Jurisprudentie december 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 22 november tot met 13 december zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over foutief geformuleerde planregels, een Amsterdams kinderdagverblijf, een Twentse Schöppe en een plattelandswoning. Exceptieve toetsing planregels Foutieve

Jurisprudentie november 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 oktober tot met 15 november 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over o.a. hoogfrequent spoorvervoer en rammelende spoorbruggen, windturbines, persoonsgebonden overgangsrecht en uitsterfregelingen, gebrekkige ventilatiemogelijkheden bij dove

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Huur of koop, duidelijk geluidverschil in A’dam

Tegen de woningnood wordt er in Amsterdam flink bijgebouwd. Echter, deze nieuwe woningen, specifiek de particuliere huurwoningen, scoren volgens onderzoek slechter op leefomgeving met meer geluidsoverlast dan koopwoningen. Dit te zien bij de woningen die na 2010 gebouwd zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door de UvA in samenwerking met de gemeente, GGD Amsterdam, de Amsterdamse

Geluidhinder voor vleermuis bemoeilijkt woningbouw

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de provincie Utrecht meer overtuigende argumenten moet leveren waarom verstoring van vleermuizen wordt toegestaan voor de bouw van kostbare koopwoningen op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het huidige gebrek aan helderheid over hoe deze woningen zouden bijdragen aan de verlichting van de woningnood, terwijl dit ten koste gaat van het

Jurisprudentie juni 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 mei tot met 21 juni 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Allereerst uitspraken over woningbouw naast bedrijvigheid (voetbalstadion, bootservice, begraafplaats), richtafstanden uit de VNG-brochure, de beoordeling van

Vogelonderzoek onmogelijk bij uitbreiding campus WUR

Belangrijk onderzoek naar het broedgedrag van vogels wordt bedreigd door de plannen van de Wageningen University & Research (WUR) om de oostkant van de campus uit te breiden met bedrijfsgebouwen en studentenwoningen zonder passende geluidsnormen. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft de Raad van State gevraagd om in te grijpen. Het NIOO doet onderzoek

Hogere woningkosten door gedoe vergunning

In de gemeente Den Haag worden de woningbouwplannen op de Binckhorst nog even uitgesteld. Daar staat het congrescentrum Fokker Terminal, dat op dit moment de geluidsnormen overschrijdt. Hierdoor kan er geen vergunning worden gegeven voor de woningbouw. Dit zal gevolgen hebben voor de kopers van de woningen. De komende jaren zullen er duizenden woningen gebouwd

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Grondgeluid Schiphol belemmert woningbouw ook

Doordat de A9 is verlegd bij Badhoevedorp, is er ruimte vrijgekomen waar de gemeente Haarlemmermeer nu woningen wil gaan bouwen. Bij het onderzoek blijkt te weinig rekening te zijn gehouden met plekken op Schiphol waar door proefdraaien (testen van de motoren) veel grondlawaai door vliegtoestellen wordt gemaakt. Hieronder staat in algemene woorden waar het knelt,

Overzicht jurisprudentie juli/augustus 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 20 juli tot met 31 augustus 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn het unieke Artillerie-Schietkamp van Defensie, de beruchte laad- en loswal

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Deursets in Rw,p waarden voorkomt faalkosten

De bijdrage van de deur inzake geluidswering wordt nogal eens onderschat. Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan hinder en overlast sterk verminderen. Geluid is een complexe materie, waarbij er geregeld verwarring wil ontstaan over de benodigde geluidsisolatie, de gebruikte begrippen en geluidwaarden. Specificeren in DnT,A? In bijvoorbeeld het bouwbesluit maar ook

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux

Geen studenten, wel Oekraïners onder vliegroute

Afgelopen maanden is er een hevige discussie geweest over of er in Amstelveen Kronenbrug plaats was voor ruim 4.000 studentenwoningen. De conclusie hiervan vorige maand was dat dit niet kon. Het gebied ligt namelijk onder een vliegroute van Schiphol. Nu komen er op het braakliggende terrein in Amstelveen toch woningen. Niet voor studenten, maar voor

Overzicht jurisprudentie mei 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 4 tot met 18 mei 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn studentenwoningen bij Schiphol, verkeersonderzoeken bij reconstructie en de borging van geluidreducerende

ILT: minder vliegtuigen, niet minder hinder

De Inspectie Leefomgeving en Transport constateert in een terugblik op 2021 dat de pandemie “een behoorlijke stempel” heeft gedrukt op de activiteiten van Schiphol. Toch betekent dit niet dat er minder geluidshinder was, aldus ILT. Het vliegtuiggeluid bleef het afgelopen jaar niet overal binnen de norm, zegt de inspectie, een dienst die ressorteert onder het