Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt

India: langer rood stoplicht bij toeteren

Dat grote Aziatische steden vaak enorm druk zijn en een bron van herrie is niet onbekend. Gehaaste chauffeurs drukken soms eindeloos op hun claxon. Maar de politie in de Indiase hoofdstad heeft een oplossing bedacht: wie toetert moet langer wachten voor een stoplicht, schrijven onder meer RTL Nieuws en Welingelichtekringen. Op verschillende belangrijke kruispunten is

N201 bij Vreeland krijgt Whiswall

Voor de zomer van 2020 krijgt de provinciale weg N201 bij Vreeland een innovatief geluidsscherm, een zogeheten Whiswall. Hiermee willen we proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.. Omgevingslawaai is niet goed voor onze gezondheid. Daarom onderzoekt de provincie Utrecht in het programma Toekomst N201

Diffractor en minischermen in wijzigingen geluidregels

Per 1 januari zijn er diverse wijzigingen in de Regeling geluid milieubeheer (Rgm) en het Reken en meetvoorschrift geluid (RMG2012). Hieronder de relevante wijzigingen. De geluiddiffractor, die al steeds vaker wordt toegepast, is nu opgenomen in Bijlage III van het RMG2012. Bijlage III gaat over wegverkeer. Voor railverkeer kan er dus formeel nog niet mee

Beantwoording Kamervragen besluit geluid Ow

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Al met al lijkt de minister naar aanleiding van de vragen geen reden te zien om aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit. De overgang van de Wet geluidhinder naar de Omgevingswet zal volgens de minister ook niet

Tunnelwanden monding N470 worden absorberend

Na diverse klachten brengt aannemer Boskalis in februari geluidsabsorberende bekleding aan in de tunnel van de Zuideindseweg in Delfgauw (N470) in Zuid-Holland. De tunnelbekleding zorgt voor een minimale geluidsreductie van 3 decibel. Tunnelgeluid De gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt klachten binnen over geluidshinder van de N470. Tunnelgeluid is daarbij een van de meest hinderlijke geluidsbronnen. Daarom wil

Hinder bij strips tegen hardrijders

Het vernieuwde wegdek op de Almeerse Louis Armstrongweg, met strips om hardrijders tegen te gaan, zorgt voor veel hinder bij omwonenden. De lokale PVV vraagt de gemeente of er wel onderzoek is gedaan naar deze zogeheten ‘streetstrips’ die op de weg in de Muziekwijk zijn geplaatst. Is bijvoorbeeld wel onderzocht of die strips er echt

Petitie tegen nieuwe school om geluid

Bewoners van de buurt Transwijk in Utrecht hebben een petitie ingediend bij de gemeente.  Ze zijn bang voor geluidsoverlast en dat de omliggende straten het extra verkeer niet aankunnen.  Dat schrijven het AD en De Gelderlander. “We willen vooral dat de gemeente ons serieus neemt”, zegt buurtwoordvoerder Marjolein Speijers. ,,Dat ze beseft dat de problemen

Gezondheidsschade door geluid

Het omgevingsgeluid is te hard en dat is schadelijk voor onze gezondheid. Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat geluid een van de invloedrijkste omgevingsfactoren is bij de gezondheid van mensen. Overmatig geluid kan leiden tot fysieke en mentale problemen. Zo kan te veel lawaai stress veroorzaken, waardoor de bloeddruk kan stijgen. Dit kan weer

Gelderse subsidie voor schonere en stillere logistiek

De Provincie Gelderland wil het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit. Er zijn daarom diverse subsidiemogelijkheden. Dat schrijven onder meer de Arnhemse Koerier en Transport Online. Gelderland wil de logistieke kracht van de provincie versterken. Doel is om economisch meer te profiteren van de strategische ligging

Stijging verkoop e-scooters

In de eerste tien maanden van dit jaar was 14,7 procent van alle nieuw verkochte brom- en snorfietsen elektrisch, in 2018 was dat nog 9,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG. Zij streven ernaar dat in 2025 alleen nog elektrische scooters verkocht worden. Verder blijkt de verbanning van de scooter naar

Weer 2 dB tussen meting en berekening rijkswegen

Het RIVM heeft de gemeten en berekende geluidniveaus over 2017 met elkaar vergeleken. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen (totaal 38 meetpunten) lagen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor waren de gemeten en berekende geluidniveaus gemiddeld hetzelfde. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013-2016. Zowel bij rijks-