Den Haag geeft te luide auto’s WOK-status

In Den Haag nemen de autoriteiten drastische maatregelen om geluidsoverlast veroorzaakt door luide auto’s aan te pakken. Terwijl de Europese Unie al regels heeft opgesteld om auto’s een bescheiden geluidsniveau te laten produceren, lijken sommige auto’s luider te worden dan ooit. Ondanks technologische vooruitgang, zoals geluidsabsorberende turbocompressoren en verplichte benzinepartikelfilters, zijn er methoden om auto’s

Actieve controle geluid motoren en scooters

Met het mooie weer neemt het aantal motoren en scooters op de weg weer flink toe. Om de overlast voor omwonenden te verminderen, controleert de politie in Krimpenerwaard deze zomer actief met geluidsmeetapparatuur. De gemeente ondersteunt deze inzet met spandoeken. Met deze metingen wil de gemeente Krimpenerwaard ervoor zorgen dat de motorrijders rustiger gaan rijden

Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.” GezondheidHinder van

Tientallen motoren bekeurd in Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen maand intensieve controles uitgevoerd om de geluidsoverlast door motorrijders aan te pakken. Volgens wethouder Pascal van der Hek zijn er ’tientallen’ bekeuringen uitgeschreven aan zowel motorrijders als automobilisten die de toegestane decibelniveaus hebben overschreden. Deze maatregelen zijn genomen als reactie op de klachten van inwoners over geluidsoverlast. De gemeente

Rotterdam deze zomer streng tegen verkeeraso’s

Rotterdam heeft een reeks krachtige maatregelen genomen om verkeersasociaal gedrag aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie, heeft de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak gelanceerd. Vanaf de zomer van 2023 zullen nieuwe acties worden ingezet en bestaande maatregelen worden geïntensiveerd. Geluidoverlast flink beboet Een belangrijke

Minister: ‘stille banden werken minder dan verwacht’

Het effect van zogenaamde ‘stille banden’ op het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer is in de praktijk kleiner gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. Dit inzicht heeft inmiddels geleid tot aanpassingen in de rekensystematiek die zal gelden onder de nieuwe Omgevingswet, zo schrift staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger.

Enschede en UT-studenten onderzoeken geluidflitspaal

De gemeente Enschede ontvangt dagelijks klachten over geluidsoverlast van scooters, motoren en auto’s. Vooral binnen de singels, waar veel verkeer rijdt en het geluid weerkaatst, is geluidsoverlast het grootst. Handhaven op overtredingen is erg lastig en tijdrovend. De politie moet de herrieschopper namelijk op heterdaad betrappen en het voertuig laten onderzoeken. Om overtreders structureel aan

Wethouder vindt bord tegen motorlawaai voldoende

Geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders op de Maasdijk blijft een bron van zorg in de gemeente West Maas en Waal. Wethouder Frans van Gelder heeft echter aangegeven dat er geen controles zullen plaatsvinden en dat er geen geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd. In plaats daarvan wil hij extra attentieborden plaatsen. De Werkgroep Bestrijding Geluid noemt dit echter

Jurisprudentie april/mei 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 april tot met 17 mei 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de Railterminal Gelderland, de uitsterfregeling voor woningen op het industrieterrein in Rheden, succesvolle plannen voor

Internationale actie tegen motorgeluid

Eind april deden enkele tientallen mensen mee met een manifestatie tegen de overlast geproduceerd door motoren. Dit vond plaats op het Drielandenpunt in Vaals. De participanten kwamen uit Nederland, België en Duitsland en vertegenwoordigden, volgens de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM), ruim driehonderd burgerinitiatieven. De groep riep op om een ​​einde te maken aan de

Stil wildrooster gevaarlijk voor fietsers

Als auto’s over wildroosters rijden maakt dat herrie. In Apeldoorn liggen daarom ‘stillere wildroosters’, met schuine spijlen. Probleem is dat fietsers een sterk ‘niet-pluisgevoel’ ervan krijgen. ‘Je moet je stuur stevig vasthouden.’ Het ‘RONA stilwildroosters’ heeft namelijk spijlen in een hoek van 45 graden en meer ruimte tussen de spijlen. Volgens levenacier Altena zou het

Jurisprudentie januari/februari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 januari tot met 22 februari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over handhaving op basis van onbemande geluidmetingen, het specificeren van handhavingsverzoeken, geluidschermen om een woonwagenstandplaats en