Reactie artikel radar-enquete motorherrie

Ingezonden brief van Hugo Pinksterboer, MotorrijdersActieGroep (MAG)De MAG zet zich al meer dan dertig jaar in voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden, zie www.motorrijdersactiegroep.nl Fijn dat jullie in het artikel “Enquête Radar: strenger handhaven motorrijders” aandacht besteedden aan deze enquête, vooral omdat er ook motorrijders aan het woord komen. Wel is het jammer dat in

Passende normen gemaakt windpark Delfzijl

Op 30 juni deed de Raad van State een uitspraak, waarin staat aangegeven dat het Activiteitenbesluit – een rijksregeling waarin veel milieunormen zijn opgenomen – voor windparken niet meer gebruikt kan worden. Daarom heeft het college van de burgemeester van Delfzijl besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Wijziging Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Hierin

Luchthavenbesluit Teuge: op den duur minder geluid

De Gedeputeerde Staten (GS) kiezen in het ontwerpbesluit van luchthaven Teuge voor een balans tussen de belangen van luchthaven en de omgeving. Zo willen GS het uitvoeren van valschermvluchten met de huidige categorie vliegtuigen op 4 weekenddagdelen per maand niet toestaan.  En kondigen GS aan de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs te willen terug brengen,

Bergen scherpt geluid horeca en evenementen aan

In gemeente Bergen zullen de terrassen binnenkort een uur eerder dicht dan normaal. Ze krijgen te maken met de nieuwe strengere regels voor evenementen. De gemeente wil namelijk dat alle evenementen eindigen om één (op doordeweekse dagen) of twee uur (in het weekend). Niet alleen deze maatregel werd genomen om het overmatige overlast voor omwonenden

Centrum Venray minstens één weekend per maand rust

De inwoners van Venray hebben last van alle evenementen die daar georganiseerd worden. Daarom komt de gemeente nu met een oplossing: iedere maand worden de pleinen minimaal één weekend vrijgehouden van festiviteiten. De geluidsregeling sluit aan bij wat er besproken is met de inwoners over het omgevingsplan. Die uitten namelijk veel onvrede over de geluidsoverlast

Luide brommers uit Gentse binnenstad

Het brommerverbod dat deze maand is aangekondigd in Gent zal vanaf 2023 luidruchtige scooters uit de binnenstad jagen. Dit houdt in dat er geen niet-elektrische bromfietsen meer mogen rijden vanaf dat moment. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt van bewoners van de binnenstad. Dit zal vooral een probleem zijn voor de bromfietskoeriers. Deze vormde al

Minister gaat geluidbeleid sanering doorlichten

Er gaat ca. 25 miljoen euro per jaar om in de subsidieregeling verkeerslawaai (exclusief MJPG). In een brief aan voorzitter van de Kamer, geeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan hoe ernstig de gevolgen van geluidsoverlast kunnen zijn. Daarom acht deze de doorlichting belangrijk. Doelstelling van de beleidsdoorlichting is het bepalen van de doeltreffendheid

Geluidshinderdag 2021 verplaatst naar 24 maart

Basiscursus Geluid in de Omgevingswet en webinar geluiddempende vloerbedekking gaan wel online door. In verband met de nog steeds geldende Corona beperkingen voor bijeenkomsten is besloten om de Nationale Geluidshinderdag van 2021 in zijn geheel te verplaatsen naar 24 maart 2022. Meer informatie vindt u op https://nsg.nl/nl/nationale_geluidshinderdag_2021-2022. Cursus Geluid in de Omgevingswet De door de

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Rechtszaak pannaveldje Nijmegen ‘in loopgraaf’

Nadat de voorzieningenrechter besloot dat voor het pannaveldje bij de Nijmeegse basisschool De Buut maatregelen getroffen moest worden tegen geluidsoverlast voor omwonenden, is er nog geen integrale oplossing gevonden waar iedereen tevreden mee is. De school moet van de gemeente hederabegroeiing aanbrengen tegen de palen rond het pannaveldje en de gemeente wil in het weekend

Overzicht jurisprudentie april 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 maart tot en met 21 april 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Dit keer komen de VNG-brochure, een transformatielocatie, spelende kinderen, schreeuwende studenten, een warmtepomp, geluidschermen en een algemene uitspraak over ontvankelijkheid aan bod. Wet

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd

Op 26 maart is de Aanvullingsregeling geluid gepubliceerd als eerste van de vier aanvullingsregelingen voor de Omgevingswet. Het zijn 344 pagina’s in totaal geworden, waarvan 293 regels en enorme bijlagen (met veel afbeeldingen en formules), waarbij de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in renvooi zijn weergegeven (voorbeeld hieronder). U kunt de hele Aanvullingsregeling

Aandachtspunten advies RvS Aanvullingsbesluit geluid

Zoals gebruikelijk bij nieuwe regelgeving, buigt de Afdeling Advisering van de Raad van State zich over de voorgestelde nieuwe regels van de Omgevingswet. In maart 2021 is het verslag openbaar gemaakt wat de RvS in juni 2020 heeft geadviseerd over het toen beschikbare concept Aanvullingsbesluit geluid. De rijksoverheid heeft daarom het advies mee kunnen nemen

Start inspraak nieuw geluidstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) de minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Het Geluid van de verkiezingen

Lelystad Airport, Schiphol, emissieloos vervoer en windmolens: dit zijn de meest voorkomende thema’s die op gebied van geluid steeds terug komen in verschillende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar ook geluid van hangjeugd, treinen, stimuleren van thuiswerken en ‘ingewikkelde geluidregels’ komen aan bod. De redactie van Geluidnieuws heeft van de huidige grote

Lagere boete onnodig verkeersgeluid

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. De boete voor het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig gaat hierdoor van 390 euro naar 240 euro. Over het algemeen gaat het onnodig geluid over het claxonneren, waarbij het niet gaat om één keer

Frankrijk beschermt diergeluiden platteland

Binnenkort wordt in Frankrijk het “zintuigelijk efgoed”, de geluiden en geuren, van de plattelandsgebieden beschermt als nationaal erfgoed door een nieuwe wet. Deze is aangenomen om een einde te maken aan klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten. Het idee komt uit de koker van Pierre Morel-À-L’Huissier, een parlementslid uit het zuidelijke Lozère. Daar

Nieuwe versie Aanvullingsbesluit geluid Ow

Besluit van 9 december 2020 tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet). Zie voor de volledige tekst hier.