Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Bestuurlijke afspraken invoering basisgeluidemissie

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben nadere afspraken gemaakt over de basisgeluidemissie. Afspraken Gemeenten en waterschappen kunnen zelf een basisjaar kiezen voor de basisgeluidemissie. Het basisjaar is uiterlijk 2026. Ook wordt de ondergrens voor het aantal motorvoertuigen per etmaal verhoogd van 1.000 naar 2.500. Dit geldt zowel voor

Resultaat meting geluidemissie elektrische voertuigen

Auteur: Wim van Keulen Inleiding Elektrische voertuigen (EVs) worden steeds populairder in Europa nu het continent stappen onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering te bestrijden. Verschillende factoren dragen bij aan de groei van elektrische auto’s in Europa, waaronder stimuleringsmaatregelen van de overheid, strengere emissievoorschriften en verbeterde technologie. In 2021

Jurisprudentie september 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 23 augustus tot met 20 september 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid bij een bierbrouwerij, maximale planmogelijkheden van een bedrijventerrein, motorcross, ligplaatsen in de knoop met

Electric Vehicle Experience op Circuit Zandvoort succes

Tijdens de EV (Electric Vehicle) Experience op Circuit Zandvoort konden inwoners kennismaken met elektrisch rijden. “Dit was al mijn vijfde proefrit!” Precies een maand nadat gierende Formule1-wagens de Noord-Hollandse badplaats in vuur en vlam zetten, is het zaterdag 23 september vooral stil op het circuit. Een rare gewaarwording, omdat er overal verkeer is. Op de

Zero-emissie vrachtverkeer in centrum Maastricht

Per januari 2025 wordt de binnenstad van Maastricht een zero-emmissiezone voor vrachtverkeer. Hiermee wil de gemeente inzetten op schoner transport, een aantrekkelijke binnenstad en economische vitaliteit. Ze zijn één van 30 steden in Nederland die een dergelijke zone invoeren. De gemeente geeft aan dat ondernemers en bewoners van de stad nog tot begin november hun

Acteur praat met verkeersaso’s

In een krachtig zomeroffensief tegen roekeloos rijgedrag heeft de gemeente Rotterdam tot op heden honderden boetes uitgeschreven aan ‘verkeersaso’s’. Als onderdeel van dit initiatief werd zelfs een gedragsacteur ingeschakeld, die in gesprek ging met automobilisten die stonden te wachten op de controle van hun voertuig om hun beweegredenen voor ongepast rijgedrag te achterhalen. Uit deze

Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan

Den Haag geeft te luide auto’s WOK-status

In Den Haag nemen de autoriteiten drastische maatregelen om geluidsoverlast veroorzaakt door luide auto’s aan te pakken. Terwijl de Europese Unie al regels heeft opgesteld om auto’s een bescheiden geluidsniveau te laten produceren, lijken sommige auto’s luider te worden dan ooit. Ondanks technologische vooruitgang, zoals geluidsabsorberende turbocompressoren en verplichte benzinepartikelfilters, zijn er methoden om auto’s

Actieve controle geluid motoren en scooters

Met het mooie weer neemt het aantal motoren en scooters op de weg weer flink toe. Om de overlast voor omwonenden te verminderen, controleert de politie in Krimpenerwaard deze zomer actief met geluidsmeetapparatuur. De gemeente ondersteunt deze inzet met spandoeken. Met deze metingen wil de gemeente Krimpenerwaard ervoor zorgen dat de motorrijders rustiger gaan rijden

Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.” GezondheidHinder van

Tientallen motoren bekeurd in Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen maand intensieve controles uitgevoerd om de geluidsoverlast door motorrijders aan te pakken. Volgens wethouder Pascal van der Hek zijn er ’tientallen’ bekeuringen uitgeschreven aan zowel motorrijders als automobilisten die de toegestane decibelniveaus hebben overschreden. Deze maatregelen zijn genomen als reactie op de klachten van inwoners over geluidsoverlast. De gemeente

Rotterdam deze zomer streng tegen verkeeraso’s

Rotterdam heeft een reeks krachtige maatregelen genomen om verkeersasociaal gedrag aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie, heeft de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak gelanceerd. Vanaf de zomer van 2023 zullen nieuwe acties worden ingezet en bestaande maatregelen worden geïntensiveerd. Geluidoverlast flink beboet Een belangrijke

Minister: ‘stille banden werken minder dan verwacht’

Het effect van zogenaamde ‘stille banden’ op het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer is in de praktijk kleiner gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. Dit inzicht heeft inmiddels geleid tot aanpassingen in de rekensystematiek die zal gelden onder de nieuwe Omgevingswet, zo schrift staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger.