Antwoord aan Kamercommissie op Aanvullingswet

De minister heeft antwoord gegeven aan de vaste Eerste-Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het voorstel voor de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Het betreft de antwoorden op de tweede reeks vragen over de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid van de Eerste Kamer. We lichten uit het

‘Makathlon’ geluidadaptief bouwen in Hoofddorp

Van 1 t/m 3 april 2020 gaan studenten, bedrijven en experts aan de slag met uitdagingen voor Circulair en Geluidsadaptief bouwen in park 20|20 in Hoofddorp. ‘Geluidadaptief bouwen’ is een manier van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerpen waarbij bebouwing voor afscherming tegen vliegtuiggeluid zorgt. Hierbij kunnen de bebouwing, en dan met name de vorm en hoogte

Beantwoording Kamervragen besluit geluid Ow

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Al met al lijkt de minister naar aanleiding van de vragen geen reden te zien om aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit. De overgang van de Wet geluidhinder naar de Omgevingswet zal volgens de minister ook niet

Geluid oorzaak nummer 1 van woonoverlast

Dit blijkt uit onderzoek van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. ‘Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan

Geluidsarm bouwen onder Schiphol

Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer start een proef met ‘geluidsarm bouwen’. Door ‘compleet nieuwe bouwmethoden’ zouden mensen minder last van vliegherrie moeten gaan krijgen. Bij het ontwerp van een wijk zet je huizen zo neer dat ze het geluid door schuine daken,  absorberende gevels, overdekte balkons en loggia’s absorberen. Mensen zullen dan minder overlast ervaren,

Aanvullingsbesluit geluid: bereid u nu voor

(Advertorial) Hulp nodig bij het in beeld brengen van een nuttige inspraakreactie op het Aanvullingsbesluit geluid? O.a. de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag gingen u voor. Wij staan de komende zes weken ook voor ú klaar! Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt vanaf 2021 een

Call for Papers: congres GTL

Op 5 en 6 november wordt in de Expo Hoevelaken de 23e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt u

Amstelveen bouwt toch in zone Schiphol

De gemeente Amstelveen wil toch 2.500 studentenwoningen bouwen onder de oostelijke aanvliegroute van Schiphol. Dat blijkt uit de conceptversie van de Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede. Dat is opmerkelijk want recent hield ‘luchtvaartminister’ Cora van Nieuwenhuizen woningbouwplannen voor de kantorenwijk Kronenburg tegen, aldus Het Parool en nul20.nl. Volgens het Luchthavenindelingsbesluit is woningbouw direct onder vliegroutes nauwelijks mogelijk;

Ronde-tafelgesprek over geluid in Tweede Kamer

In de komende Omgevingswet gaat er veel veranderen met betrekking tot de geluidwetgeving. Daarom is er op initiatief van diverse kamerleden een ronde tafel gesprek gehouden (ca. 2 uur) met zeven deskundigen uit de geluidwereld. U kunt het gesprek hier terugzien. Aanwezig namens de Tweede Kamer waren Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Erik Ziengs

Overzicht jurisprudentie dec. 2018 / jan. 2019

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Ruimtelijke ordening Watersportgebied Rif010: ABRvS 2 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:8 De eerste geluiduitspraak van het jaar gaat over het project Rif010, dat hier al eerder aandacht kreeg. Het project houdt in dat een deel van de Steigersgracht in Rotterdam wordt omgevormd tot een watersportgebied met een kunstmatig rif waar straks kan

Actualisatie woonschepen en geluidregels

Door Erik Willighagen, adviseur bij Alcedo Alleen ligplaatsen beschermd De gebruikelijke geluidsregels (volgens onder andere de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit) beschermen woonschepen zelf niet. De ligplaats (de plek waar het woonschip ligt) wordt wél beschermd. Belangrijk is dat de bescherming alleen geldt voor ligplaatsen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Als een ligplaats niet

Geluidsspectra binnenshuis

auteur: ir. Theodoor Höngens, senior adviseur Bouw en Omgeving bij M+P (www.mp.nl) Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis Naast het geluidsniveau buiten is ook het geluidsspectrum van wezenlijk belang voor het binnenniveau in woningen. Er wordt van uitgegaan dat met de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet Milieubeheer een voldoende bescherming wordt gerealiseerd. Maar dat

Eerste geluidlabel vloerproducten

Geluid door lopen van bovenburen is de meest voorkomende hinder in meergezinswoningen. Geluidslabels op producten zijn een belangrijke stap richting minder geluidsoverlast. Sinds kort zijn er ook labels voor vloerisolatie, waardoor grote studies minder nodig zijn. Het aantal sterren op een label bepaalt in hoeverre het product isoleert. De eerste geluidlabels NTA 5098 zijn nu