Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren

Protest tegen geluidsscherm speeltuin Nieuwerkerk

Naar aanleiding van een onderzoek in de wijk Kleinpolder in Nieuwerkerk, wil de gemeente geluidsschermen plaatsen rond een speeltuin en de schommel vervangen voor een kleiner exemplaar. Hierdoor zal de geluidsoverlast, die door de speeltuin veroorzaakt wordt, verminderen. Aangezien het besluit met hulp van een enquête is gedaan, was er de verwachting dat er draagvlak

Minder hinder Arnhemse evenementen mogelijk

Arnhem wil graag én een bruisende evenementenstad én een leefbare stad zijn. Dit gaat niet altijd even goed samen. Zo zijn er een groot aantal meldingen over geluidsoverlast dit jaar. Hoe moet de stad de juiste balans vinden? Daarvoor wist geluidsdeskundige Erik Roelofsen vorige week bij de gemeenteraad de oplossing voor: technische snufjes en geluidsschermen.

Gemeente Nijmegen blokkeert scherm bij emplacement

De plannen voor nachtelijk treinonderhoud op het spooremplacement in Nijmegen hebben geleid tot een conflict tussen de bewoners en ProRail. Hoewel beide partijen het erover eens zijn dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de uitbreiding van het station Nijmegen positieve ontwikkelingen zijn, zijn de bewoners bezorgd over mogelijke geluidsoverlast. Het geschil werd voorgelegd aan

Jurisprudentie april/mei 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 april tot met 17 mei 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de Railterminal Gelderland, de uitsterfregeling voor woningen op het industrieterrein in Rheden, succesvolle plannen voor

Jurisprudentie januari/februari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 januari tot met 22 februari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over handhaving op basis van onbemande geluidmetingen, het specificeren van handhavingsverzoeken, geluidschermen om een woonwagenstandplaats en

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Jurisprudentie december 2022 / januari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 21 december 2022 tot met 18 januari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de inpassing van bedrijven in hogere milieucategorieën en de verenigbaarheid van functies. Wilt u

Kapotte schermen A10 pas over 2 jaar vervangen

Sinds vorig jaar verschillende stormen de geluidswand van de A10 kapot maakten, hebben de bewoners van Amsterdam Noord last van constant geruis op de achtergrond. Afgelopen augustus verlaagde Rijkswaterstaat de schermen nog verder, om losvliegende panelen te voorkomen. Buurtbewoner Liesbeth, die niet met haar achternaam in de krant wil, zegt het gevoel te hebben dat

Start test schermen met mosbeton A58

Living Lab InnovA58 is in december gestart met een test van duurzame geluidschermpanelen van ‘mosbeton’. Deze schermen hebben diverse voordelen en er is nu een testopstelling bij de A58 bij Oirschot, bij verzorgingsplaats Kloosters. De geluidschermen zijn gemaakt van een bioreceptief betonmengsel. Dit betonmengsel zorgt ervoor, in combinatie met de open structuur van de toplaag, dat er

Rechtszaak Woningcoorporatie door uitsterfregeling

Vanwege een uitsterfregeling die gemeente Rheden wil treffen voor twintig woningen aan de Havelandseweg, is woningcorporatie Vivare naar de Raad van State gestapt. De regeling houdt in dat de huidige bewoners in de betreffende woningen mogen wonen totdat deze gesloopt worden. Het industrieterrein in de buurt van de woningen maakt namelijk te veel lawaai volgens

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Mogelijk snelheidsverlaging na windschade schermen

Rijkswaterstaat verwijdert vanaf maandag 22 augustus beschadigde delen van de  geluidsschermen langs de A10 Noord. Door verschillende stormen eerder dit jaar zijn de geluidsschermen flink beschadigd geraakt. Om verdere schade te voorkomen wordt nu een deel van de bovenkant van de schermen preventief verwijderd. Hierdoor kunnen omwonenden meer geluidsoverlast gaan ervaren. Ook het verwijderen van