Vragen ‘ziekmakende’ optelsom geluid nieuwbouwwijk

Critici en expert waarschuwen voor het lawaai in de omgeving van de nieuwe woonwijk van Bergschenhoek. ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’ Men zou er ziek van kunnen worden. Daarnaast trekken ook de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de bel. De oppositiepartijen willen weten of, de eerdere te duur

Verslagen gpp-naleving over 2019 beschikbaar

Conform de Wet milieubeheer liggen er langs de rijkswegen en spoorwegen referentiepunten met geluidproductieplafonds (GPP’s). Rijkswaterstaat en ProRail brengen als beheerders van de infrastructuur jaarlijks verslag uit over de naleving van de GPP’s over het voorafgaande kalenderjaar. De verslagen over 2019 zijn nu beschikbaar. Vooral bij de rijkswegen zijn er relatief veel (dreigende) overschrijdingen van

RWS legt basis EU-standaard duurzame geluidschermen

In Nederland en andere Europese landen staan kilometers aan geluidschermen. Het is belangrijk dat ze geluidsoverlast beperken, en daarnaast liefst zo duurzaam en circulair mogelijk zijn. Daarom zijn de medewerkers van Rijkswaterstaat hiermee aan de slag gegaan. De richtlijnen die zij opstelden, kregen een positieve reactie in de Europese Commissie. Die wil de richtlijnen voor

Lawaaiige patserbakken op de bon

Vanwege het geluidsoverlast hebben op zondag 3 januari in Laren 12 automobilisten, ook wel ‘straatracers’ en ‘supercars’ genoemd door de omwonende, een boete gekregen. De kosten voor het onnodig geluid veroorzaken is een boete van 400 euro. Daarnaast kreeg één van de bestuurders nog een boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon. De politie

In Brussel is nu 30 km/u de norm

Vanaf 1 januari 2021 is in het hele Brusselse gewest de maximale snelheid 30 kilometer per uur de norm geworden. De drie redenen hiervoor zijn veiligheid, geluid en en ‘rustiger verkeer’. Wel zijn er enkele uitzonderingen op de regel: op de grote assen blijft 50 of 70 km/u gelden. Het wegennet van het Brussels gewest

Overzicht jurisprudentie november – december 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Een selectie van de uitspraken die van 4 november tot en met 16 december 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Bestemmingsplan N282 Gilze en Rijen: ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2614 Het bestemmingsplan voorziet in de verbreding en gedeeltelijke

Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Na verwerking van de commentaren

Landelijke subsidie elektrische bestelauto

Ondernemers kunnen vanaf komend voorjaar tot 5000 euro subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus. Dat is een gevolg van afspraken uit het klimaatakkoord omdat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero emissiezone invoeren voor stadslogistiek. Daarbij is ook afgesproken dat er ondersteuning komt voor ondernemers die in zo’n zone

“RWS moet verkeersintensiteiten verbeteren”

In het vorig jaar gepubliceerde Nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen over 2017 bleef de geluidsemissie bij Ridderkerk in 2017 onder de geluidplafonds. Dat zou komen door verkeerde verkeersintensiteiten. RWS weigert een herberekening uit te voeren. Dat het geluid onder het plafond bleef, vond men in Ridderkerk niet realistisch. De Combinatie Ridderker schrijft dat uit onderzoek van het

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Kralingers ontwerpen zelf stille groene wijk

Rotterdam heeft een grote woningbouwopgave. Er moeten bijvoorbeeld duizenden huizen komen rond De Esch, maar de verkeersoverlast is daar groot. Bewoners vrezen bovendien verslechtering door de nieuwe brug. Zij hebben nu gerenommeerde stadsontwerpers plannen laten maken voor een betere, groenere wijk. Inwoners in en om De Esch vrezen de gevolgen van nóg meer verkeer in

Gemeenteraad Waalre wil stille klinkers

Nadat de burgemeester en de wethouder van Waalre bij een wegaanpassing van de Traverse-Zuid het straatbeeld eerst nog belangrijker vonden dan geluidhinder, komt er toch een onderzoek naar stille klinkers. Waar stil asfalt inmiddels regelmatig wordt toegepast of als mogelijkheid wordt besproken, worden stille klinkers vaak vergeten. De gemeenteraad in Waalre zag het echter, in

Vervolg geluidoverlast van motoren en patserbakken

In het vervolgfeuilleton ‘overlast van patserbakken’ deze maand bijdragen uit Arnhem, Breda, Tilburg en, wederom, Rotterdam. De druk van bewoners op de gemeenteraden om het probleem aan te pakken, neemt toe. De problematiek heeft inmiddels ook de landelijke politiek bereikt. Rotterdam Gemeente en politie gaan meer prioriteit geven aan straatracers in de stad. Verkeersmaatregelen en