GVB bestelt eerste 31 elektrische bussen

Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische GVB bussen. De lijnen 15, 22 en 36 krijgen de primeur. De elektrische bussen worden opgeladen door middel van Opportunity Charging (stilstaand opladen). De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar uitstootvrij en stiller openbaar vervoer in Amsterdam en schonere

Opheffen geluidbelasting

Hoe een simpel gemeentelijk besluit toch de wenkbrauwen doet oplichten na de berichtgeving in het lokale nieuws: momenteel ligt in Bunnik een besluit ter inzage “om geluidsbelasting binnen woningen aan De Vork, de Houtenseweg, de Koningslaan, de Schoudermantel en de Werkhovenseweg op te heffen”, aldus BunnikNieuws.nl. Het blijkt te gaan om een reguliere geluidsanering vanwege

Geluidhinder uit landelijke monitoring in kaart

Het RIVM heeft in samenwerking met de GGD’en de ernstige geluidhinder van vrijwel alle soorten bronnen in kaart gebracht, én in een visuele zichtbaar op gemeente, wijk en buurtniveau. Het gaat daarbij niet om berekeningen, maar de hinderscores zijn een resultaat van enquêtes en een statistisch bevolkingsmodel. De kaarten zijn via de volgende links beschikbaar:

Hulp bij burgermetingen

RIVM ondersteunt burgerwetenschappers bij geluidsmetingen Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  eenvoudige sensorapparatuur (op basis van bestaande technologie) om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen

Milieuzone brommers en scooters Amsterdam mag

De gemeente Amsterdam mocht voor de gehele bebouwde kom in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren en – in het verlengde daarvan – om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van (andere) verkeersdeelnemers te voorkomen. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. In deze milieuzone mogen brom- of snorfietsen die

Coenbrug A8 bij Zaandam wordt stiller

Rijkswaterstaat laat weten dat er besloten is een geluiddempende laag aan de onderkant van de Coenbrug bij Zaandam aan te brengen. De bewoners zijn al sinds 2005 in de slag met Rijkswaterstaat over de overlast. Gebonk Het geluid dat door omwonenden als bijzonder hinderlijk wordt ervaren wordt veroorzaakt door met name de brugklep en de

Proef diffractor zwaar verkeer in De Lier (ZH)

Op de N223 start de provincie Zuid-Holland een onderzoek naar het effect van een nieuwe geluidmaatregel: de zogeheten WhisStone voor zwaar verkeer. Deze reduceert het verkeerslawaai van het zware (vracht) verkeer en wordt toegepast in combinatie met de reeds bestaande WhisStone voor personenautoverkeer. De WhisStone is voorzien van groeven die in de wegberm aansluitend aan

‘Huis onverkoopbaar met wal’

De A1 bij Holten wordt verbreed en er komen geluidwallen op diverse plekken. Het gezin van Erik Mol houdt liever het vrije uitzicht over de A1. “Als we hier blijven kijken we straks tegen een 3 meter hoge muur op die, gezien vanaf de grond, oploopt tot wel 8 meter aan het eind van de

Waarschuwingsgeluid voor elektrische auto’s

Vanaf juli volgend jaar moeten nieuwe elektrische auto’s voorzien zijn van een akoestisch waarschuwingssysteem. Dit moet voorkomen dat deze voertuigen niet gehoord worden. Wereldwijd hebben bonden voor blinden en slechtzienden het verbod geïnitieerd. Brigade won met hun systeem een van de Awards voor de Leefomgeving. Experts betwijfelen de waarde van deze verplichting overigens. Alle vierwielers

Meting A28 Harderwijk geeft overschrijding norm

Het geluid van het verkeer op de A28 is aan de Julianalaan in Harderwijk hoger dan wettelijk toegestaan. Dit blijkt volgens de gemeente Harderwijk uit uitgebreide, langdurige metingen door meetinstituut Sensornet. De Omgevingsdienst Noord Veluwe heeft de meetresultaten beoordeeld en een eindrapportage opgesteld. Al langer dan een decennium klagen inwoners van Harderwijk over de geluidsoverlast

Geluid ergste hinderbron

Geluid van wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van hinder die Nederlanders in hun woonomgeving ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en CBS onder ruim 8.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Het onderzoek wordt periodiek uitgevoerd om voor beleid de ontwikkelingen in aard en omvang van de hinder te volgen.