Glasvezel moet geluidafwijkingen spoor meten

Samen met het Britse Network Rail start Prorail een proef om met glasvezeltechnologie veiligheid en spoorprestaties te verbeteren. De proef start in de herfst van 2021. Wedstrijd De twee bedrijven startten al eerder een ontwerpwedstrijd. Meer dan 40 leveranciers kwamen met voorstellen voor operationele uitdagingen, zoals afwijkingen aan spoor- en wieldefecten, overwegveiligheid en detectie van

Overbetuwe naar rechter om plan railterminal

Volgens de gemeente Overbetuwe houdt het plan van de provincie voor een railterminal te weinig rekening met de belangen van de inwoners. Daarom heeft de gemeente een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie wil de railterminal aanleggen langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. Ontbrekende bronnen

Oproep ProRail duurzamere geluidschermen

ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score). Geluidschermen hebben een relatief

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Assen draagt bij aan transparante spoorschermen

Om de goed leefbare omgeving voor de inwoners van Assen te beschermen, zullen er transparante geluidsschermen tussen enkele woningen en het spoor bij Loon worden geplaatst. Het onderhoud hiervan zal door ProRail worden geregeld en dus niet voor de gemeente Assen. Het is bijzonder dat de gemeente zelf in tegenstelling tot veel andere gemeenten ook

Eerste absorberende schermdeel bij HSL Lansingerland

Langs de HSL in Lansingerland is deze maand het eerste geluidsabsorberende paneel in het bestaande geluidscherm geplaatst. De huidige glazen geluidschermen worden door schermen die geluid absorberen vervangen. Tevens is dit het eerste geluidsabsorberende paneel langs de gehele HSL. Meer overlast voor minder overlast De omwonenden hebben sinds de komst van de HSL al veel

Verslagen gpp-naleving over 2019 beschikbaar

Conform de Wet milieubeheer liggen er langs de rijkswegen en spoorwegen referentiepunten met geluidproductieplafonds (GPP’s). Rijkswaterstaat en ProRail brengen als beheerders van de infrastructuur jaarlijks verslag uit over de naleving van de GPP’s over het voorafgaande kalenderjaar. De verslagen over 2019 zijn nu beschikbaar. Vooral bij de rijkswegen zijn er relatief veel (dreigende) overschrijdingen van

Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Na verwerking van de commentaren

Overzicht jurisprudentie oktober 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 september tot en met 28 oktober 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Activiteitenbesluit Ondergrondse afvalcontainer Amsterdam: ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2557 Er wordt regelmatig geprocedeerd over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Veelal

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Smeerpotten tegen piepende treinen Deventer

Bij Deventer maakt het spoor een bocht van een spoorbrug naar het station. Treinen die door zo’n bocht rijden veroorzaken regelmatig een typisch piepgeluid. Dat is hier ook het geval, maar ProRail pakt de overlast vanaf deze week aan met behulp van smeerinstallaties. Met smeerpotten langs het spoor wordt een biologisch afbreekbaar smeermiddel op het