Beleidsdoorlichting geluid rijksbegroting gereed

Het geluidsbeleid van de rijksoverheid wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Het doel is om in beeld te brengen in welke mate het uitgevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is. Het bredere geluidbeleid bestaat uit drie pijlers. Het daarin over geluidsanering, bronbeleid en preventie. In februari 2023 is het rapport verschenen n.a.v. de begroting over deze

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Brussels Gewest doet test lawaaiflitspaal

De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron wil in Brussel geluidsoverlast van auto’s tegen gaan met lawaaiflitspalen. Daarom start Brussels Gewest een test. Volgens deze organisatie zorgt deze overlast voor gehoorproblemen, hart- en vaatziekten, migraine en slapeloosheid. De Université libre de Bruxelles geeft aan dat 70 procent van de bevolking in Brussel geluid wordt blootgesteld

Jurisprudentie december 2022 / januari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 21 december 2022 tot met 18 januari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de inpassing van bedrijven in hogere milieucategorieën en de verenigbaarheid van functies. Wilt u

Kapotte schermen A10 pas over 2 jaar vervangen

Sinds vorig jaar verschillende stormen de geluidswand van de A10 kapot maakten, hebben de bewoners van Amsterdam Noord last van constant geruis op de achtergrond. Afgelopen augustus verlaagde Rijkswaterstaat de schermen nog verder, om losvliegende panelen te voorkomen. Buurtbewoner Liesbeth, die niet met haar achternaam in de krant wil, zegt het gevoel te hebben dat

Overlast vrachtwagens Onderdendam (Gr) aangepakt

Het zware verkeer dat door Onderdendam rijdt, veroorzaakt overlast voor de inwoners. Daar willen de provincie Groningen en gemeente Hogeland wat aan doen. Het verkeer zou zorgen voor files, onveilige verkeerssituaties en overlast door geluid en trillingen. Om in de toekomst klachten te voorkomen zal één straat overdag afgesloten worden voor de vrachtwagens. Verder komt

Nalevingsverslagen gpp’s rijks- en spoorwegen 2021

Rijkswaterstaat en ProRail hebben hun nalevingsverslagen van de geluidproductieplafonds over 2021 gepubliceerd. Daarin wordt berekend waar het geluid van weg- dan wel railverkeer in 2021 de geluidproductieplafonds (gpp’s) heeft overschreden, of hoeveel geluidruimte er is. Rijkswegen In 2021 heeft er ondanks enig economisch herstel net als in 2020 een afname van de verkeersintensiteiten plaatsgevonden door

Start test schermen met mosbeton A58

Living Lab InnovA58 is in december gestart met een test van duurzame geluidschermpanelen van ‘mosbeton’. Deze schermen hebben diverse voordelen en er is nu een testopstelling bij de A58 bij Oirschot, bij verzorgingsplaats Kloosters. De geluidschermen zijn gemaakt van een bioreceptief betonmengsel. Dit betonmengsel zorgt ervoor, in combinatie met de open structuur van de toplaag, dat er

Plaatsverbod scooterjeugd Meise (B)

In Meise, België, hebben 13 hangjongeren die rond het zwembad hingen een plaatsverbod gekregen. Dit gebeurde nadat de gemeente klachten kreeg van mensen die door hen bedreigd zouden worden en vanwege de herrie. Gerda van den Brande zegt hierover bij VRT NWS: “Jongeren dagen onze gemeenschapswachten uit en ook ik word gewoon uitgelachen. Ze trekken

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk