Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs

Metingen Moerdijk werkelijke geluidbelasting HSL-Zuid

Bewoners in Zevenbergschen Hoek ondervinden regelmatig geluidsoverlast van de HSL, die langs het dorp loopt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de werkelijke overlast die bewoners ervaren, heeft het college besloten om binnenkort geluidsmetingen te laten uitvoeren. 1 miljoen van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft eerder aangegeven

Geluidhinder uit landelijke monitoring in kaart

Het RIVM heeft in samenwerking met de GGD’en de ernstige geluidhinder van vrijwel alle soorten bronnen in kaart gebracht, én in een visuele zichtbaar op gemeente, wijk en buurtniveau. Het gaat daarbij niet om berekeningen, maar de hinderscores zijn een resultaat van enquêtes en een statistisch bevolkingsmodel. De kaarten zijn via de volgende links beschikbaar:

Hulp bij burgermetingen

RIVM ondersteunt burgerwetenschappers bij geluidsmetingen Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  eenvoudige sensorapparatuur (op basis van bestaande technologie) om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen

Proef met smeermiddel tegen piepend geluid

Het ‘piepen’ van de rails bij onder meer station Wijchen zorgt voor overlast. Om de hinder te verminderen, worden vanaf volgend voorjaar treinen ingezet die een smeermiddel op de rails aanbrengen. Het gaat om een proef die een jaar zal duren. Rijdende treinen De test wordt uitgevoerd met Sprinters op diverse trajecten in Zuid-Nederland, aldus