spoorvervoer en rammelende spoorbruggen, windturbines, persoonsgebonden overgangsrecht en uitsterfregelingen, gebrekkige ventilatiemogelijkheden bij dove

Jurisprudentie september – oktober 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 september tot met 18 oktober 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over maatwerkvoorschriften voor een aardappelgroothandel en de vrees voor de aanleg van een padelbaan bij een

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Jurisprudentie september 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 23 augustus tot met 20 september 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid bij een bierbrouwerij, maximale planmogelijkheden van een bedrijventerrein, motorcross, ligplaatsen in de knoop met

Hinder Utrechtse tram wordt eindelijk minder

Al lange tijd maken de trams in Utrecht een piepend geluid. Hiervoor heeft de provincie een oplossing gevonden: nieuwe conditioneringsinstallaties. Dit zijn smeerinstallaties die de rails vet houden. De piep is nu verminderd en soms zelfs helemaal weg, geeft de provincie aan. “De nieuwe installaties werken beter”, zegt Stefan Epema, projectleider ‘Maatregelen Booggeluid’ bij RTV

Geluidloze meettrein geeft UFO-melding in A’dam

Inwoners van Amsterdam raakten opgewonden door een opmerkelijk verschijnsel aan de hemel: een bewegende, intense blauwe gloed. Verontrustende berichten begonnen binnen te stromen bij AT5, waar nieuwsgierigheid werd geuit over de oorsprong van de opvallende cirkel die de luchtruimte verlichtte. Wat aanvankelijk werd beschouwd als mogelijk een UFO, onthulde zich echter als een meettrein van

Trein op station Harlingen Haven bron van hinder

Inwoners van Harlingen uiten hun bezorgdheid over aanhoudende geluidsoverlast op en rondom station Harlingen Haven. Omwonenden van het appartementencomplex aan de Willemskade, nabij het station, ervaren verstoringen in hun dagelijks leven door draaiende treinmotoren, ventilatoren en deursignalen. Dit heeft geleid tot een brandbrief aan de Provinciale Staten, waarin een dringende oproep wordt gedaan om passende

Gemeente Nijmegen blokkeert scherm bij emplacement

De plannen voor nachtelijk treinonderhoud op het spooremplacement in Nijmegen hebben geleid tot een conflict tussen de bewoners en ProRail. Hoewel beide partijen het erover eens zijn dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de uitbreiding van het station Nijmegen positieve ontwikkelingen zijn, zijn de bewoners bezorgd over mogelijke geluidsoverlast. Het geschil werd voorgelegd aan

Hogere snelheid trein Groningen-Duitsland

De treinen zullen tussen Hoogezand en Zuidbroek sneller gaan rijden als onderdeel van een verbeterde treinverbinding tussen Groningen en Bremen. ProRail voert de benodigde aanpassingen uit in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen, zodat de nieuwe dienstregeling in 2025 kan ingaan. Op het traject van Hogezand naar Duitsland is

Beleidsdoorlichting geluid rijksbegroting gereed

Het geluidsbeleid van de rijksoverheid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Het doel is om in beeld te brengen in welke mate het uitgevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is. Het bredere geluidbeleid bestaat uit drie pijlers. Het daarin over geluidsanering, bronbeleid en preventie. In februari 2023 is het rapport verschenen n.a.v. de begroting over deze

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Eerste batterijloc voor werkzaamheden spoor

Op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide stapte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op woensdagmiddag 11 januari over van een oude diesellocomotief op de eerste batterijlocomotief in Nederland. En dat is een bijzonder moment. Duurzame locomotief Spooraannemer Strukton introduceert deze duurzame locomotief, die zal worden ingezet voor werk aan het spoor, in plaats

Innovatie-competitie spoortrillingen opgezet

ProRail organiseert een innovatie-competitie voor ondernemers. ProRail is op zoek naar innovatieve maatregelen aan de infrastructuur, die spoortrillingen helpen verminderen. Dit is nodig, want het vervoer per spoor neemt toe en tegelijkertijd wordt vaker bij het spoor gebouwd. Dit leidt tot een toename van hinder door spoortrillingen. Meer treinen en meer huizen Trillinghinder door spoorvervoer

Nalevingsverslagen gpp’s rijks- en spoorwegen 2021

Rijkswaterstaat en ProRail hebben hun nalevingsverslagen van de geluidproductieplafonds over 2021 gepubliceerd. Daarin wordt berekend waar het geluid van weg- dan wel railverkeer in 2021 de geluidproductieplafonds (gpp’s) heeft overschreden, of hoeveel geluidruimte er is. Rijkswegen In 2021 heeft er ondanks enig economisch herstel net als in 2020 een afname van de verkeersintensiteiten plaatsgevonden door