Door oostenwind weinig geluidhinder F1 Zandvoort

De beheerder van het natuurgebied naast het circuit van Zandvoort, waterleidingbedrijf PWN, geeft aan dat de wilde dieren in het gebied weinig last hebben gehad van de Grand Prix en de toeschouwers die daar begin september gehouden werd. In het gebied leven konikpaarden, wisenten (Europese bizons), damherten en Schotse hooglanders. De eersten toonden op het

Luchthavenbesluit Teuge: op den duur minder geluid

De Gedeputeerde Staten (GS) kiezen in het ontwerpbesluit van luchthaven Teuge voor een balans tussen de belangen van luchthaven en de omgeving. Zo willen GS het uitvoeren van valschermvluchten met de huidige categorie vliegtuigen op 4 weekenddagdelen per maand niet toestaan.  En kondigen GS aan de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs te willen terug brengen,

Natuurclubs: F1 oké als Zandvoort elektrischer wordt

Vijf natuurclubs lijken de strijdbijl tussen hen en het circuit van Zandvoort te willen begraven. Ze willen de rechtszaak overbodig maken en constructief meedenken. Ze vinden dat de Formule 1-races onderdeel kunnen blijven maken van de toekomst als de autosport zo snel mogelijk elektrisch wordt gemaakt. Het elektrisch maken zou niet alleen de uitstoot van

Kippen moeten weg uit buurttuin Barendrecht

In Barendrecht zijn er klachten vanuit woningstichting Patrimonium gekomen over ‘kakelende’ kippen in de buurttuin aan de Kempenaar. Volgens de bewoners zouden deze klachten slechts vanaf één adres komen. De gemeente geeft aan dat ze initiatieven als buurttuinen graag willen steunen. Zo waren een aantal wethouders erg enthousiast toen een aantal bewoners de saaie gemeentetuin

Crossclub Dalfsen: alleen stille uitlaten na dwangsom

Bij Crossbaan MC Dalfsen zijn afgelopen tijd allerlei maatregelen getroffen. Dit na een conflict met een bewoner vanwege de geluidsoverlast. Zo zijn de vaste trainingsavonden op woensdag gestopt en hebben motoren een goedgekeurde uitlaat met een MC Dalfsen geluidskeuringsticker nodig. Ook wordt de baan tijdens droge dagen nat gehouden om het stuiven tegen te gaan.

Enquête Radar: strenger handhaven motorrijders

Zelfs veel motorrijders zelf vinden het: de politie moet strenger handhaven tegen geluidoverlast. Dat blijkt uit een enquête van Radar met ruim 3000 antwoorden. In totaal vindt 85 procent dat de politie strenger moet handhaven op geluidsoverlast door motorrijders. 1 op de 5 pollrespondenten is motorrijder en de meerderheid heeft ook weleens last van geluidsoverlast;

Rechtszaak pannaveldje Nijmegen ‘in loopgraaf’

Nadat de voorzieningenrechter besloot dat voor het pannaveldje bij de Nijmeegse basisschool De Buut maatregelen getroffen moest worden tegen geluidsoverlast voor omwonenden, is er nog geen integrale oplossing gevonden waar iedereen tevreden mee is. De school moet van de gemeente hederabegroeiing aanbrengen tegen de palen rond het pannaveldje en de gemeente wil in het weekend

‘Geluidsribbels’ tegen grondgeluid Schiphol

Bij de start maken vliegtuigen een laag rommelend geluid, ook wel grondgeluid genoemd. Hiervan hebben de bewoners van Hoofddorp-Noord sinds de opening van de Polderbaan in 2003 last. Maar daar heeft TNO iets voor uitgevonden: geluidsribbels. Geluidsribbels zijn wigvormige heuvels die door hun schuine vlakken de geluidsgolven naar boven weerkaatsen. De geluidsribbels zijn 3 meter

Olympisch Stadion bezorgd om nieuwe woningen

Dicht bij het Amsterdamse Olympisch Kwartier zullen ca. 550 nieuwe woningen gebouwd worden in een stille wijk. Het Olympisch Stadion maakt zich echter zorgen over hun exploitatie van evenementen. Zorgen van het stadion De nieuwe en groene woonbuurt wordt gebouwd in 2027 en deel uitmaken van het gebied ‘Verdi’. Het Olympisch Stadion is niet blij

Motorrijdersclub helpt met aanpak overlast

Om de geluidsoverlast op de dijken aan te pakken, gaan Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden samenwerken. Daarom vroegen zij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een brede aanpak. Het ministerie laat nu door TNO de geluidsnormen voor geluidsoverlast onderzoeken.  De geluidsoverlast en gevaarlijke situaties worden niet alleen veroorzaakt door

Overzicht jurisprudentie januari 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 december 2020 tot en met 20 januari 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over onder meer windturbines, ‘bestaande rechten’, stiltegebieden en geluidverdeelplannen. Wet geluidhinder Geluidruimteverdeling Zwijndrecht: ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:66 Het

Zorgen om uitbreiding oefengebied militaire vliegtuigen

De uitbreiding van het Noorden als oefengebied van jachtvliegtuigen, baart de groene organisaties in Drenthe, Groningen en Friesland zorgen. Defensie geeft in een luchtruimherziening aan dat het oefengebied in Noord-Nederland groter wordt. Tegenover RTV Drenthe geeft Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe aan dat hij met zijn Groningse en Friese collega’s kritisch gaat kijken naar de

Strak rolkofferpad tegen ‘kedeng kedeng kedeng’

Trolleyroute, zo wordt het nieuwe rolkofferpad op de groene kade van de Taurusavenue in Beukenhorst-Zuidweg ook wel genoemd. Daar liepen mensen van station Hoofddorp naar bedrijven als Asics, Fluor, Irdeto, Danone en Sonion. Tegenwoordig is het ‘kedeng, kedenk, kedeng’ van een grote menigte werknemers met rolkoffers verstomd. Niet alleen vanwege corona en thuiswerkers, maar vooral

Overzicht jurisprudentie juli 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 24 juni tot en met 15 juli 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Handhaving Autorally- en motorcrosscircuit Valkenswaard: ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1542 Het circuit in Valkenswaard blijft een bron van juridische procedures. Ik schreef hier eerder

Overlast door buitentrainingen van sportscholen

Er is overlast, maar ook creatieve oplossingen om overlast te voorkomen. Sinds de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus is binnen sporten nog steeds verboden. Dit raakt vooral sportschoolhouders. Zij zoeken, en vinden, creatieve oplossingen en willen hun sportactiviteiten in de buitenlucht aanbieden. Geluidhinder Indoor sportlocaties vallen onder de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.