Gemeenteraad Waalre wil stille klinkers

Nadat de burgemeester en de wethouder van Waalre bij een wegaanpassing van de Traverse-Zuid het straatbeeld eerst nog belangrijker vonden dan geluidhinder, komt er toch een onderzoek naar stille klinkers. Waar stil asfalt inmiddels regelmatig wordt toegepast of als mogelijkheid wordt besproken, worden stille klinkers vaak vergeten. De gemeenteraad in Waalre zag het echter, in

Vervolg geluidoverlast van motoren en patserbakken

In het vervolgfeuilleton ‘overlast van patserbakken’ deze maand bijdragen uit Arnhem, Breda, Tilburg en, wederom, Rotterdam. De druk van bewoners op de gemeenteraden om het probleem aan te pakken, neemt toe. De problematiek heeft inmiddels ook de landelijke politiek bereikt. Rotterdam Gemeente en politie gaan meer prioriteit geven aan straatracers in de stad. Verkeersmaatregelen en

Scooters ook niet meer in centrum Groningen

De gemeente Groningen sluit zich aan bij de groeiende rij gemeentes die de toegang van bepaalde types brom- en snorfietsen beperken. Redenen hiervoor zijn de combinatie van verkeersveiligheid, gezondheid en geluidsoverlast. De gemeente Groningen onderzoekt of het mogelijk is scooters en brommers in bepaalde delen van de binnenstad te verbieden. Voor elektrische scooters wordt mogelijk

Luidruchtige motoren geweerd in de Alpen

De deelstaatregering van Tirol heeft deze zomer de toegang tot een aantal bergwegen voor luidruchtige motoren verboden. Daarmee moet de rust wederkeren in een aantal berggebieden. In navolging hiervan overweegt de Zwitserse overheid dit idee over te nemen voor geheel Zwitserland. Ook hier zijn rumoerige motoren een grote ergernis. De slingerende bergwegen van het Oostenrijkse

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de

Langste landtunnel van Nederland geopend

Op 5 juli heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eerste twee rijstroken van de A9 Gaasperdammertunnel (door Amsterdam Zuidoost) geopend. Doorgaand en lokaal verkeer richting knooppunt Holendrecht rijdt vanaf nu door de tunnel. Verkeer richting knooppunt Diemen volgt later in 2020. Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik ben trots dat ik vandaag de Gaasperdammertunnel

Kritiek op OTB A4-Haaglanden N14

Rijkswaterstaat wil de A4 verbreden in verband met de grote aantallen woningen die de komende jaren in de Haagse agglomeratie worden gebouwd. De CDA-fracties van de provincie Zuid-Holland en enkele gemeentes hebben de handen ineen geslagen en hebben een petitie aangeboden aan CDA-kamerlid Wijtske Postma om aandacht te vragen voor luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook natuurorganisaties

Verzet omwonenden tegen motorrijders groeit

Langzaam verworden motorrijders tot de paria’s van het verkeer. Nu het volop zomer is, stappen motorrijders graag weer op hun tweewieler. Maar niet iedereen is daar blij mee: veel mensen ergeren zich aan luidruchtige motors. De actiegroepen tegen geluidoverlast door motorfietsen schieten dan ook als paddestoelen uit de grond en bundelen de krachten. Nederlandse dijken

Overzicht jurisprudentie juli 2020

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 24 juni tot en met 15 juli 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Handhaving Autorally- en motorcrosscircuit Valkenswaard: ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1542 Het circuit in Valkenswaard blijft een bron van juridische procedures. Ik schreef hier eerder

Effect snelheidsverlaging snelwegen in beeld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal zaken op het gebied van verkeersveiligheid. In dit artikel is te lezen welke invloed de snelheidsreductie van snelwegen heeft gehad op het omgevingsgeluid. Effecten van snelheidsverlaging op geluidoverlast In de motie Van der Graaf is gevraagd een onderzoek

Stillere distributie met nieuwe ‘elektrische wegtreinen’

Het bedrijf TRENS Logic Trains heeft een nieuw openbaar voertuig ontwikkeld: een stadstrein voor de openbare weg, aangedreven door zonnepanelen en lithium accu’s die ongeveer 60 personen kan vervoeren. De ‘trein’ heeft verschillende soorten wagons die aan of afgekoppeld kunnen worden. De wegtreinen zijn ontwikkeld voor onder andere de bevoorrading van winkels en horeca in

Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan reageren