CDA Bunnik: nieuwbouw volgens WHO norm

,,Het college draagt zorg voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidshinder in de gemeente en neemt maatregelen in dat kader. Bij nieuwbouwplannen wordt inzichtelijk gemaakt of kan worden voldaan aan de WHO-normen.” Dit is was de Bunnikse fracties hebben afgesproken. Opvallend, want het college wil de geluidsnormen rond de N229 juist oprekken tot het wettelijk maximum van 63 dB voor de nieuwe woonwijk Kersenweide. Hierover hebben ze volgens CDA raadslid Annemarie Huijsman de inwoners en de gemeenteraad niet geïnformeerd.

Huijsman schrijft hierover in Bunniks Nieuws.nl dat ze het belangrijk vindt dat er nieuwe huizen worden gebouwd, maar dat dit wel op een duurzame, groene en gezonde manier moet gebeuren. Met het verhogen van de normen lukt dat volgens haar niet. In het verkiezingsprogramma van haar partij staan de zorgen over de blootstelling aan geluid en slechte luchtkwaliteit dan ook als kernpunten genoemd.

Eind vorig jaar werd er tussen wethouder Onno James en projectontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor Kersenweide. Hij vertelde toen:  ,,Kersenweide moet onze jongeren en inwoners die lang op een woning hebben gewacht een thuis bieden! We ontwikkelen niet alleen voor 3000 woningzoekenden, maar ook voor onze huidige inwoners en ondernemend Bunnik. Met het uitbreiden van onze kern leggen we een stevige basis voor een bloeiende en levendige gemeente.”

Bronnen: Bunniks Nieuws.nl (1), Bunniks Nieuws.nl (2)