Proef wegdek zonnepanelen: meer geluid

Op donderdag 16 mei verwijdert BAM Infra de zonnepanelenmat op de N401 in Kockengen in opdracht van de provincie Utrecht. De proef met de zonnepanelen leverde gedurende een jaar veel waardevolle informatie op over het rendement en de toepasbaarheid van zonnepanelen op een druk bereden provinciale weg. De proef was oorspronkelijk bedoeld voor 2 jaar,

Overeenkomst voor minder geluid in Bathmen

Naast de wettelijk verplichte geluidsmaatregelen, komen er extra maatregelen bij de verbreding van de A1 om in het dorp Bathmen het geluid met maximaal 9 decibel te verminderen. Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Deventer en Belangenvereniging Bathmen hebben een bestuursovereenkomst getekend. Rijkswaterstaat (RWS) zorgt bij de verbreding van de A1 voor de wettelijke geluidsmaatregelen. De gemeente

Aanpak geluidsoverlast motoren Krimpenerwaard

De bewonersactiegroep ‘Geluidoverlast Motorfietsen’ in de Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard, politie Eenheid Den Haag en de Motorrijders Actie Groep (MAG) nemen de komende maanden gezamenlijk actie tegen geluidoverlast van motoren. De actie bestaat uit: Het plaatsen van spandoeken met de tekst: “Welkom maar, mag het iets zachter?” op negen verschillende plaatsen in de gemeente Krimpenerwaard; Een

Eerste stille klinkers Wassenaar op ‘s-Gravenzandseweg

De Storm van ’s-Gravesandeweg is, een dag eerder dan gepland, weer open voor het autoverkeer, met stille klinkers tegen de geluidshinder. Wethouder Caroline Klaver-Bouman (Wegen en Verkeer) opende de rijbaan op donderdag 11 april. Dat deed zij door samen met een vertegenwoordiging van de omwonenden, ondernemers in Wassenaar en Duinrell de wegafsluiting te verwijderen. Wethouder Klaver: “Er

RWS start proef met markeren referentiepunten

Rijkswaterstaat start in de zomer van 2019 een proef met het markeren van de zogenaamde referentiepunten langs rijkswegen. Dat heeft een woordvoerder bevestigd. Met de referentiepunten bewaakt Rijkswaterstaat de geluidproductie van rijkswegen. De referentiepunten liggen aan beide zijden van de weg, op 50 meter afstand en op 4 meter hoogte. Op deze punten wordt jaarlijks

Brabants Afval Team gaat elektrisch rijden

De gemeente Tilburg ondertekent een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de wagens van het Brabants Afval Team (BAT) in de toekomst geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Bijkomend voordeel: emissielose voertuigen maken minder geluid. Dit heet emissievrij vervoer. Het streven is dat alle wagens in 2040 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vanaf 1 januari 2030

Feestelijke start bouw scherm N209

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland zorgden er maandag 18 maart samen voor dat de eerste paal van een nieuw geluidsscherm langs de N209 de grond in ging. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de bewoners van het buurtschap Kruisweg, dat direct ten

Meer gemeenten willen lagere snelheid A50

Apeldoorn, Oss, Wijchen, Beuningen: alle gemeenten willen een lagere snelheid op de A50. In Apeldoorn ervaren 5.000 mensen ernstige hinder van omgevingslawaai. De belangrijkste bron daarvan is het wegverkeer en dan met name de snelwegen A1 en A50. In het Actieplan Geluid heeft de gemeente opgenomen in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat over geluidreductie op

Provinciale verkiezingen: wat doet het geluid?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan: op 20 maart mogen we naar de stembus. Komt het thema geluid terug in de verkiezingsprogramma’s? We bekijken als voorbeeld de provincie Overijssel. Overijssel heeft diverse middelgrote steden, ook veel landelijke gebieden met windmolenlocaties, diverse provinciale wegen, en het ligt in de invloedssfeer van Lelystad Airport.

Aanvullingsbesluit geluid: bereid u nu voor

(Advertorial) Hulp nodig bij het in beeld brengen van een nuttige inspraakreactie op het Aanvullingsbesluit geluid? O.a. de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag gingen u voor. Wij staan de komende zes weken ook voor ú klaar! Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt vanaf 2021 een

Nalevingsverslagen GPP’s gepubliceerd over 2017

Op 14 februari zijn de nalevingsverslagen van ProRail en Rijkswaterstaat gepubliceerd over 2017. Daarin staat op welke locaties op de referentiepunten langs de rijksinfra geluidruimte is, en waar die wordt overschreden. Rijkswegen Eind 2017 waren er 60.885 referentiepunten langs het rijkswegennet waarop een geluidproductieplafond gold. Op 3,9% van de referentiepunten heeft in 2017 een overschrijding

Moerdijk wil nu echt snel maatregelen A4

De geluidsoverlast langs de A4 moet nu écht worden aangepakt. Dat eisen burgemeester en wethouders van Moerdijk aan Rijkswaterstaat. De geluidsnormen bij Heijningen en Helwijk worden namelijk overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat over 2017. De inwoners van Heijningen trokken bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al eerder aan de bel

Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt u

Ernstige hinder op N307 na opening N23

In november 2018 is de nieuwe Westfrisiaweg bij Bovenkarspel (NH) geopend. Sindsdien is het verkeer op de N307 explosief gestegen. Omwonenden worden nu vroeg in de ochtend wakker door het geraas van vrachtwagens die op nog geen twintig meter van hun slaapkamers voorbij rijden. Deze toename van de geluidshinder nog niet genoeg om de provincie

Trouwstoet bekeurd om te veel geluid

Volgens wijkagenten van de Haagse wijk Bezuidenhout misdroegen auto’s in een trouwstoet zich behoorlijk in het verkeer. De stoet heeft daarom meerdere bekeuringen ontvangen. Met name de bruidegom, die in een witte Lamborghini reed, werd heel wat keren op de bon geslingerd voor o.a. onnodig toeteren en onveilig rijgedrag, aldus Regio015.nl. ‘Bellen, onnodig geluid veroorzaken,

Geluidwallen A1 Bathmen hoger vereist

Er is eindelijk een akkoord tussen de Belangenvereniging Bathmen, Rijkswaterwaterstaat, de provincie en de gemeente Deventer over geluidswerende maatregelen langs de A1. Vorig jaar gaf de minister groen licht voor de verbreding van de A1 naar 3×3 rijstroken. Ter hoogte van Bathmen bleek weliswaar dat aan de wettelijke normen tegen geluidsoverlast wordt voldaan, maar dat

Overlast Amsterdam beter in kaart met slimme sensoren

Om geluidsoverlast in Amsterdam beter in kaart te brengen gaat Sensemakers AMS naar oplossingen speuren met behulp van geluidssensoren en artificial intelligence. ‘Geluidsoverlast is een slow killer’, opende ombudsman Arre Zuurmond van Metropool Amsterdam een bijeenkomst van Sensemakers eind 2018. In de maanden ervoor had hij aan den lijve ondervonden hoe het is om continu

Weinig vertrouwen omwonenden verbreding N35

De drukke N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming past is er recentelijk een Tracébesluit genomen waarbij Rijkswaterstaat de weg aanpast tot een autoweg. Voor sommige bewoners pakken de plannen echter beroerd uit. En bovendien vertrouwen ze de geluidberekeningen niet. In de huidige situatie verandert

Vignet: ‘100 is hard genoeg’

De NSG heeft op 21 febrauri tijdens de bijeenkomst over Lawaai en Gezondheid een vignet gepresenteerd: “100: hard genoeg op de snelweg”. Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai – het startpunt van deze actie. Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor